Yükleniyor
Kitap Rafı ARAMA SİSTEMİ
KATEGORİLER
SOSYAL PLATFORM
ARAMA SİSTEMİ
(Tamuli) Parıldayan İnsanlar Cilt 2
Her şey Daresia kıtasında sıradan bir kargaşa olarak başlayıp tüm dünyaya yayılmıştı. Krallar ve İmparatorlar, düşmanlarının kimliğini öğrenmeye çalışırken yeniden ortaya çıkan çağlar öncesinin kahramanları, çevrelerine ölümün ve eski düşlerin kokularını yayıyorlardı.Her zaman olduğu gibi, arzularına kapılmış bir hain dünyanın yazgısıyla oynayan Tanrılarla anlaştı. Belki de son büyük savaş için. Ama şimdi oyuna dışlanmış, eski bir ırk girecekti. Aldatılmış ve lanetlenmişlerdi; sadece dokunuşlarıyla bile var olan en korkunç ölümü insanların üzerine örtebilen Parıldayan İnsanlar...Troll'lerin, vampirlerin, kurtadamların ve zombilerin ortalıkta cirit attığı b
    
1001 Gece Masalları Cilt1
1001 Gece Masalları Cilt1- Çeşit çeşit masalların yer aldığı bu kitabı beğeneceksiniz
    
2012: Marduk’la Randevu
Zecharia Sitchin’in Sümer, Akad ve Asur tabletlerinden elde ettiği bulgulara dayanıp ortaya attığı şu müthiş soru: İnsanı, maymunlar üzerinde genetik mühendislik “oynamaları” yaparak uzaylılar mı yarattılar? Ve de, gene gelecekler mi? Yoksa, uzaylı muzaylı yok da, gelecek olan bir gezegen mi? Ve çekim alanının etkisiyle buraları duman edecek, belki de hayatı söndürecek olan “zararlı” bir gökcismi mi? Kutsal metinlerde hep “kıyamet” olarak geçen, bu mu? “Hazret-i İsa’nın ikinci gelişinden” kasıt da bu olmasın? Bütün bunlara kesin bir kanıt, kesin bir yanıt bulunamadı. Ancak, “açık fikirli” insanların görmezden gelemeyecekl
    
30 Ağustos Hatıraları
Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır. Mustafa Kemal, Fevzi Çakmak, Salih Bozok, Muzaffer Kılıç, Cevat Abbas Gürer 'ninanlattıkları '30 Ağustos Hatıralarını,Ord. Prof. Enver Ziya Karal şöyle değerlendirmiştir:"26 Ağustos sabam, Mustafa Kemal, İsmet ve Fevzi paşalar taarruz harekâtını sevk ve idare ve takip için Kocatepe'de bulunuyorlardı. Saat 5.30'da Türk topçusu düşman mevzilerine şiddetli bir ateş açtı. Bu mevziler hakkında bir İngiliz kurmay subayı'Türkler bu mevzileri beş altı ayda düşürebilir
    
Abdulhamid ve Hilafet
Sultan II. Abdulhamid ve dönemi Osmanlı tarihinin en fazla tartısılan konularından birisidir.Öyle ki, konu ile ilgili literatür hem çok farklı hem de çoğu kere birbirleri ile çeliskilidir. Bufarklılık ve çeliskilerde ideolojik kaygılar ve siyasî önyargıların payı çok etkili olmustur.Günümüze kadar sürüp gelen bu kargasada bir kısım Türk aydını Sultan II. Abdulhamid'inlehinde veya aleyhinde ol- • mayı bir kimlik tercihi olarak değerlendirme çıkmazına düsmüsve "bana Abdulhamid'i söyle sana kim olduğunu söyleyeyim" gibi son derece yanlıs bir tarihîtavır sergilenmesi ortaya çıkmıstır.Tarihî sahsiyetleri ö
    
Abdullah Atas Şiirleri
Abdullah Atas Şiirleri
    
Abdullah Said Alkis Şiirleri
Abdullah Said Alkis Şiirleri
    
Abdullah Tasdelen Şiirleri
Abdullah Tasdelen Şiirleri
    
Abdullah Turgut Şiirleri
Abdullah Turgut Şiirleri
    
Abdullah Yasar Erdogan Şiirleri
Abdullah_ Yasar Erdogan Şiirleri
    
Abdullah Özcan Gokcen Şiirleri
Abdullah Özcan Gokcen Şiirleri
    
Abdülcanbaz / Bayanlar Ve Baylar - Birinci Kitap
Abdülcanbaz, 1957 yılında Turhan Selçuk tarafından Milliyet Gazetesi için çizilmeye başlanan çizgi roman ve çizgi romanın baş kahramanıdır. O yıllarda Milliyet gazetesinde yarım sayfalık yabancı bir çizgi roman vardır. Abdi İpekçi, Turhan Selçuk'tan ısrarla bu çizgi romanın yerlisini ister. Turhan Selçuk, mizah yazarı Aziz Nesin'den yardım ister. Aziz Nesin, hilekar ve düzenbaz bir turist rehberi tipi yaratır. Bu üçkağıtçı adama "Abdülcanbaz" adını takar....
    
Abdülhamit Han'in Muhtiralari
Bu eser Osmanli Devlet Arsivlerinde Yokolmaga Terkedilen Belgelerden Olusmaktadir.*Ali Suaviye yardim eden yabancilar kimlerdi* Misir, Kibris,Yunan ve Ermeni meselesinin belgelerdeki gerçek görüntüsü* Birinci mesrutiyet meclisi neden kapatildi* Ingiltereye çalisan devlet adamlari kimlerdi
    
Açıklamalı Atatürk Kaynakçası (I.Cilt)
Atatürk, Kurtuluş Savaşı ve kahramanları, Türk devrimi, Cumhuriyet Türkiyesi üzerine, şimdiye değîn bizde ve dünyada yayımlanmış yüzlerce, binlerce yapıtı, salt çizelgeler biçiminde veren kaynakçalar, kataloglar az değildir. Türkçe'de ve yabancı dillerde basılan bu konulardaki yapıtların sayısı, Prof. Melzig'de 227 {1941), Mercanlıgil'de 433 (1953), Durusoy-Gökman'da 1.05(1957), Arar'da 1.130 (1960, gazete ve dergilerle birlikte), Gökman'da 2.500 (1963, ayrıbasımlı makalelerle birlikte; 2. basım 1968'de 3.959, paralar, pullar, gravürler, resimler, dövizler, daha başka çeşit belgelerle birlikte; I. ek cilt 1974'te 3.226, çeşitli belgelerle birlikte) gösteriliyor. Son yıllarda &cced
    
Ağ Veritabanı Planlama
Ağ Veritabanı Planlama konulu, MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) tarafından hazırlanan bir kitaptır. Öğretim programlarında amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandırmaya yönelik geliştirilmiş öğretim materyalleri içerir. Bu bilgiler ticari amaçlı kullanılmamış olup Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz verilmektedir.
    
Adobe Photoshop 7 Kullanıcı Kılavuzu
Adobe Photoshop 7 Kullanıcı Kılavuzu
    
Adobe Photoshop CS5 İpuclari
Adobe'nin son versiyonunda yer alan Photoshop yazılımının püf noktalarını ve incelklerini bu kitapta bulacak, okudukça ve uyguladıkça kendinizi gelişitireceksiniz. Kitaptaki bilgileri öğrendikçe kendinizi geliştireceksiniz. İyi okulamalar.
    
Ağıtlar
Ölüme karşı etkin bir direniş olan ağıt, insanoğlunun ölümle yüz yüze geldiğinde duyduğu şaşkınlığı, korkuyu ve inanmazlığı dayanılır kılma çabasının sonucudur.
    
Akallabeth ve Güç Yüzüklerine Dair
J. R. R. TolkienGüç Yüzüklerine DairChristopher Tolkien tarafından hazırlanmıstırtürkçesi: funda önkol & çetin san * Önce sunu belirtmeliyiz ki; birbiriyle bağlantılı bu iki öyküyü (Akallabêth veGüç Yüzükleri'ne Dair) okumadan önce, Silmarillion'u okumanız, algısağlığınız için çok daha iyi olacaktır.
    
Akilsiz Kur'an i Nasil Yorumlar
Kuran, Alemlerin Rabbi, sonsuz ilim ve güç sahibi olan Allah'tan insanlara bir rahmet olarak indirilmiştir. Allah insanlara bir kitap göndermekle onlara lutfetmiştir. Allah'ın bu lütfuna samimiyet, minnettarlık ve şükür ile karşılık verenler bu davranışlarının faydasını yine kendileri görürler. 
    
Akış Diyagramları
Akış Diyagramları konulu, MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) tarafından hazırlanan bir kitaptır. Öğretim programlarında amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandırmaya yönelik geliştirilmiş öğretim materyalleri içerir. Bu bilgiler ticari amaçlı kullanılmamış olup Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz verilmektedir.
    
Alacakaranlıkta
Thomas Mann öykü serilerinde yine okuyucuyu kısa ama oldukça etkili bir maceraya sürüklüyor. Alman edebiyatının bu klasi yazarı artık Olgunluluğunu ispatlamış olduğu gerçeğiyle kendinde daha emin ve riskli yazılar yazmaya başladı. Thomas Mann stiline alışık olanlar için oldukça eğlenceli bir öykü.
    
Alay Denen Zulüm
Din ahlakından uzak toplumlarda, kişilerin eksikliklerini araştırmak, kusurlarını ortaya çıkarmaya çalışmak çok yaygın bir davranış şeklidir. İnsanların bu yola yönelmelerinin altında yatan sebep ise dünyaya yönelik hırsları ve üstün olma arzularıdır. Bu insanlar karşılarındaki kişilerin hatalarını ortaya çıkarmalarının kendilerine bir üstünlük getireceğine inanırlar. Bunun için sıkça başvurdukları yöntemlerden biri de alaycılıktır. İnsanların kusurlarıyla, acizlikleriyle ya da hatalarıyla alay ettiklerinde, kendi kusurlarının örtüleceğini düşünürler. 
    
Alevilik Olayı
Hararet Nardadır, Sacda Değildir.Keramet baştadır, Tacda Değildir.Her Ne Arar İsen, Kendinde AraMekke'de Kudüs'te Hac'da Değildir.Hacı Bektaş-ı Veli
    
Alfa Cellatları
 insanoğlunun güneş sisteminin dışına çıkması ve gittiği yerleri büyük şirketler aracılığı ile sömürgeleştirmesi nedeniyle alpha centauri'li uzaylıların evren'in huzuru ve güvenliği için dünya'yı yok etmek istemesi gibi bir konuya sahiptir. alfalılardan ufak bir grup da insanların o kadar kötü olmadığı, bir şans verilmesi gerektiğini falan savunur. güzel bir bilim kurgu kitaptır. 
    
Ali Şir Nevai - Divanlar 2
4 Türkçe 1 Farsça Divan
    
Alice Harikalar Diyarında
Lewis Carroll’ın, Alice’in olağanüstü serüvenini anlattığı klâsik öyküsü, garip olaylar, tuhaf ve unutulmaz karakterlerle doludur. Alice, Beyaz Tavşan’ın peşinden deliğe girer ve kendini Harikalar Diyarında, bir dizi maceranın içinde bulur. Bu ülkede çılgınlıklar, saçmalıklar ve gerçeküstü olaylar esastır. Bilmecelerin çözümü yoktur, şarkılar hiçbir şey söylemez ve her şey tuhaf sözcük oyunlarıyla çarpıtılmıştır. Alice, nargile içen Tırtıl, Cheshire Kedisi, Sözde Kaplumbağa ve domuz yavrusuna dönüşen bebekle karşılaşır, yarışlara ve Çılgın Şapkacı’nın çay partisine katılır, flamingolar ve kirpilerle
    
Allah Akilla Bilinir
Oturduğunuz yerden şöyle bir etrafınıza bakın. Bulunduğunuz odadaki herşeyin "yapılmış" olduğunu göreceksiniz. Duvarlar, döşemeler, tavan, oturduğunuz sandalye, elinizde tuttuğunuz kitap, masanın üstünde duran bir bardak; sayılamayacak kadar çok detay... 
    
Allah için yaşamak
Allah, rızasına uyanları bununla kurtuluş yollarına ulaştırır ve onları kendi izniyle karanlıklardan nura çıkarır. Onları dosdoğru yola yöneltip-iletir. (Maide Suresi, 16)  
    
Allah ile aldatmak
Kur'an, 'Allah ile aldatılmayın! ' ihtarında bulunmasına rağmen Türk halkı, dinine olan derin saygısı yüzünden Allah ile aldatılıyor. Allah ile aldatmanın rantından en büyük terör örgütleri bile yararlanıyor.Pkk'nın başı, yandaşlarına şu talimatı veriyor: 'Peygamberler şerhi Urfa'ya ilahiyat akademisi kurun! ' Allah ile aldatmak; dini; çıkar, koltuk, baskı, egemenlik aracı yapan bir sanayi koludur.İşin esası bakımından ne dini vardır ne de imanı.Onun dini-imanı, Tanrısı, ibadeti hep çıkarı ve hesabıdır. Allah ile aldatanlar dokunulmaz, eleştirilmez bir 'tahakküm teolojisi' oluşturmuşlardır
    
Allah Korkusu
Şu anda içinde bulunduğunuz odada yalnız değilsiniz. Zaten kendinizi en yalnız sandığınız zamanlarda bile siz hiçbir zaman yalnız olmadınız. Allah tarafından görevlendirilen yazıcı melekler sürekli sizi izliyorlar. Ağzınızdan bir kelime çıkmasın, hemen yazıyorlar. Her adımınızı, her düşüncenizi, her yaptığınızı, yapmanız gerekip de ertelediğinizi, hepsini eksiksiz kaydediyorlar. Küçük büyük hiçbir şeyi ayırt etmiyorlar. Siz uyuyorsunuz, onlar yine yanınızdalar. Unutmaları ya da yanılmaları mümkün değil, emrolundukları şeyi kusursuzca yapıyorlar. 
    
Allah ın Renk Sanati
Hiçbir rengin olmadığı, kapkaranlık bir dünyada yaşamak nasıl olurdu, hiç düşündünüz mü? Bir an için tüm ön yargılarınızdan kurtularak, şimdiye kadar öğrendiğiniz her şeyi bir kenara bırakarak düşünün. Bedeninizin, çevrenizdeki insanların, denizlerin, gökyüzünün, ağaçların, çiçeklerin, kısacası her şeyin kapkara olduğunu gözünüzde canlandırmaya çalışın. Etrafınızda hiçbir rengin olmadığını düşünün. Çevrenizdeki insanların, kedilerin, köpeklerin, kuşların, kelebeklerin, meyvelerin hiç rengi olmasaydı neler hissederdiniz kafanızda canlandırmaya çalışın. Böyle bir dünyada yaşamayı hi&
    
Allah'in Güzelliklerinden Bir Demet-1
Yeryüzünde var olan tüm canlılar üremelerinden, korunmalarına, beslenme şekillerinden kendilerine inşa ettikleri yuvalara kadar sayısız üstün özelliklerle donatılmışlardır. Kimi bir mimar gibi yuvasını inşa eder, kimi bir kimyager gibi düşünerek en ideal ısıtmayı sağlar, kimi ise gerçek bir kamuflaj ustasıdır. Bu canlıların yaşantıları incelendiğinde ise, hem fiziksel özelliklerinin hem de davranışlarının birbiriyle ve yaşadıkları ortamla tam bir uyum içerisinde olduğu görülür. 
    
Allah'in Güzelliklerinden Bir Demet-2
İnsanlar doğadaki canlıların yaptıkları bazı işlemler hakkında ancak deney, gözlem ya da araştırma yaparak bilgi sahibi olabilirler. Bunu örnekler vererek görebiliriz: Su altında yaşayan bir nilüferlerin güneşe ulaşarak fotosentez yapabilmesi için nasıl bir sisteme gerek duyacağını öğrenmenin bizim için tek yöntemi, o bitkinin gelişimini izlemek ve genel yapısı üzerinde incelemeler yapmaktır. 
    
Allah'n Güzelliklerinden Bir Demet-4
Bilim adamları yıllardır canlılardaki şaşırtıcı özelliklerin nasıl ortaya çıktığını araştırmaktadırlar. Bu canlıların nasıl olup da bulundukları ortamla hemen hemen aynı rengi alabildikleri, başka bir canlının görüntüsünü nasıl taklit ettikleri, savunma amaçlı kullandıkları zehirlere karşı nasıl bağışıklık kazandıkları, nasıl olup da isabetli kararlar verdikleri, normal şartlar altında düşman olması gereken canlıların nasıl olup da sürekli beraber yaşadıkları, kendi aralarında nasıl iletişim kurdukları gibi pek çok sorunun cevabı bilim adamları tarafından verilmeye çalışılmaktadır. 
    
Allah'ın Güzelliklerinden Bir Demet-3
İnsan, düşünebilen ve düşündükleriyle bir sonuca ulaşabilen, bilinç sahibi bir varlıktır. Yeryüzünde yaşayan başka hiçbir canlı bu yeteneklere sahip değildir. Buna karşın yeryüzündeki canlıların hepsi birbirinden ilginç ve şaşırtıcı pek çok yeteneğe sahiplerdir. Üstelik insan, bu yeteneklerin birçoğundan mahrumdur. Canlılardaki olağanüstü avlanma metodları, çeşit çeşit üreme şekilleri, yavrularını koruyup kollamada gösterdikleri özen, yaşadıkları ortama mükemmel bir uyum gösteren vücut mekanizmaları…
    
Allah'ın ݝsimleri
Sizi kim yarattı? Size bu bedeni, gözlerinizin rengini, saçlarınızın rengini kim verdi? Boyunuzun uzunluğunu, derinizin rengini kim belirledi? Sizinle birlikte diğer insanları, gökleri, yeri ve bu ikisi arasında yaşayan canlıları kim yarattı? Uzayın derinliklerindeki gezegenlerin, güneşin ve yıldızların düzenini kim koydu? 
    
Allahın Süngüleri "Reis Paşa"
Yıl 1920. "Reis Paşa" artık Anadolu'ya geçmiş, milletvekilleri Ankara'ya toplanmakta... Yurdun dört bir yanında direnişin ateşi harlanmış. Ama kışkırtmaların, ayaklanmaların da ardı arkası kesilmiyor. Ortalık toz duman."Reis Paşa", bir yandan savaşı yönetirken, bir yandan da tasarladığı geleceğin tohumlarını atıyor... Allahın Süngüleri bu büyük direnişin öyküsünü anlatıyor ve onun kahramanlarının etten kemikten, "insan" resimlerini çiziyor. Mustafa Kemal, İsmet İnönü, Halide Edip, Yunus Nadi... Makbule Hanım, Zübeyde Hanım, büyük aşk Fikriye... Tarih kitaplarında birer isim olan bu şahsiyetler romanda adeta canlanıyor, hayat buluyor. Hepsi, bazen soğuk Ankara tepelerin
    
Allah’ın Askerleri
Yaşar Kemal İstanbul'un çeşitli semtlerinde çocuklar arasında dolaşarak onların hikayelerini anlatır. Küçük yaştaki bu çocuklar, sokaklarda yatıp kalkıyor olmalarına, kimsesizliklerine, hor görülmelerine, açlığa rağmen hala hayatta, hala insan kalmışlardır. 
    
Alt Ağlar
Alt Ağlar konulu, MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) tarafından hazırlanan bir kitaptır. Öğretim programlarında amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandırmaya yönelik geliştirilmiş öğretim materyalleri içerir. Bu bilgiler ticari amaçlı kullanılmamış olup Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz verilmektedir.
    
Ampirik Araştırmalarda Sorunlar
Yeni-liberal politikaları genel olarak kitle iletişim alanında ve araştırmaların yöneliminde önemli etkilere yol açmıştır. Eğitim gibi araştırımlar da giderek ekonomik ve siyasal pazar güçlerinin çıkarlarım gerçekleştirme amacıyla yapılmaya başlanmıştır. Bu yönelimi çekici hale getiren, üniversite öğretim üyelerinin ve araştırma şirketlerinin elde ettiği parasal gelirdir. Bu gelirin kaynakları, aynı zamanda, açık ve gizli bir şekilde bilinç yönetimi ve psikolojik savaş yapan çeşitli ulusal ve uluslararası kurumlardan ve şirketlerden gelmektedir. Dolayısıyla, akademik girişimleri belirleyen itici güç artık büyük öl&cc
    
Anadolu İhtilali-1
Mondros mütarekesinden Lozan andlaşmasına, yani Osmanlı İmparatorluğunun çöküşünden yeni Türkiye Cumhuriyetinin doğuşuna kadar süren bir devrenin olaylarının gerçek yüzünü günümüze kazandıran Sabahattin Selek, Bu belgesel eserini; resmi kayıt ve yayınlar, arşiv ve belgeler arasından ve o devrin olayları içinde önemli rol oynamış kişilerle görüşerek 9 yılda hazırlamıştır.Bu eserin bugüne dek 8 defa basımı yapılmış ve Türkiye'de ulaşılmasızor bir rekora erişmiştir.Selek, günümüzün politik çıkmazlarını düne bağlayarak yarınlara ışıktutması için Atatürkçü kuşakların bilinçlenmesine neden olacak soyut
    
Anadolu İhtilali-2
Mondros Mütarekesinden Türkiye Cumhuriyeti`nin Doğuşuna kadar Ulusal Savaşımızın Belgeseli Mondros mütarekesinden Lozan andlaşmasına, yani Osmanlı İmparatorluğunun çöküşünden Türkiye Cumhuriyeti`nin doğuşuna kadar süren bir devrenin olaylarının gerçek yüzünü günümüze kazandıran Sabahattin Selek, Bu belgesel eserini; resmi kayıt ve yayınlar, arşiv ve belgeler arasından ve o devrin olayları içinde önemli rol oynamış kişilerle görüşerek 9 yılda hazırlanmıştır. Bu kitap; dünü anlatan, aynı zamanda, günümüz ve yarınlar için büyük anlam taşıyan bir eserdir.
    
Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal İle Mulakat
1918’de Yeni Mecmua’da yayımlandığında Mustafa Kemal’in halk arasında da tanınmasını sağlayan söyleşi. Harf Devrimi’nden sonraki ilk edisyonun tıpkıbasımı.
    
Anakartlar ve Kasalar
Anakartlar ve Kasalar, konulu MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) tarafından hazırlanan bir kitaptır. Öğretim programlarında amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandırmaya yönelik geliştirilmiş öğretim materyalleri içerir. Bu bilgiler ticari amaçlı kullanılmamış olup Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz verilmektedir.
    
Anayurt 1.Kitap/ Unutulmuş Diyarlar
Ejderha Mızrağı Üçlemesi'nin yayıncısı TSR firmasından dev bir eser daha..AnayurtBildiğimiz yerlerden uzakta, farklı bir boyutta, tanımadığımız akıllı ırkların; Kara Elf'lerin yaşadığı karanlık bir yer; Menzoberranzan...Soylu evin prensi; Drizzt Do'Urden. Kendi ırkında olmayan bir şeyler arıyor. Dürüstlük, bağlılık, paylaşmak gibi insana ait şeyler...Bu bir yolculuk hikayesi...Unutulmuş diyarlarda, anayurdunda bulamadığı, görmediği ama hissettiği şeylerin peşinde koşan Drizzt Do'Urden'in yolculuğunun hikayesi..
    
Andersan Masalları
Hans Christian Andersen 1805 yılında kunduracının oğlu olarak Danimarka 'nın Odense şehrinde dünyaya geldi. 14 yaşında Kopenhag ' a gitti. Orada bir yandan yoksul bir yaşam sürerken bir yandan da öğrenim gördü. Amacı tiyatrocu olmaktı. 1828 ' de liseyi bitirdikten sonra Almanya, Fransa, İtalya , Yunanistan, Türkiye , İspanya ve İngiltere'ye birçok gezi yaptı. İngiltere ' de Charles Dickens ile tanışıp, dost oldu. Bir süre sonra çocuk okuyucuları keşfetti ve çocuklar için ilk masallarını düzenledi. Yaptığı yolculuklar ona birçok gezi kitabına yetecek malzeme sağlarken, yaşadığı umutsuz aşklar da eserlerine bir ortam hazırladı.Andersen Masalları 1835 - 1872 yılları arasında çeşitli derlemeler halinde yayımla
    
Ankara'da Gölge Oyunları
'Hükümeti düşürmek amacıyla oluşturulmuş, yirmi beş ayrı birim var. Birim kelimesini kullandığımda birileri çok fazla rahatsız oluyor. Danıştay saldırısını, Atabeyler'i küre operasyonu'nu incelediğinizde, aynı adrese ulaşıyorsunuz..!'Emniyet İstihbarat Dairesi Eski Başkanı Orakoğlu:Darbe yapmayı düşünen kadro, siyasi bir lider aracılığıyla beni tehdit etti27 Nisan Muhtırası hakkındaki tartışmalar devam ederken, Ankara'yı sarsacak en ciddi açıklama, Emniyet İstihbarat Dairesi Eski Başkanı Bülent Orakoğlu'ndan geldi. Orakoğlu, "darbeciler üç ay önce bana bir teklifle geldiler, tehditte bulundular" dedi ve çarpıcı ilişkilere dikkat çekti. Emniyet İstihbarat D
    
Anlamlı Ve Coşkulu Bir Yaşam İçin Savaşçı
Anlamlı ve Coşkulu Bir Yaşam İçin Savaşçı kitabında böyle bir savaştan söz ediyoruz. Söz ediyorum değil, söz ediyoz; çünkü kitabı Arif Bey’le beraber oluşturduk.Arif Bey kimdir?Arif Bey, bu kitapta benimle konuşan bir sınıf öğretmeni. O beni bulmadı, aslında ben onu buldum. Uzun zamandır öğretmenlere ulaşmak, onlarla bir diyalog başlatmak gereksinmesi duyuyordum. Arif Bey’i böyle bir arayışın sonucunda buldum.Arif Bey’in yüreğinde sıkıntı var. Çabalıyor. Anlamak istiyor, yapmak istiyor. Destek bulamıyor. Ve yalnız!…
    
Antik Mısır Sırları
Bir zamanlar 'Ezoterik Kültür'ün en önde gelen kalelerinden biri olan Antik Mısır, Dünya coğrafyasında yer almış en gizemli toplumlardan biridir...
    
Anılı Fıkralar
Lise yıllarındaki tiyatro heyecanı mı? Yoksa, dinleyeni de oyuna katıp, tek kişilik tiyatronun yalnızlızğını giderip, gülmecenin keyfini birlikte yaşamak mı? Tam bilemiyorum ama, fıkranın yaşamımda hep özenli bir yeri oldu. Dağarcığımda birikenleri yazmaya karar verdim. Fıkra biriktirme ve onu oynama merakım, fıkra anlatmayı pek seven babamın çevresine yaymış olduğu o çok özel ve bana göre tılsımlı havadan kaynaklanıyor. Belki de bu oyunun içinde ki oyun da, birbirini çok seven iki dostun bu vesile ile buluşması.
    
Aradaki Silah
Kitap Girişinden.. Dr. Brown'un her yanı iriydi -omuzları, sırtı, göğsü, bacakları, kolları, elleri, ayakları- kısacası her yanı;burnu bile. Bir zamanlar düzgün olan bu koca burun, simdi üstelik iğriydi de, futbol hâtırası.Brown'un gözleriyle saçları karaydı. Bakısları da karanlıktı oldukça, somurtkan çocukların bakısları gibi.Koca parmaklarıyla durmadan umutsuzca karıstırdığı saçlarına çok uygun düsüyordu bu bakıslar.Dostları ona Harry derlerdi. Dr. Harry (aslında Harrison) Brown otuz yasındaydı, kendi gözünde de hâlâadam olamamıstı. Tanıdığı doktorlar gibi tonlarla parayı kasasına yığsa haydi neyse, o zaman adam olmussayardı kendini. Yine d
    
Arvasi Hocayla Başbaşa
"Biz bu kitabı, ömrünü Türk-İslam davasına adayan, “teknolojik üstünlüğünü kaybeden İslam dünyasını yeniden ayağa nasıl kaldıracağız?” diye ızdırap çeken Ahmet Arvasi’nin verdiği mücadeleyi sürdürmeye kararlı binlerce insanın hâlâ olduğunu dosta düşmana göstermek için kaleme aldık."
    
Assembly Programlama Dili
Hazırlayan : Fehmi Noyan İSİfni18444@gantep.edu.tr – fnoyanisi@yahoo.comhttp://www2.gantep.edu.tr/~fni18444
    
Atatürk'le Konuşmalar
Atatürk’ü anlamakta başvurulacak ilk kaynak, yazdıkları ve söyledikleridir. Çünkü Atatürk gerek askersel, gerekse de siyasal ve toplumsal yaşamında rastlantıya yer vermemiş, tasarladıklarına adım adım yaklaşmaya çalışmış ve sonunda da başarıya ulaşmış bir önderdir. Söyledikleriyle yaptıkları arasında saltık (mutlak) anlamda bir uyum vardır. Zaman içerisinde çizdikleri grafikler birbirleriyle çakışır. Biri diğerinin izdüşümü durumundadır. İlkine bakınca ikincisini, ikincisine bakınca da ilkini görmek olanaklıdır. Şöyle diyebiliriz: Düşünceleri yaptıklarının yönlendiricisi, yaptıkları ise düşüncelerinin ete – kemiğe bürünerek somutlaşmış
    
Atatürk'ü Iyi Anlamak
Atatürk, gerek etkileyici kişiliği, gerekse ahlaki meziyetleri ile tüm dünyanın kalbinde taht kurmuş, eşsiz bir liderdir. Çöküş arifesinde olan, enkaz haline gelmiş bir imparatorluğun, kölelik tehdidi ile karşı karşıya kaldığını sezinlemiş, milletimizi esaretten kurtarmak için büyük bir milli kurtuluş hareketi başlatmıştır. 
    
Atatürk'ün Anadolu'ya Gönderiliş Olayının İçyüzü
Kitapta Mustafa Kemal'in milli mücadeleyi örgütleyişi ve padişah-halifenin emperyalizm karşısındaki teslimiyeti ele alınarak padişahı aklayıcı tezle irdelenir, belge ve kanıtlarıyla çürütülür.
    
Atatürk'ün Yazdığı Geometri Kılavuzu
Atatürk'ün Geometri Kitabı Atatürk tarafından yazılan geometri kılavuzu
    
Atatürkü Anlamak Ve Tamamlamak
Eser Tütengil’in 1953 yılından başlayarak Atatürk ve Cumhuriyet Türkiyesi üzerine yazıp yayınladığı makalelerle yanıtları ve onlara eklenen belgesel yazıları kapsıyor.Bunu yaparken, yazar, okuyucuların karşısına bir kez daha ve topluca çıkmak istiyor: ‘Atatürk’ü Anlamak’, Atatürkçü düşünceyi canlı tutmanın ilk basamağı; ‘Atatürk’ü Tamamlamak’ ise Atatürkçü eylemi geliştirmenin ilk koşuludur. Şöyle diyor düşünürümüz: “Düşünce-eylem bütünlüğü içinde ele alınıp değerlendirilmedikçe, Atatürk’ün yüklendiği mission’un ulusal ve evre
    
Ateş Şarkıları
Rüzgârın yetim bıraktığı sararmıs çocuklar vurdular camlara, sessiz çığlıkları duyuldu. Bulutlar hızla kapattılar aksamüstü göğünü. Gölgeler büyüdü. Günes boğuldu bağırarak. Kuru ağaç dallarında pinekleyen kuslar tercüme ettiler günesin çığlığını, bağrısarak havalandılar, uçup gittiler kiremitli alçak çatıların üzerinde. Evlerin ısıkları yandı. Gözkapakları örtündü pencerelerin; içlerinde soluklanan ısıkların pervazlardan zıplayıp sokağa tasmasını engellediler. Ara sokaklar ötelerde bir yerlerde yasayan ana caddenin ve bulvarın boğucu sesini kıskandılar, çaresizce arttırdılar suskunluklarını. Yakla
    
Ateşi Yakalamak
“Açlık Oyunları Serisi, insanı meraktan çatlatan, gerilim dolu, müthiş akıcı ve inanılmaz sarsıcı… Elimden bir türlü bırakamadım. Bağımlısı oldum!”-Stephen KingSabırsızlıkla çıkmasını beklediğim fenomen kitap Açlık Oyunları’nın devamı olan Ateşi Yakalamak kitabını erkenden okuma fırsatı buldum.. Benim yüksek beklentilerimi haklı çıkartmakla kalmamakla birlikte bunun çok üstüne çıktı. Bu kitap Açlık Oyunları kadar heyecanlı fakat daha bir yürek burkucu çünkü zaten karakterleri tanıyorsunuz, zaten onlarla birlikte zorluklara göğüs germiştiniz. Suzanne hikayenin gerçekleştiği yerleri ummadığım yerlere taşımış ve o bu ç
    
Atinalıların Devleti
Dünyanın ilk ve en canlı demokrasi deneyiminin yaşandığı Atina Devleti... Eski Yunan ın en büyük düşünürü sayılan Aristoteles in kaleminden Atinalıların yasaları, siyasi tarihi ve devrimleri... Klasik Çağ dan bugüne neredeyse eksiksiz kalmış olan Atinalıların Devleti dilinden çevirisiyle ilk kez Türkçe de.... Modern demokrasiler ve demokrasi kültürü için bir mihenk taşı, bir başucu kitabı niteliğinde okunması gereken Atinalıların Devleti, aynı zamanda Eski Yunan daki siyasal ver kamusal hayatı öğrenmek isteyen araştırmacılar için de temel bir kaynak niteliğindedir. Atinalılar Devleti aynı zamanda Aristotoles in aslı 146 kitap olan ve tüm anayasaları topladığı Politika isimli es
    
Atomun Sırları
'Neden?' Bu soru, cevabına ulaşıldığında insanı bambaşka bir dünyaya götürecek bir kapının anahtarıdır. Aynı zamanda, bilenleri bilmeyenlerden ayıran ince bir çizgi... İnsanoğlu içinde yaşadığı dünyada 'ne', 'nasıl' ve 'ne şekilde' gibi pekçok sorunun cevabını aramakta ancak bu soruların ardından oldukça kısa mesafeler gidebilmektedir. İçiçe yaşadığı olağanüstü düzen ve denge hakkında kendisine 'neden?' sorusunu sormadığı sürece gerçeğe ulaşacak bir mesafe katetmesi ise mümkün değildir. 
    
Autocad eğitim notları
Autocad kullananlar için eğitim notları 
    
Aynadaki Yalan
Necip Fazıl Kısakürek’in, roman kalıpları içinde kaleme aldığı tek eseri… Roman, üniversitede felsefe asistanı olan Naci’nin hayatı etrafında gelişir… Bu hayat, Necip Fazıl’ın kendi hayatı değildir ama onun hayat hikayesindeki bir çok unsuru içinde barındırır. Naci, çevresine karşı davranışlariyle, kadın, cemiyet ve sanat anlayışiyle, hayata ve ölüme dair düşünceleriyle bir karakter bütünü halinde şekillendikçe hayalimizde bir Necip Fazıl portresi belirir gibi olur.
    
Aynadaki Yalan
Naci, felsefe fakültesinde asistan ve doçentlik tezini hazırlamakta olan bir gençtirHiç uyuşamamalarına rağmen, solcu Mine Ressam Abid ve onların çevresiyle beraberdirMine, Naci’yi seviyordurNaci’nin hayatında en önemli insan Belma’dırSelma, Naci’yi kendi kendisiyle ihtilafa sokmayı ve ikiye bölmeyi ve bir parçasını öbürüne yedirmeyi başaran kadındır.
    
Çocuklar, Dinimizi Öðrenelim
Sevgili çocuklar, bu kitapta size çok önemli konulardan bahsetmek istiyoruz. Ama gerçekten üzerinde düşünmenizi ve anlamanızı istediğimiz çok önemli konular... Hepiniz okulda önce okuma yazmayı, ardından da sayılar ve matematiği öğreniyorsunuz. Peki size, "niye okula gidiyorsunuz ve bunları öğreniyorsunuz" diye sorsak, ne dersiniz? Elbette, birçoğunuz "büyüdüğümde meslek sahibi olmak istediğim için okula gidiyorum ve bunları öğreniyorum" dersiniz. Hepiniz bir gün büyüyeceğinizden eminsinizdir. Aslında, bu çok doğru bir düşünce. Gerçekten de siz şimdi nasıl büyüklerinize teyze, amca, dede diyorsanız, size
    
Aşcı Dede'nin Hatıraları
Reşad Ekrem KOÇU tarafından hazırlanan ve bu kere takdimine cesaret ettiğim bu eser, bir dizi "yok"u taşıyor. Evvela, eserin kapağı yok. Sonra, içinde baskı tarihi yok. Bununla beraber arka kapağa basılı ilândan, 1960 yılı sonu itibarıyla basılmış olduğunu çıkarabiliyoruz.İçinde ne olduğuna gelince: Burada sözü Reşat Ekrem'e bırakıyor ve takdim yazısını şuracığa iliştiriyorum
    
Aşkın Celladı
  Bu kitabın yarısından fazlası bol bol seyahat ettiğim bir akademik izin yılı boyunca yazıldı. Beıli konıik eden ve yazmamı kolaylaştıran birçok kişi ve kuruma teşekkür borçluyum: Stanford Üniversitesi İnsani Bilimler Merkezi, Rockefeller Vakfı Bellagio Araştırma Merkezi, Tokyo ve Hawaii de Dr. Mikiko Hasegawa ve Dr. Tsunehito Hasegawa, San Francisco daki Caffe Malvina ve Bennington Üniversitesi nin Yaratıcı Yazma Programı.     Eşim Marilyn e (ki her zaman benim en amansız eleştirmenim ve en sadık desteğim olmuştur); Basic Books tarafından daha önce yayımlanan kitaplarımda olduğu gibi bu kitapta da bana güç veren editörüm Ph
    
Babaların Günahları
Matthew Scudder hiçbir zaman karikatür bir kahraman olmadı, aslına bakarsanız hiçbir zaman tam teşekküllü bir kahraman olmaya niyetli de değildi. O, seksenlerin cayır cayır kaynayan, şiddetin ve vahşetin cirit attığı New York şehrinde kanlı canlı, yaşayan bir karakter.Matthew Scudder, eski bir polis, küçük bir kızın ölümüne neden olduğu için işi bırakıyor. Serbest detektiflik yapmaya başlıyor. Huysuzun teki. Ters biri. Üstlendiği olayı tamamen aydınlatmadan rafa kaldırmak onun tarzı değil. Bu nedenle başı beladan bir türlü kurtulmuyor, hem de ne bela. Şiddete şiddetle karşılık veriyor, şakası yok... ölüm korkusu da. Uzun uzadıya planlar yapmak, müşterilerine i
    
Babam Sultan Abdulhamid Hatıralarım
Vasıfları ve hasleti; hata ve günahları; sevap ve ihtişamıyla milletimizin mazisi Türk'ündür.     Yirmi sekiz yıl (1924-1952) gurbette çile çektikten sonra vatanımıza avdet eden annemiz Ayşe Osmanoğlu (1308-1310 -10 VIII 1960), "Babam Abdülhamid" ismi altında hatıralarını yazıp, önce "Hayat" mecmuasında tefrika suretiyle , sonra da kitap olarak neşretmiştir (1960). Ne yazıktır ki, kitabının uyandırmış olduğu alakaya tam şahit olamadan Allah'ın rahmetine kavuşmuştur.     Kısa süre içinde bu kitap, Sultan İkinci Abdülhamid'e veya devrine dair son senelerde çıkan Türkçe ve yabancı dildeki hemen her eserin bibliyografyasında yer alarak, âdeta klasik bir mü
    
Bakır Kablolar
Bakır Kablolar konulu, MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) tarafından hazırlanan bir kitaptır. Öğretim programlarında amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandırmaya yönelik geliştirilmiş öğretim materyalleri içerir. Bu bilgiler ticari amaçlı kullanılmamış olup Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz verilmektedir.
    
Balarısı Mucizesi
Rabbin balarısına vahyetti: Dağlarda, ağaçlarda ve onların kurdukları çardaklarda kendine evler edin. Sonra meyvelerin tümünden ye, böylece Rabbinin sana kolaylaştırdığı yollarda yürü-uçuver. Onların karınlarından türlü renklerde şerbetler çıkar, onda insanlar için bir şifa vardır. Şüphesiz düşünen bir topluluk için gerçekten bunda bir ayet vardır.(Nahl Suresi, 68-69)
    
Batı Dünyası Allah' a Yöneliyor
Geçen yüzyıl savaşlar, zulümler, toplu katliamlar, ırkçı saldırılarla dolu, soykırımların yaşandığı bir yüzyıldı. Bu belaların sebepleri ise 19. yüzyılda hazırlanmaya başlamıştı. İlkçağlardan beri maddenin mutlak varlık olduğunu iddia eden maddeci düşünce, Darwin'in 19. yüzyılda ortaya attığı evrim teorisiyle güç bulunca, dinsiz ideolojilerde geniş çaplı bir yayılma oldu. Bu ideolojiler bir anda toplumların hayat felsefesi haline geldi. 
    
Batı Tefekkürü ve İslam Tasavvufu
Takdim- Bu eser İdeolocya Örgüsü'ne bağlı olarak benim en başa alınması gereken verimlerimden biri...- Eser 20 yılı kadar önce Ramazan ayında ve üç defada konferans şeklinde verilmiş ve üç gece teravihten sahur vaktine kadar sürmüştür.- Geçen seneye gelinceye dek teyplerden naklen kaleme alınarak tarafımdan titizlikle muhafaza edilen ve birdenbire kitaplık çapta ortaya çıkarılmasını bekleyen üstüne titrediğim eserimi, temiz ve hatasız baskı, emniyet ve itinası içinde nihayet kitaplaştırıyorum.
    
Becerikli Baraj İnşaatçıları Kunduzlar
Kitabımızın kahramanlarından ilki olan Emre, spor yapmaktan, kitap okumaktan ve özellikle hayvanlarla ilgilenmekten çok hoşlanan bir çocuk. Hayvanlarla ilgili okuduğu kitaplar sayesinde bu konuda oldukça bilgilidir. Üstelik Emre sadece herkesin bildiği hayvanlar değil, bütün hayvanlar hakkında da bilgi sahibidir. Resimlerde gördüğü hayvanları hemen tanır, ne gibi özelliklerinin olduğunu çok detaylı bilir. Bu nedenle arkadaşları Emre yi çok severler. Ders aralarında, yolda giderken onunla sohbet etmekten çok hoşlanırlar. Emre nin doğaya olan ilgisini sadece arkadaşları değil ailesi de çok iyi bilmektedir. Bu nedenle güzel havalarda, her hafta sonunu ve her tatili değerlendirip onu sü
    
Behçet Cantürk'ün Anıları
Öldürülecek 67 Kürt işadamı listesinin ilk sırasında onun ismi vardı...Anne tarafından Ermeni'ydi.Hayatı boyunca "Ermeni dönmesi" diye aşağılandı.İlk cinayetini 15'inde işledi.23 yaşında uyuşturucu sevkiyatına başladı.Karadeniz mafyasıyla işbirliği onu silah kaçakçılığına götürdü.Müteahhit olarak devlet ihalelerine girdi.Asala ve PKK'ya yardım ettiği iddiasıyla işkenceli sorgulamalara maruz kaldı.Hep beraat etti.Son sevkiyatı 5.5 ton baz morfindi.Zırhlı otomobili 14 ocak 1994 cuma günü durduruldu.Bir gün sonra Sapanca'da ölü bulundu.Şakağına sıkılan tek kurşunla öldürülmüştü.İşte Behçet Cantü
    
Behreng Masalları
Azeri asıllı İranlı yazar Samed Behrengi (1939-1967), kısa süren yaşamı boyunca köy öğretmenliği yapmış, halk masallarını ve efsanelerini derlemiş, yeniden yorumlamıştır. Yazdığı çocuk hikâyeleriyle ise başka bir dünyanın mümkün olduğuna işaret etmiş, bu yönüyle çocuk edebiyatının niteliğini artırarak hem çocukların hem büyüklerin gönlünde taht kurmuştur.Emekle, suyla, güneşle, sevgiyle beslenen, çekirdekten ağaca, oradan tekrar meyveye dönen, bir şeftaliden bin şeftaliye varan yolda küçük şeftali ağacının anlattıkları, bizi yer yer üzse de her çocuğun onunla birlikte büyüyen insan olma duygusunu bize derinden hisse
    
Bella'nın Ölümü
Kişinin, evinde gidip geldiği, alışıldık hareketleri, her günkü hareketleri yaptığı, yüz çizgilerinin yalnızca kendisi için gerildiği, sonra ansızın, başını kaldırınca, perdelerin açık kaldığının, sokaktan gelip geçenlerin kendisini seyrettiğinin farkına vardığı zamanlar olur. Spencer Ashby de biraz bunu yaşadı işte. Gerçi, tıpkı öyle değil; çünkü, doğrusu ya, o gece kimsecikler ona dikkat etmemiş, ilgilenmemişti. İstediği gibi bir yalnızlığa kavuşmuştu; yorgan gibi kalın, dışarıdan tek bir gürültüyü olsun içeri sızdırmayan bir yalnızlığa... Üstelik lapa lapa yağmaya başlayan kar, sessizliğin daha bir gözle görülür, elle tutulur hale gelmesini sağlıyordu. O g
    
Besir Fuad'in Mektuplari
Besir Fuad ile Fazli Necip arasindaki mektuplardan meydana gelen bu eseri yayina hazirlayan, kiymetli sahne sanatkari ve sair -dostum- C.Parkan ÖZTURAN'dir. Eserin önsözü Selâhattin HILAV tarafindan kaleme alinmistir. Bu önsöz, merhûmun yazdigi son son yazidir Umarim faydali olur...
    
Beylikler Dönemi Hanları
Konya 1989 tarihli Ali Baş tarafından hazırlanan Beylikler Dönemi Hanları yazısı sizlerle..
    
Beynin Gizemi - Yeni Ufuklara
Bilim ve Teknik dergisinin bu kitapçığında beynin tüm sırlarını öğreneceksiniz, beyininizi nasıl geniş ufuklara yönlendirebileceğinizi göreceksiniz..
    
Bezik Oynayan Kadınlar
Parmağını sürsen elmaya, rengini anlarsınGözünle görsen elmayı sesini duyarsınOnu işitsen, yuvarlağı sende kalırHer başlangıçta yeni bir anlam vardır...
    
Beşir Fuad'ın Mektupları
Beşir Fuad ile Fazlı Necip arasındaki mektuplardan meydana gelen bu eseri yayına hazırlayan, kıymetli sahne sanatkarı ve şair -dostum- C.Parkan ÖZTURAN'dır. Eserin önsözü Selâhattin HİLAV tarafından kaleme alınmıştır. Bu önsöz, merhûmun yazdığı son son yazıdır 
    
Bilardo Öğretimi
Bu kitapta, acemi bir oyuncudan yola çıkarak öncelikle temel vuruşlar gösterildi, daha sonra amaçlanan hedef doğrultusunda Çeyrek Bilardo ve Serbest Parti gibi oyun konuları işlendi. Gereksiz bilgilerin getirebileceği baskıdan azami ölçüde kaçınıldı. Kuvvetten çok beceriklilik ve dayanıklılık isteyen, sakin bir ele ve keskin bir göze ihtiyaç duyan bilardo sporu, aklın aşırı derecede hareket halinde olmasını zorunlu kılar.Bölgesel tahminler, hesaplamalar ve oyunun sistemli gidişi akılla harekete geçmeli, vücut ise akıl tarafından işlenen problemi pratiğe dönüştürmelidir. Istaka ile vuruş, topların yuvarlanması, çarpm
    
Bilgisayar Nasıl Kullanılır
Araştırmalar, bilgisayar kullanan, internet ve multimedya kaynaklarından faydalanan öğrencilerin daha başarılı olduğunu gösteriyor. Bilgisayarı bir oyun aracı olarak değil, bilgiye en kısa yoldan ulaşma aracı olarak kullanmalısınız. İsterseniz ödevlerinizi dahi kontrol ettirebilirsiniz. Bilgisayar ve program satın alırken dikkat etmeniz gereken noktalar var.
    
Bilgisayarlarla Baskı Devre Çizimi
Bilgisayarlarla Baskı Devre Çizimi konulu, MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) tarafından hazırlanan bir kitaptır. Öğretim programlarında amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandırmaya yönelik geliştirilmiş öğretim materyalleri içerir. Bu bilgiler ticari amaçlı kullanılmamış olup Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz verilmektedir.
    
Bilgisayarlı Devre Çizimi ve Simulasyonu
Bilgisayarlı Devre Çizimi ve Simulasyonu konulu, MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) tarafından hazırlanan bir kitaptır. Öğretim programlarında amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandırmaya yönelik geliştirilmiş öğretim materyalleri içerir. Bu bilgiler ticari amaçlı kullanılmamış olup Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz verilmektedir.
    
Bilinç Kullanım Kılavuzu
Doğal bir oluşum olarak fiziksel ve biyolojik yasalara tabi olan beynimizde, nasıl olup da bilinç ortaya çıktı? Hangi biyolojik mekanizmalarla ortaya çıktı? Ya da insan bilinci ne işe yarar? "Bilinç İncelemeleri" alanı bu sorulara cevap arıyor. Son yıllarda farklı disiplinlerden "klasik bilim dallarının yanı sıra sinirbilim, bilgisayar bilimi ve genetikten, ayrıca zihin felsefesinden ve fenomenolojiden" yararlanan geniş bir araştırmacı topluluğunun bu alandaki çalışmaları şimdiden çok etkileyici bir literatür yarattı.Bilinç, Kullanım Kılavuzu bu yeni araştırma alanıyla tanışmak için ideal kitap. Araştırmacılara olduğu kadar meraklı okura da hitap eden kitap, "bilinç" teriminin farklı anlamlarını açıklayan b
    
Binbaşı Ersever'in İtirafları
29 Ekim 1993. Jandarma İstihbarat Grup Komutanı emekli Binbaşı Ahmet Cem Ersever'in öldürüldüğü henüz bilinmiyor. Aydınlık'ı telefonla arayan şahıs, 'Ersever'i infaz ettik, sıra Soner'de deyip telefonu kapatıyor. 3 Kasım 1993. Binbaşı Ersever 10 gündür kayıp. Soner Yalçın adına postalanmış zarf inçinden Ersever'in nüfus cüzdanı çıkıyor. 4 Kasım 1993. Binbaşı Ersever'in kafasına iki kurşun sıkılmış, Elleri arkadan bağlı, ağzı bantlı cesedi bulunuyor. Ardından yakın arkadaşı itirafçı Mustafa Deniz ile Sevgili Mahsune Dguebe'nin cesetleri. Bu üç kişinin öldürülmesiyle ne ilgim vardı? Niçin beni tehdit etmişlerdi? Neden nüfus cüzdanı bana gönderilmişti? Binbaşı Erse
    
Binbir Gece Masalları: 1
Binbir Gece Masalları, sadece insanların düşgücünü ateşlemekle kalmadı; bilinen en eski örneğini oluşturduğu "çerçeve öykü" tekniğiyle de, hem geçmişte hem de günümüzde, dünya edebiyatını en çok etkileyen kitapların başındaki yerini korudu.
    
Binboğalar Efsanesi
Yüzyıllarca yerleşik düzene geçmemek için direnen Türkmenler'in romanı Binboğalar Efsanesi Hıdrellez şenliklerinde, göçerlerin kış için sığınacak topraklar bulma dilekleriyle başlar. Ancak, kış onlar için bir yok oluş öyküsüne dönüşecektir. 
    
Bir ABD Projesi Olarak AKP
Gücünü, kendisini iktidara taşıyan iç dinamiklerden çok, Batı'dan ABD'den, daha kapsayıcı bir kavramla ifade edersek eğer, emperyalizmden alan AKP'yi incelediğim bu kitap, aslında 2000'ler Türkiye'sinin de bir öyküsüdür. Batı'ya yaslanarak iktidar alanını genişletme stratejisi izleyen AKP'yi ortaya çıkaran ekonomik, tarihsel, toplumsal ve uluslararası koşullar, bu partinin ideolojik-politik kaynakları, örgütsel yapılanması entelektüel ortamda yaşanan liberal kirlenme, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, AKP, AB ve küreselleşme karşısında aydınların ve solun tutumu, toplumsal ve entelektüel planda yaşanan akıl tutulması, aydın ihaneti, türban tartışması üzerinden yürütü
    
Bir Bilim Olarak Psikiyatri
Soru sormaktan kaçınmak verilebilecek cevapların en kötüsüdür diyor bir yazar Bu kitap dikkatli bir okura iyi sorular vadetmektedir Sormaya başladığımız anda düşünmeye, düşünmeye başladığımız anda sormaya da başlamış oluruzElinizde tuttuğunuz kitabın bir amacı felsefe, antropoloji ve sair kültürel okumalara meraklı kişileri ruh s
    
Bir Laboratuvar Romansı
Olaylar MIT Medya Laboratuvarında, İtalya'nın bir dağ köyünde ve Erikli'de geçiyor. Bu bir öykü seçkisi değil fakat kahramanları atom bombası yapıyor, görsel etkileşim teknolojisi üzerine çalışıyor. Bu bir şiir kitabı değil fakat rüya makinasının alfabesi anlatılıyor. Escher'in Büklüm Böcekleri, Adnan Kurt'un kitabının sayfalarını kemiriyor.
    
Bir Satanistin Anıları
Kendisinden binlerce kez daha güçlü olan yaratıcısına Tanrı'ya karşı gelerek yaratılanların ilk günahkârı olan Şeytan... Şeytanının peşinden giden, "Cehennemin kapılarını aç, sonsuz karanlıklarından bize gel ve biz kardeşlerini bağrına bas!" diye Şeytana dua eden ve O'na tapan Satanistler...
    
Bir Yaşam Biçimi Olarak İslam
Bu kitap; aranmakta olan çareyi yani İslam’ın aydınlatıcı ışığını sunmaktadır. Birçok çağdaş bilim adamının çalışmalarının yer aldığı günümüz dünyası için faydalı olacağı umulan bu kitap, 15. asırda hâlâ ilk asırda olduğu kadar dinç, güçlü, çözüm verebilen ve yeniden yorumlanabilen bir yapıda olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.Bu kitapta yer alan her biri ele aldığı konuyu güzel bir şekilde işleyen makaleler, herbiri kendi alanında mütehassıs olan İslam bilginleri tarafından yazıldığından dolayı İslami bilginin kazanılmasında okuyucuyu daha hevesli yapacaktır.
    
Bir Zamanlar Kadıköy
Adnan Giz, güzellikleri, vapurları, çarşısı, doktorları, eğlence ve gezinti yerleri, çayırları, tiyatroları, ağırladığı hanedan mensupları, kumandanlar, edebiyatçılar, musiki şöhretleri, sporcularıyla dünden bugüne Kadıköy'ü anlatıyor. Hem tutkuyla hem hüzünle. Şöyle diyor Adnan Giz: "Üstad Yahya Kemal, devlet düşkünü Üsküdar'ın akşam güneşinin geçici ışıkları altında nasıl bir hayal şehrine döndüğünü anlatan şiirine, "Git, bu mevsimde gurup vakti, Cihangir'den bak!" diye başlar. Siz de mevsim ne olursa olsun bir gurup vakti Moda'ya gidin ve Fenerbahçe'nin karşısındaki yamaçta bir banka oturarak Kalamış Koyu'nu doğudan çevreleyen ve Kızılto
    
Bit Palas
"Bazı romanlar bittiklerinde başa dönüp ilk sayfaları tekrar okumak istersiniz. Romanı birkaç günde okusanız bile, sanki ilk sayfaları okuyalı aylar, hatta yıllar geçmiş gibi, nasıl ve nerede başladığını anımsamakta zorlanırsınız. İşte Elif Şafak’ın Bit Palas romanını bitirdikten sonra bunları hissettim ve tekrar başladım okumaya…Asuman Kafaoğlu Büke / Cumhuriyet KitapEdebi ve yazınsal başarısı, Türk kimliğini ve ülkenin tarihine yaklaşımını edebiyat yoluyla yeniden tanımlamayan genç kuşak yazarlar arasında Şafak’ı temsilci olarak öne çıkarıyor...Bu roman enerji dolu ve gizemli bir yolculuğa davet ediyor insanı; tutkuyla, gülmeceyle ve Türkiye’ye dair bir dolu fotoğraf kar
    
Borçlu Olduklarımız
Nesin Vakfı, yoksul çocukları barındırmak ve yetiştirmek için kurulmuştur. Nesin Vakfı, Aziz Nesin'in kitaplarının geliriyle kuruldu ve bu gelirle yaşıyor. Nesin Vakfı'nda şimdi on çocuk var. Bu çocuklar, ilkokuldan liseye dek, devlet okullarında öğencilerdir. Vakf'ın bir çocuğu üniversiteye gidiyor. Bu yıl Nesin Vakfı'na yedi küçük çocuk daha alınacak. Fotoğrafta, 30 Mayıs 1985 gücü okuldan dönen Nesin Vakfı öğrencilerinden bir ölümü ikindi kahvaltısı yaparlarken görülüyor
    
Bozkurtlar Diriliyor
Çin kağanı Tay-tsung çok düşünceli idi. Birkaç gündür kendisinde bir başkalık, anlaşılmaz bir değişiklik seziyordu. ilk önce bunun ne olduğunu anlamadan içinde rahatsız duymuş, sonra düşüne düşüne rahatsızlığın nereden geldiğini bulmuştu: Korkuyordu: Hele gün battıktan sonra her karaltı, her gölge onu ürkütüyor, şu uğursuz ihtilalcilerden biri karanlıklar içinden çıkarak kendisine doğru yay gerip ok fırlatacak sanıyordu.
    
Bu dinciler o müslümanlara benzemiyor
Tehlike, tehlikeyi göze almadan yok edilemez... Yeşil Gladio’nun dinci tetikçileri…  FBI’ın yetiştirdiği dinci istihbaratçılar…  CIA’in kefil olduğu dinci cemaat liderleri…  ABD’den maaş alan dinci köşe yazarları…  Utah’ta TSK aleyhine yayın yapan dinci yalan makineleri…  K
    
Bulantı
Bulantı, 20. yüzyılın en etkili düşünürlerinden Jean-Paul Sartre’ın ilk romanı. Bireyin kökten özgürlüğünü vurgulayan varoluşçu akımın sözcülüğünü üstlenen Sartre, adını 1938’de yayımlanan bu romanıyla duyurmuştu. Günlük biçiminde yazdığı bu kitabında, romanın kahramanı Roquentin’in dünya karşısında duyduğu tiksintiyi anlatıyordu. Bu tiksinti yalnızca dış dünyaya değil, Roquentin’in kendi bedenine de yönelikti. Kimi eleştirmenler romanı hastalıklı bir durumun, bir tür nevrotik kaçışın ifadesi olarak değerlendirdilerse de, Bulantı, yansıttığı güçlü bireyci ve toplum karşıtı düşüncelerle, sonradan Sartre&rsquo
    
Buzyeli Vadisi Serisi 2 Gümüş Damarları
Mithril'in sularına vardığında gözlerin kamaşacak'. Drizzt, Cüce Bruenor, Barbar Walfgar, Buçukluk Regis, Bruenor'un atalarına ait zengin cevherlerle dolu kayıp bir madeni; yüzyıllardır konuşulan ama nerede olduğu bilinmeyen Mithril Salonu'nu bulmak için yola çıkacaklar. Bu soğuk, çorak coğrafya önlerindeki tek engel olmayacak. Yolculuğun bir yerlerinde onları bekleyen kiralık katiller, büyücüler ve türlü tehlikeler var... Yine soğuk... Drizzt, kendi kadar iyi kılıç kullanan, ölümcül bir düşman ile karşı karşıya gelecek. Ve Bruenor kabilesine ait eski büyüleri keşfetmeye başlayacak... Kanı donduran bir soğuk... Karanlıklarda gizli, kuytularda saklanm
    
Büyük Umutlar
İngiliz edebiyatının dev yazarı Charles Dickens'ın onuncu romanı Büyük Umutlar, onun en beğenilen, en çok okunan yapıtı. Bu romanında yazar, insanlar arasındaki sevgisizliğe, ikiyüzlülüğe karşı çıkarken, para hırsı ve ayrımcılık üzerine kurulu toplum düzenine de acımasızca saldırıyor. Büyük Umutlar, yazarın canlandırdığı çok renkli, unutulmaz kahramanlarının yer aldığı romanı: Garip bir mirasa konarak Londra'ya gidip 'Beyefendi' konumuna gelen köylü genç Pip, eski tragedyalardaki öç ve kahır tanrıçalarını andıran Bayan Havisham, onun evlatlığı ve kurbanı güzel Estella, dalkavuk ruhlu, iki yüzlü Pumblechook Amca, eli maşalı Abla, bataklıkların korkulu düşü katil
    
C Dili Kullanarak Bilgisayar Programlama
Bilgisayar, verileri saklayan , bunlar üzerinde çok hızlı işlem yapan ve istenen verileri sunan bir aygıttır. Donanım (hardware) ve yazılım(software) diye iki bölüme ayrlır. Donanım bilgisayarın fiziksel bileşenleridir.
    
Cahillikler Kitabı 2 Hayvanlar Alemi
 "Hayvanlarla biraz zaman geçirin, yatağınızın altında dolaşanlarla bile... Dünyayı başka türlü görmeye başlayacaksınız." John Lloyd ve John Mitchinson, "Cahillikler" serisinin ikinci kitabında Hayvanlar Âlemi'ni ele alıyor. Hayvanların eşsiz, sonsuz çeşitlilikteki ve baş döndürücü dünyasını ve hayvanların hiç bilmediğimiz, çoğunlukla hayal bile edemeyeceğimiz özelliklerini gözler önüne seriyor. Hiç durmadan 10 yıl boyunca uçabilen albatrosları, sayı sayabilen ağustosböceklerini, ölülerinin ardından yas tutan kazları, hiç su içmeyen koalaları, 34 tane beyne sahip sülükleri, saatte 300 km hıza ulaşabilen kartalları, 255 yıl yaş
    
Çanakkale Savaşlarında Deniz Cephesi ve 18 Mart Deniz Zaferi
Çanakkale Savaşları I.Dünya Savaşı içinde ayrı bir özelliği olan,tarihin kaderini değiştiren, yaşamak hakkına şerefi ile ulaşan bir milletin,her şeyden önce kahramanlık destanıdır. İngiliz ve Fransız ortaksaldırılarına karşı savaşılan bu cephede cereyan eden muharebelerdenizden ve karadan olmak yaklaşık bir yıl sürmüştür. Çok şiddetliçarpışmalar olmuştur. Türkler canları pahasına büyük bir zaferkazanmışlardır.Çanakkale Savaşları’nda 18 Mart Deniz Zaferi’nin önemli bir yerivardır. 18 Mart yersiz bir gururun Karanlık Liman’da boğuluşununtarihlere kaydedildiği bir gün olmuştur. Türk denizcilerinin ve Türktopç
    
Çanakkaleli Melahat Ya da Özel Bir Fuhuş Tarihi
Buraya bakın, burada, bu kara mermerin altındaBir teneffüs daha yaşasaydıTabiattan tahtaya kalkacak bir çocuk gömülüdürDevlet dersinde öldürülmüştür
    
Çanakkaleli Melahat'a İki El Mektup Ya Da Özel Bir Fuhuş Tarihi
meraklısı için bulunmaz, baskısı olmayan bir kitap. edebiyatımızın zirvelerinden ece ayhan'ın, kendisi gibi kural tanımayan yazıları, anıları... Tadımlık: Cankurtaran’dan sana düz, siyah-beyaz ve körüklü bir anı: O zamanlar devlet, idamları Ayasofya’nın önündeki alanda yapardı. Geçenlerde bir pazartesi günü öğlen Gazeteciler Cemiyeti lokalinde buluşmaya giderken baktım orada yabancı turistler dolaşıyor. 1940 ya da 1941, karartma günlerini unuturum da, şunu hiç unutmam: Bir gün sabahın ayazında Cankurtaranlı öğrenciler tabiat bilgisi ya da ne bileyim işte yurttaşlık bilgisi dersinin bir uygulaması için filan, çatılmış bir darağacının ucunda urganda sallanan ve boynu
    
Çanlar Kimin İçin Çalıyor
Robert, köprüyü uçurmakla görevlendirilmiş bir askerdir. Dağlardaki çete üyeleri ona yardım edecektir. Anselmo, Robert’e bu konuda klavuzluk etmektedir. Birlikte çete reisi Pablo’ya giderler. Ondan yardım istemektedir Robert. Pablo, es­kiden pek çok faaliyette bulunmasına rağmen şimdi yardım etmek istememektedir. Artık ölümden korkmaktadır. Onun bulunduğu bu topraklarda köprü uçurulmasına izin vermeye­ceğini söyler. Robert yukarıdan gelen emirin böyle olduğunu anlatır. Robert işlerin şimdiden kötü gittiğini düşünmektedir. Pablo’nun mağarasına gelirler. Mağarada Pablo’nun a-damlan ve karısı ile bir kız vardır
    
Canlilardaki Fedakarlik
Charles Darwin'in ortaya attığı evrim teorisi, 21. yüzyıla yaklaştığımız şu günlerde bilim dünyasındaki itibarını büyük bir hızla kaybetmiştir. 20. yüzyılın başlarında materyalist çevreler tarafından desteklenen ve kitlelere bilimsel bir gerçekmiş gibi telkin edilen bu teorinin geçersizliği artık kesin olarak anlaşıldı. Bunda en büyük etken, yüzyılımızda evrim teorisini yakından ilgilendiren mikrobiyoloji, biyokimya, paleontoloji gibi bilim dallarında görülen gelişmeler oldu. Bu bilim dallarındaki ilerlemeler sonucunda canlılığın, evrim teorisinin iddia ettiği gibi tesadüflerle, birbirlerinden evrimleşerek meydana gelmesinin imkansız olduğu ortaya çıktı. 
    
Çarklar Arasında
Hermann Hesse'nin kendi yaşamöyküsüyle de paralellikler taşıyan "Çarklar Arasında"nın kahramanı Hans Giebenrath, Almanya'nın küçük bir kasabasında yaşamaktadır. İçedönük ama çok yetenekli bir genç olan Hans, devletin açtığı yatılı okul sınavına kasabadan gösterilebilecek tek adaydır. Snavda başarılı olmasının ardından Hans'ı sıkı çalışma günleri bekler. Tek hedefi, başarılı olmak, küçük düşmemek, ailesini ve çevresindekileri hayal kırıklığına uğratmamaktır. Oysa okulda tanıştığı Hermann, yaşamını ders çalışma üzerine kurmayan birisidir; Hans'ın bütün planlarını, yaşam felsefesini değiştirir. Yirminci yüzyılın en önemli yazarları
    
Çatının Sırları / Cutler Ailesi
Cutler Ailesi Serisi:Çatıdaki NefesÇatının SırlarıÇatıdaki ÇığlıkÇatıdaki FısıltılarÇatının KaranlığındaÇATI ve CENNET dizilerinin yaratıcısı V.C. ANDREWS'in ÇATIDAKİ NEFESromanının kahramanı Dawn'ın yepyeni serüvenidir bu kitap...V.C. ANDREWS'İ sevenlerin heyecanla okuyacakları değişik bir gerilim romanı…
    
Çavdar Tarlasında Çocuklar
Anlatacaklarımı gerçekten dinleyecekseniz, herhalde önce nerede olduğumu, rezil çocukluğumun nasıl geçtiğini, ben doğmadan önce annemle babamın nasıl tanıştıklarını, tüm o David Copperfield zırvalıklarını filan da bilmek istersiniz, ama ben pek anlatmak istemiyorum.. Her şeyden önce, ben bu zımbırtılardan sıkılıyorum.(Kitabın İçinden)
    
Cehennem Savaşçıları 2 Kutsal Kase'nin Peşinde
“Muhtemelen tarihi macera romanlarının yaşayan en büyük yazarı.” Washington PostKutsal Kâse’nin Peşinde üçlemesinin ikinci kitabında, Bernard Cornwell ilk kitabı okuyanları hayal kırıklığına uğratmayarak kahramanları yeni serüvenlerlerle karşımıza çıkarıyor.Crécy Savaşında hayatta kalmayı başaran Hooktonlu Thomas, babasının gizemli hazinesini bulması için Kral tarafından göreve çıkarılır. Söylentilere göre bu hazine Hıristiyanlık âleminin en büyük miti olan Kutsal Kâse’dir. Fakat Thomas bu hazineyi ele geçirmeye çalışan tek kişi değildi. Rakipleri onu durdurmak ve 'Kutsal Kase’yi bulabilmek için her türlü kıyımı
    
Cehennemde Bir Mevsim & Aydınlanışlar
Ölürken son sözü ” Allah kerim” olan bir şair bir yazar. Vahşi tabiatında gizlenmiş olan sancılarıyla yaşadığı çağda çok büyük yankı uyandıran yazıları ve şiirleriyle günümüzde de hala okunurluğu yüksek olan biridir Arthur Rimbaud.  Kitap üç bölümden oluşuyor. Cehennemde bir mevsim Aydınlanışlar Mektuplar ”Cehennemden bir mevsim” bölümünde kısa kısa denemeler halinde yazılmış düşünceleri ile dikkat çekici cümleler barındırıyor...
    
Chikka Boo Aynı Fikirdeyim, Anlama Beni
"Chikka, insanları şaşırtan Japonyalı bir kız. İnsana hiç bir duygu vermeden, yalnızca bakılan. Bu kitabın ismi oradan, ama bir adı daha var: "Mooduma Woo-doo Yaptılar' ya da 'aynı fikirdeyim. anlama beni.' Kitabın burcu ikizler. Bu yüzden iki adı var. Hangisini sevdiyseniz onu sayın. Kitap; öykü, roman, yıldızbilim, sinema, bilimkurgu, Sega-Game, filozofi, müzik, patates kızartması ve sokağı sevenlere ilhamlar sunar. Kendisi hiçbir gruba girmez. Kitabın dili Türkçe gibi gözükür. Fakat İngilizce bilenler bir parça şanslı düşecektir. Yahut da Portekizce. Eğer biraz kutsal kitap karıştırdıysanız, biraz Nietzsche, Deep Purple, White Musk Tütsü, Picadilly Circus... Bunların da faydası olur. Gerçe
    
CIA'nin büyük operasyonları
Elinizdeki kitapta CIA’nın en büyük 42 suçu özetlenerek anlatılıyor. Yasadışı, kanlı faaliyetlerin bu özeti bile, bağımsızlık, özgürlük ve adalet yanlısı herkesin kemiklerini sızlatmaya yeter. CIA’nın bir istihbarat toplama örgütü olduğu düşüncesi, CIA’nın en büyük propaganda zaferidir. Merkezi Haber Alma Ajansı adına rağmen, CIA’nın temel işlevi, gerçekte, ekonomik savaşı, darbeleri, suikastları ve hatta soykırımı da içeren örtülü ve gizli operasyonları yürütmektir. Örtülü operasyonlar CIA’nın can damarıdır.
    
Cihazlara Bağlanma
Cihazlara Bağlanma konulu, MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) tarafından hazırlanan bir kitaptır. Öğretim programlarında amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandırmaya yönelik geliştirilmiş öğretim materyalleri içerir. Bu bilgiler ticari amaçlı kullanılmamış olup Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz verilmektedir.
    
Çocuklar Arasında
Dünyanın en büyük yazarlarından biri olan Dostoyevski’nin, yaklaşık 200 yıldır insana insanı anlatan kitaplarından en önemlisi Karamazov Kardeşler, elinizdeki bu kitabın kaynağını oluşturmaktadır. Kitabın kahramanı Alyoşa’nın başından geçenler, siz çocuklarımızın rahatlıkla okuyabileceği bir şekilde çevrilip derlendi ve bir öykü çerçevesinde size sunuldu. Böylece büyük yazar Dostoyevski ile tanışabilmenizi umuyoruz.
    
Çocuklarda Davranış Bozuklukları
Her anne-baba çocuğunun neşeli, mutlu, başarılı, kolay iletişime giren, kendini ifade edebilen, aklını en iyi şekilde kullanan, nazik ve iyi kalpli, sağlıklı bir kişi olarak yetişmesini isterBunu da onlara ayıracakları zaman, gösterecekleri ilgi ve sevgi belirleyecektir.Her anne-baba çocuğuna karşı şefkatlidir, sevgi doludur. Onlara içlerinden geldiği gibi davrandıklarında uygun bir model oluşturmuş olurlar. Ancak büyük yanlışlardan kaçınmak ve içlerindeki sevgiyi onlara yansıtabilmek şartıyla...açlıyor. Problemli çocuklar için ailelere çözümler teklif ediyor, sağlıklı çocuklara tavsiyelerde bulunuyor. Daha mutlu, daha başarılı ve sevgi dolu çocuklar yetiştirmeye vesile olursa ne
    
Çıplak Ayaklıydı Gece
Ülkenin en kararlı, en özverili, en iyimser çocukları. Sert, acımasız, zalim günler. Zor günlere inat gülümsemelerini korumaya çalışan gençler. Kahramanlıklar, ihanetler, acılar ve aşklarla dolu romantik bir yaşam. Demokrasi ateşini, diktatörlüğün en karardık döneminde yakmaya çalışanların serüveni. 12 Eylül darbesine direnen insanların gerçek yaşamlarından çarpıcı öyküler. Büyük bir çatışma çıkmıştı kentte. Biz, insanlar, çiçekler, karıncalar, kuşlar, balıklar ve yıldızlar öldürülmesin diye sokaklara renk renk yazılar yazıyor, duvarlara afişler asıyorduk. Hepimiz gençtik; yaşlı olanlarımız
    
Çıplak Ceset
Eski bir pilot olan Remzi Ünal, dedektiflik yapmaya karar verir. Bir arkadaşının kendisi için verdiği gazete ilanından sonra Tarsus’tan bir telefon alır. Arayan, kaybolan üniversite öğrencisi yeğenini bulmasını isteyen Yusuf Sarı’dır. İşi kabul ettiği anda Tarsus’tan Boğaziçi Üniversitesi’ne uzanan bir uyuşturucu şebekesi ile yüzyüze bulur kendisini Remzi Ünal. İşler bir hayli karışıktır. Şantaj ve cinayetin de dahil olduğu koca bir suç denklemi vardır çözülmeyi bekleyen. Dedektifimiz, bütün bu ilişkilerin bir parçası haline geliverir. İşin içinden çıkabilmek için cesaretten çok daha fazlasına ihtiyaç duyacaktır. Çıplak Ceset,
    
Çıplak Şölen
Herkesin her çatalın ucunda ne olduğunu gördüğü, donmuş bir an. Asla unutamayacağınız bir ziyafet. Altıkırkbeş yayın titreyen mum alevlerinin ardına geçen donmuş bir gülümsemeyle bir kez daha sunar. 20. yüzyılın tartışmasız en iyi romanlarından biri. 
    
Çözüm Kuran Ahlakı
Size ne oluyor ki, Allah yolunda ve: "Rabbimiz, bizi halkı zalim olan bu ülkeden çıkar, bize katından bir veli (koruyucu sahip) gönder, bize katından bir yardım eden yolla" diyen erkekler, kadınlar ve çocuklardan zayıf bırakılmışlar adına savaşmıyorsunuz? (Nisa Suresi, 75)
    
Dansöz Kıvırmaları
Girişten bir bölüm: Ber, kendisinde ağır uyuşukluk ve yorgunluk hissediyordu. Aslında buna nedenolabilecek çok fazla iş de yapmamıştı. "Eeee... Büro kurmak kolay değil,"diyedüşündü.Büyük Kentte Hukuk Fakültesi eğitimi, Mer Kentinde avukatlık stajı, askerlikgörevinin bitimi ve iki aylık dinlenme sonrası, babasının; "Evi, Ad kentinetaşıyacağız.... Orada mesleğine başlamanı istiyorum,” direktifi üzerine Ad kentindebüro kurmayı uygun bulmuştu Ber.Bir yetmiş boylarında, siyah düz saçlı, ela gözlü, beyaz tenli olan Ber; fizikselgörünümüyle, pek yakışıklı sayılmasa da sempatik görüntü ve tavırlarıyla, duygusal<
    
Dante ve İslam
Dante ve büyük eseri için, yüzyıllar boyunca sayısız kitap ve makale yazılmış, ancak içlerinden biri, yarattığı şaşkınlık ve hatta öfke dalgasıyla, hepsini geride bırakmıştır: Miguel Asin Palacios’un La Escatologia Musulmana en la Divina Comedia’sı ya da Türkçe çevirisinin başlığıyla: Dante ve İslam. Yalnızca İtalyan edebiyatının değil, bütün bir Batı edebiyatının da başyapıtlarından biri olan İlahi Komedya ile, Mirac kıssası ve İbn Arabi’nin eserleri arasındaki çarpıcı benzerlik, Palaicos’a göre Dante’nin İslam kaynaklarından esinlendiği ve beslendiği anlamına geliyordu. Bu cüretkâr tez, Batı dünyasında ve özellikle Dante araştırmacıları arasında
    
Darağacında Kan Sesleri Bir Celladın Anıları
Cellatlar toplumun hizmetkarı mı, intikamcısı mı? Peki açıkça mesleklerini söyleyebilirler mi? Neden ölüm cezası veren yargıçlık kutsaldır da, onu yerine getine cellatlık aşağılanır? İdam adı altında kamu adına bir insanın bir başka insanı öldürmekle görevlendirilmesi aslında insanın insanlığından çıkmasından başka bir şey değildir. Cellat tüm toplum adına ilmeği mahkumun boğazına geçirirken aslında cellatla birlikte tüm toplum o ilmeği geçirmektedir.
    
Darwinizm'in İnsanlığa Getirdiği Belalar
Geride bıraktığımız 20. yüzyıl, belaların, acıların, katliamların, sefaletin, büyük yıkımlar getiren savaş ve çatışmaların yüzyılıydı. Milyonlarca insan bir hiç uğruna, sapkın ideolojilere hizmet adına öldürüldü, katledildi, açlığa ve ölüme terk edildi, bakımsız, evsiz barksız, korumasız bırakıldı. Milyonlarcası, hayvanlara bile reva görülmeyecek, insanlık dışı muamelelere maruz kaldı. Tüm bu acıların ve belaların altında ise hemen her zaman despotların ve diktatörlerin imzası oldu: Stalin, Lenin, Trotsky, Mao, Pol Pot, Hitler, Mussolini, Franco… 
    
Düþünen Ýnsanlar Ýçin
“Şüphesiz Allah, bir (dişi) sivrisineği de, ondan üstün olanı da, (herhangi bir şeyi) örnek vermekten çekinmez. Böylece iman edenler, kuşkusuz bunun Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu  bilirler; inkâr edenler ise, ‘Allah, bu örnekle neyi amaçlamış?’ derler. (Oysa Allah,) Bununla birçoğunu saptırır, birçoğunu da hidayete erdirir. Ancak O, fasıklardan başkasını saptırmaz.” Bakara Suresi, 26   Girişte de vurguladığımız gibi, Kuran'da Allah sık sık insanları, doğayı incelemeye ve burada yaratılmış olan "ayetleri" görmeye çağırır. Çünkü evrendeki canlı-cansız tüm varlıklar, "yapılmış" olduklarını gösteren işaretler
    
Dünyadan Yankýlar
HARUN YAHYA'nın bilimsel, imani ve siyasi konulardaki 170'den fazla eserinin her biri insanların dünyaya bakış açılarını değiştirecek özelliktedir. Harun Yahya, kainattaki yaratılış delillerini gözler önüne serdiği bilimsel kitaplarıyla, İslam ahlakını Kuran ayetleri doğrultusunda anlattığı eserleriyle ve dünya üzerindeki siyasi gelişmelerin ve tarihi olayların perde arkasında kalmış gizli yönlerini ortaya koyduğu siyasi kitaplarıyla her ülkeden, her dil ve dinden milyonlarca insana hitap etmektedir. Ve bu yönüyle Harun Yahya külliyatı tüm dünyada geniş yankı uyandırmaktadır.
    
Değerler Psikolojisi Üzerine Araştırmalar
Ahlak Psikolojisi, Ahlaki değerler ve ahlaki gelişme...
    
Değirmenimden Mektuplar
Değirmenimden Mektuplar, yazarın eski bir değirmende yazdığı öykülerden oluşuyor.  Dünya edebiyatının klasikleri arasında önemli bir yere sahip olan Değirmenimden Mektuplar, aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı nın ilköğretim okullarında okutulmak üzere seçtiği 100 Temel Eser den biri. Alphonse Daudet nin Fransa nın Provence bölgesindeki eski bir değirmende yazdığı ve her birinde birer öykünün anlatıldığı eser, yazarın bilindik akıcı ve keyifli üslubunu taşıyor. Değirmenimden Mektuplar da yer alan bazı bölümler, hâlâ dünya edebiyatının en çok okunan öyküleri arasında yer alıyor. Şehrin kalabalığından ve insanlardan kaç
    
Değişen Kafalar
Savaşçı soyundan gelen sığır yetiştiricisi Sumantra nın kızı güzel kalçalı Sita ile (deyim yerindeyse) iki kocasının öyküsü, dinleyenden en üstün ruh gücü bekleyecek ve Maya nın (1) acımasız gözboyacılığına karşı bütün zekâsını kullanmasını gerektirecek kadar kanlı ve şaşırtıcıdır. Dinleyenlerin, öyküyü anlatanın dayanıklılığını kendilerine örnek tutmaları dilenir; çünkü; böyle bir öyküyü anlatmak, dinlemekten çok daha fazla gözüpekliği gerektirir. Öykü başından sonuna kadar aşağıdaki biçimde olagelmiştir. Kurban kâselerinin, diplerinden yukarıya doğru yavaş yavaş sarhoş edici bir içki ya da kanla doluş
    
Değişim Rüzgarları
Elinizdeki bu eser, son yıllarda kişisel gelişim alanında büyük ve başarılı çalışmalar yapan ve on binlerce kişiye seminerler veren Oğuz Saygın'ın kitaplarını okuyan, radyo ve televizyondaki programlarını takip eden ve seminerlerine katılan insanların yaşadığı değişimlerin kendi kalemlerinden siz okurlarla bir paylaşımı. İnanıyoruz ki yazıya aktarılmak suretiyle paylaşılan bu değişimler, başkalarının değişimleri için de bir başlangıç olacak. "Hayatta değişmeyen tek şey, değişimin kendisidir" ilkesiyle yolan çıkan yazar, insanların hayatına pozitif bir pencere açmayı hedeflemekte. Yazar bunu başarmış olmalı ki değişimi yaşayanlar hem mektuplarıyla hem de yüz yüze diyaloglarında bunu sürekli dile getiriyorlar.İşte bu değişi
    
Değişim İçin Beyninizi Kullanın
NLP'nin sunduğu kavramsal yaklaşımın, enformasyon bilimi ve bilgisayar programcılığında sağlam temelleri vardır, fakat bunun yanında, insanların canlı deneyimlerinin gözlenmesiyle de çok yakından ilişkilidir. NLP'deki her şeyi kendi deneyiminizle ya da başkalarını gözlemleyerek ilk elden doğrulayabilirsiniz. Elinizdeki kitap, zihninizin nasıl çalıştığını anlamanın yeni ve pratik bir yolunun kapısını açmaktadır. Daha önemlisi, 'beyninizi çalıştırmak'ta yararlanabileceğiniz özgül basit ilkeleri; hoşnut kalmadığınız zaman deneyimlerinizi nasıl değiştireceğinizi, hayatınızdan memnunken yaşadıklarınızı nasıl daha keyifli hale getireceğinizi öğretmektedir. Rich
    
Deliliğin Dağlarında
Miskatonic Üniversitesi'nden bir ekip araştırma için Antartika'ya gider. Yaptıkları sondajlarda jeolojik bulgulardan çok daha fazlasına rastlarlar. Çağlardır ölü olan bu kıta, insanın gezegen üzerinde ilk yürüyüşünden yıllar yıllar önce yaşayan varlıkların görkemli izlerini korumaktadır derinliklerinde. Lovecraft'ın en başarılı yapıtları arasında gösterilen bu kitapta, Cthulhu Mitosu'nun' kurucu öğesi' Eskiler'in tarihini bulacaksınız.
    
Deniz Kıyısında Koşan Ala Köpek
Aytmatov, milletinin tarih boyunca kazandığı sosyal, kültürel, ahlaki, edebi, askeri yani bütün maddi ve manevi zenginliğini eserlerine yansıtmış, yaşadığı coğrafyanın insanınının tarih içinde kazandığı değerleri, acılarını, kahramanlıklarını, tecrübelerini yazıya döküp ölümsüzleştirmiş, halkını içine düştüğü zor durumları eserlerinde en güzel şekilde anlatmış, onların çözümlerine dair ipuçları göstermiş, eserlerinde kendi ifadesi ile "tikip insan"ı ortaya koymaya çalışmış bir yazardır. Hikayelerinde milletinin temel mülkü olan milli hafızaya ait efsane, destan, masal, hikaye ve türküleri, bunların meydana geldiği şartalır, ardındaki hikayeleri, ins
    
Deniz Kızları Şarkı Söylüyor
İngiltere'nin Bradfield kentinde bir 'dizi cinayet katili' serbestçe dolaşmaktadır.Dört adam vahşice, ağır işkencelerden geçirilerek öldürülmüştür. Dört kurbanı da görünüşte birbirine bağlayan hiçbir şey yoktur... Bedenlerindeki tuhaf işkence izleri dışında.Korkunun pençesinde bekleyen kentte artık hiçbir erkek kendini güvencede hissetmemektedir. Çaresiz kalan Bradfield Polis Teşkilatı, katilin 'profil'ini çıkarması için klinik psikolog Tony Hill'in yardımına başvurur. Detektif Carol Jordan'la birlikte çalışacak olan Hill, bir yandan da özel yaşamındaki sorunlarla boğuşmaktadır.İkili, son derece zeki bir
    
Derinleşen Küresel Kriz, Türkiye Ekonomisine Yansımaları
orkut Boratav, Erinç Yeldan, Oktar Türel ve Galip Yalmanın da aralarında olduğu emekten yana sosyal bilimcilerden oluşan Bağımsız Sosyal Bilimciler, önceki çalışmaları gibi bu kitapta da ekonomik ve sosyal gelişmeleri emekçiler açısından yorumluyor. Bağımsız Sosyal Bilimciler'in 17 yazar ve araştırmacının katkılarıyla hazırladığı bu kollektif ürün, 2000'li yıllardaki son ekonomik bunalıma gidiş sürecinde ve bunalım yıllarında "Türkiye'de emeğin durumu"na odaklanmaktadır. Ekonomik ve siyasal olgular, bu durum değerlendirmesinin arka planında yer almıştır. On bölümden kurulu olan incelemenin birinci bölümü, 2000'li yılların "büyük durgunluk"unu karakteristik çizgileriyle betimliyor. İkinci
    
Destanlarımız
Adam vardır yoktan kurar güzeli Adam vardır güzeli yok eder Dostlar açık söyleyelim söyleyeceğimizi Adam vardır ardında is bırakır Adam vardır ardında iz bırakırS
    
Destanlaşan Çanakkale
Çanakkale savaşları; tarihin akışını değiştiren, Türk'ün şan ve şerefini zirveye eriştiren, vatana sevgi duygusunu geliştiren, iman gücünü bayraklaştıran ve orada savaşları kutsallaştırıp kahramanlaştıran görkemli bir destandır.
    
Devlet Silah Adalet
Devletin, şiddet ve terörü tek başına yürüttüğü günler oluyor. Buna 'devlet terörü' diyoruz. Bir kısım şiddet olayları, devletten bağımsız kişi ve örğütlerce yapılıyor. Bir kısmı da tam anlamıyla 'karma' oluyor. Bazı kamu görevlileri ile sağcı teröristler, aynı eylemde birleşiyorlar. Devlet kışkırtıcı ajan kullanıyor, suç istiyor, suç işletiyor.Bir toplumun ayakta tutan temel dayanaklardan biri, adalet duygusudur. Bu duygu bir kez yarar aldı mı, demokrasinin temelleri de sarsılmış demektir. ... Adalet, bağımsız mahkemeler aracılığıyla dağıtılırsa adalet duygusu güçlenir. ... Devletin görevi adam öldürmek değildir. Devlet, sanıklar kim olursa olsun, suçları hangi tü
    
Dinde Siyasal İslam Tekeli
Türkiye zor günler geçiriyor. Belki de ertelenmiş sorunlarını en canlı biçimde yaşıyor. Cumhuriyetten bu yana üstü örtülmüş ne varsa ortaya çıkıyor. İyileşen yaralar tekrar kanatılıyor. Sevgisizlik ve güvensizlik diz boyu... Korku, saldırganlığı körükleyecek en tehlikeli duygu... kol geziyor. Gelecek nasıl şekillenecek? Türkiye 21. yüzyıla hangi kıyafetle girecek? Geleceği yazacak kalemi kimler tutuyor? Demokrasi ağacı olgun meyvalar verecek mi? Bu sorunlar çözüldüğünde, gerçek demokrasinin önündeki engeller de aşılmış olacak.Siyasal sistem getiren bir dinin, demokratik sisteme ge&cc
    
Dişi kurdun ruyaları
Aytmatov, milletinin tarih boyunca kazandığı sosyal, kültürel, ahlaki, edebî, askeri yani, bütün maddi, zenginliğini eserlerine yansıymış, yaşadığı coğrafyanın insanının tarih içinde kazandığı değerleri, acılarını, kahramanlıklarını, tecrübelerini yazıya döküp ölümsüzleştirmiştir... Aytmatov bu romanıyla edebiyat aleminde geniş yankı uyandırmış, eseri çok tartışılmıştır. Önce Rusça yazılan roman Kırgızca’ya sonradan tercüme edilir. Romanın kahramanı yedi sekiz yaşlarında Isık-Göl kıyısında dedesi, ninesi, teyzesi ve onun kocasıyla birlikte yaşayan bir çocuktur.
    
Doğru Yolun Sapık Kolları
Kendisinden sonra ümmetinin 73 fırka olacağını, bu fırkalardan da sadece birinin nura yöneleceğini haber veren Allah Resulü'nün vefatlarından sonra ilk alâmetleri Hazret-i Osman zamanında görülmeye başlayan sapık itikad ve davranışlar, dallardaki bütün ihtilâflı manzarasına rağmen aynı illetli kökte birleşirler: Kuru akıl ve şeytanî hayal… Ümmetin temel yapısı olan Sahabi diyor ki: «O’nu dinlerken öyle olurdu ki, âdetâ başımızın üstünde, kirpiğimizi kımıldatsak uçup gidecek ışıktan bir kuş varmış gibi mıhlanır kalırdık.» Sahabînin temsil ettiği vecd ve teslimiyetin zamanla kabuk tutmaya başlamasiyle, meydan yerini, gönül ateşi yerine tü
    
Doğru Yolun Sapık Kolları
Kendisinden sonra ümmetinin 73 fırka olacağını, bu fırkalardan da sadece birinin nura yöneleceğini haber veren Allah Resulü'nün vefatlarından sonra ilk alâmetleri Hazret-i Osman zamanında görülmeye başlayan sapık itikad ve davranışlar, dallardaki bütün ihtilâflı manzarasına rağmen aynı illetli kökte birleşirler: Kuru akıl ve şeytanî hayal… Ümmetin temel yapısı olan Sahabi diyor ki: "O'nu dinlerken öyle olurdu ki, âdetâ başımızın üstünde, kirpiğimizi kımıldatsak uçup gidecek ışıktan bir kuş varmış gibi mıhlanır kalırdık." Sahabînin temsil ettiği vecd ve
    
Doğunun Limanları
"Adana'da ayaklanmalar olmuştu. Kalabalık, Ermeni mahallesini yağmalamıştı. Altı yıl sonra çok daha büyük çapta olacakların provası gibi bir şeydi. Ama bu bile dehşetti. Yüzlerce ölü. Belki de binlerce."Can çekişen Osmanlı İmparatorluğu ve Beyrut ile Fransa arasında yaşamı sürüklenen İsyan. "Doğunun Limanları" bu yüzyılın başını, bir insanın trajik tarihinin içinden anlatıyor.Amin Maalouf son romanı "Doğunun Limanları" ile yine YKY'de.
    
Dogu Köylerinde Sosyo-Ekonomik Farklilasma
.
    
Doktorlar
Kitabın Girişinden..   JtSîR teki dışında hepsi beyaz ırktandılar. Beşi dışında tümü erkekti.Bazıları pırıl pırıl zekâsıyla dahi olmanın sınırına yaklaşmıştı. Kimisi birdahiyken çıldırmak üzereydi. İçlerinden biri, Carnegie Hall'da viyolonselçalmış, bir başkası profesyonel ligde bir yıl basketbol oynamıştı, içlerindenaltısı roman yazmış, ikisinin kitapları yayınlanmıştı. Biri, ilkelerindenvazgeçmiş rahipti. Bir diğeri ıslahhaneden çıkıp okullar bitirerek burayagelmişti. Hepsi ölürcesine korkuyordu.Onlan 1958 yılının böyle aydınlık eylül sabahında bir araya getiren ortakdurum, Harvard Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencisi
    
Dolaptaki Hırsız
New York’lu bir hırsız… Her türlü kilidi açma ve izinsiz bir yerlere girme konusunda uzman… Hapishanede geçirdiği gençlik yılları ona bir şey öğretmiştir… Hırsızlığı bırakmak? Hayır… Bir daha yakalanmamak… Hırsızlıkları ince ince hesaplanmış, hedefi, kaçış yolları belirlenmiş olmasına rağmen… Bernie girdiği evde cansız bir bedenle karşılaşır… İşte bu sahne Bernie Rhodenbarr maceralarının başlangıcıdır. Kendini aklamak için bu cinayeti aydınlatmak görevi Bernie’nin üstüne kalır.Carolyn Kaiser, Bernie’nin en iyi arkadaşı, lezbiyen bir köpek kuaförüdür. Her öğlen sandviç yemek ve akşamları birlikte
    
Dolores Claiborne
'Dolores Claiborne' kendi sözleriyle cadının biri; aksi, ağzı bozuk ve berbat bir yaşantıya sahip. Little Tall Adası halkı, kocası Joe'nun otuz yıl önceki güneş tutulması gününde ölümünün hikâyesini öğrenmek için otuz yıl bekliyor. Polis ise adanın yatalak kadını ve Dolores'in yıllardır işvereni olan Vera Donovan'ın bir gün önceki ölümünü merak etmekteler. Konuşmakdan başka çaresi olmayan Dolores Claiborne de ağzını açtı mı, susmak bilmiyor. "Ne yaptıysam sevdiğim için yaptım. " diyor. Bu büyüleyici roman, onun hem itirafı hem de kendini savunması. Dolores ile Vera arasındaki garip yakınlık ve onları birbirine bağlayan bağ... Sonunda sevdiğin ne kadar coşkulu
    
Donanım Kartları
Donanım Kartları konulu, MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) tarafından hazırlanan bir kitaptır. Öğretim programlarında amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandırmaya yönelik geliştirilmiş öğretim materyalleri içerir. Bu bilgiler ticari amaçlı kullanılmamış olup Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz verilmektedir.
    
Dost kazanma ve insanları etkileme sanatı
“Başkasının değişmesini mi istiyorsunuz? Bundan daha iyi bir şey yoktur. Fakat önce kendinizi değiştirin. Bu sizin için daha kolaydır. Konfüçyüs der ki: “Kapınızı temizlemeden komşunun damındaki karlardan şikâyet etmeyiniz.” Cariyle: “Büyük insan, küçüklere karşı hareketleriyle büyüklüğünü gösterir” der. Başkalarını eleştireceğimize onları anlamaya çalışalım. Onların yaptıkları şeyleri ne için yaptıklarını araştıralım. Bu tarz hareket insanlar arasında sempati ve hoşgörü meydana getirir. “Her şeyi bilmek, her şeyi affetmektir.” Meselâ oğlunuzun si
    
Drakula
Evime hoş geldiniz! Kapım size açıktır, kendi özgür iradenizle giriniz!"Genç avukat Jonathan Harker, Londra'dan Transilvanya'ya uzanan zahmetli yolculuğunun sonunda, Kont Dracula'nın şatosuna, bizzat Dracula'nın kendisi tarafından, bu sözlerle buyur edilir Ne var ki, bu nazik karşılama, genç avukatın uzun tutsaklık günlerinin ilanıdır bir bakıma Jonathan Harker günler geçtikçe nasıl kapana kısıldğını fark etmeye başlar Şatonun her yanında kapılar vardır Kapılar, kapılar, kapılar Hepsi de kilitli ve sürgülü Bu şato bir hapishanedir aslında, kendisi de mahkum! Asil ev sahibi Kont Dracula ise, gündüzleri köhne şatosunun gölgelerinde saklanıp geceleri acımasız bir avcıya dönüşen bir kan
    
Drizzt Do'urden'in Maceraları 2 Yıldızsız Gece
Mithril Salonu'nda kalarak hiçbir cevap bulamam... korkarım ki cevapları arayabileceğim tek bir yer var... Karanlıkaltı... gizlenen karanlığın, kasvet dolu, sessiz ve tehlikeli koridorların diyarı. Burada geceler yok. Sadece tek, sonsuz, yıldızsız bir gece var. Drizzt Do'Urden, şeytani ırkının kötü amaçlarını öğrenmek için Karanlıkaltı'na geri dönmek, içindeki avcıyı yeniden uyandırmak zorunda. Sadece geldiği yere, şeytani kara elflerin şehrine geri dönerse dostlarını tehlikeden kurtarabilir. Böylece anayurduna doğru tehlikeli bir yolculuğa çıkıyor kahramanımız. Eski dostları ve düşmanları onu bekliyor, geçmiş yaşamının gölgeleri arasında.
    
Drizzt Do'urden'in Maceraları 3 Karanlığın Kuşatması
"Drowların geleceği varsa göreceği de var!" İşte böyle diyor Mithril Salonu Kralı Bruenor Battle-hammer, drowların saldıracağını haber aldığında. Bir koşuşturmaca sarıyor cüce madenlerini. Tüneller kapanıyor, savunma planları yapılıyor, zırhlar dövülüyor, silahlar bileniyor ve herkes savaşa hazırlanıyor. Drowlar geliyor. Diyarların en korkulu, en şeytani ve en acımasız ırkı; karanlığın ölümcül temsilcileri; Karanlıkaltı'nın hünerli efendileri. Kara elfler şimdi yüzey dünyasında da hakimiyet kurmaya niyetliler ve koca bir ordu toplayıp yürüyüşe geçiyorlar. Mithril Salonu'nu fethetmek için.Aynı zamanda, tanrılar arasında çıkan çekişmeler sonucunda zorlu bir süre&cce
    
Drizzt Do'urden'in Maceraları 3 Karanlığın Kuşatması
"Drowların geleceği varsa göreceği de var!" İşte böyle diyor Mithril Salonu Kralı Bruneor Battlehammer, drowların saldıracağını haber aldığında. Bir koşuşturmaca sarıyor cüce madenlerini. Tüneller kapanıyor, savunma planları yapılıyor, zırhlar dövülüyor, silahlar bileniyor ve herkes savaşa hazırlanıyor. Drowlar geliyor. Diyarların en korkulu, en şeytani ve en acımasız ırkı; karanlığın ölümcül temsilcileri; Karanlıkaltı nın hünerli efendileri. Kara elfler şimdi yüzey dünyasında da hakimiyet kurmaya niyetliler ve koca bir ordu toplayıp yürüyüşe geçiyorlar. Mithril Salonu nu fethetmek için. Aynı zamanda, tanrılar arasında çıkan çekişmeler sonucunda zorlu bir süreç b
    
Drizzt Do'urden'in Maceraları1 Miras
Hayat, şu anda Drizzt Do'Urden için iyi, şimdiye kadar hiç olmadığı kadar huzur dolu. En yakın dostu cüce Bruenor, Mithril Salonunu geri alıp tahtına çıkmıştı ve en sıkı yoldaşları Wulfgar ile Catti-brie de sonbaharda evlenecekler. Hatta Buçukluk Regis bile geri döndü. Şimdi tüm dostlar bir aradalar ve Mithril Salonunun güvenli madenlerine mutlu bir yaşam sürüyorlar. Ama Drizzt, bu huzur dolu hayatı elde edene kadar çok kudretli düşmanlar da edinmiştir. Şeytani tanrıça Lloth da bu düşmanlar arasında bulunmaktadır ve kaçak drowun mutlu günlerine son vermeye de kararlıdır... Drizzt Do'Urden'in Maceraları serisinin bu ilk kitabında sizi oldukça ilginç sürprizler bekli
    
Dualar Gerçek Olsa
İnce, uzun boyu, sarı saçları ve aşk giysileriyle Faith Madison birçok kadının hasetle baktığı tipik bir New York'luydu. Çocukluğunda meydana gelen trajedilerin üstüne bir sünger çekip, başarılı bir yatırım bankeriyle evlenmiş ve iki kız çocuğu yetiştirmşti. Annelik ve ev kadınlığı rolüne dört elle sarılan Faith Manhattan'daki evinde yaşamın tadını çıkarmaya çabalarken, içinde gizlediği sır, ona büyük acı veriyordu... Sonunda cesur bir adım atarak Faith tüm yaşantısı süresince onu huzursuz eden sırrı başkasıyla paylaşmaya karar verdi. Ve yaşamında şansın ikinci kez yüzüne gülebileceğine inandı.
    
Dualar ve Tılsımlar
Kitaptan Bazı Konu Başlıkları:Kötülüklerden korunmak, korku ve kederden kurtulmak - Borçları ödemek, ruhî bunalımları gidermek - İsmi Âzam duâsının metni - Peygamberimizin cinlere yazdığı mektup - Ayrılan iki kişiyi birleştirmek - Kurşun işlememesi, enfis bağlılığını çözmek - Şifâ âyetleri, muhafaza âyetleri - Dargınları barıştırmak, ayrıları kavuşturmak - Cinlerle görüşmek, cin tasallutundan kurtulmak - Sara hastalığını gidermek, sihiri bozmak - Çok gezen eşi eve bağlamak - Nazardan, korkudan emin olmak ve kolay doğum - İçki, kumar ve zinâdan kurtulmak - Zor işleri kolaylaştırmak, her türlü sıkıntı ve dertleri gidermek - Aile huzuru; sevgi, muhabbet ve aşk içi
    
Dünya Bir İnkilap Bekliyor
«Evet, İslâm, 16. Asır sonlarına doğru temsil kadrosunda zaafa uğramıştır. Ama daha sözünü söylemiş değil. Son sözünü temsil kadrosunda ve yeni telakkiler önünde henüz söylememiştir. Bu son sözü söyletecek nesli yoğurmaya çalışıyoruz.» N.F.K. Her konferans, bu çabanın eseri halinde, konu başlığının işaret ettiği meselelerde sosyal bir şuur zemini oluşturma teşebbüsüdür.
    
Dünya Bir İnkilap Bekliyor
Bulunan, bulundu sanılan her şey eskimeye, pörsümeye, çürümeye, iflâs etmeye mahkûm.. Bu da, yaklaştıkça kaçan ufuk çizgisi misâline eş, bir "yeni"nin daha ilerideki "yeni"ye namzetliğini ilân ediyor. Aramak için aramak yok, bulmak için aramak var. Her bulduğum veya bulduğumu sandığım bayatlaşacağına göre aramak niçin?.. Her arayış da gayesine ulaşmayacağına göre bulmak ne fayda?.
    
Dünyanin Yapbozu Balkanlar
.
    
Düşündüren Öyküler / Hayvanların Gizemli Dünyasından
Değerli Oğuz Saygın bu kitabıyla, klasikleşen eserlerine bir yenisini daha ekledi. Hikayeler zihnimizde güçlü izler bırakıyor. Sevimli hayvanlara atfedilen hikayeler, düşündürdüğü kadar da gülümsetiyor. Bu eserin, hayata bakışınıza çok önemli açılımlar kazandıracağını rahatlıkla söyleyebilirim.Muhammed Bozdağ / "Ruhsal Zeka" kitabının yazarıNe Ezop ne Lafonten ne de Andersen, hiçbiri gökten zembille inmedi. Değerli dostum Oğuz Saygın, bu kitabında bunu fazlasıyla ispat ediyor. Tebrikler.Erdal Demirkıran / Dünyanın en akıllı insanı7’den 77’ye herkese hitap eden Oğuz Saygın, bu kitabında kişisel gelişime farklı bir açıdan bakmış ve yaşamımıza
    
Edebiyat Kuramları ve Eleştiri
İncelemesinin 2. cildinde 1950-75 döneminin onbeş eserini ele alan Moran, bu dönemde düzen eleştirisi sorunsalının merkeze oturduğunu tespit ediyor. Bu etkenin geleneksel halk edebiyatına dönüşle ilişkisi ve Anadolu romanının özelliklerinin bu süreç içinde belirlenişi üzerinde duruyor. Berna Moran, Oğuz Atay’ın Tutunamayanlar’ı ile Yusuf Atılgan’ın Anayurt Oteli’ni özel olarak ele alıp inceliyor.
    
Einstein'in Buzdolabı
Bu kitapta birbirinden tuhaf, inanılması hayli güç öyküler var. Ancak tuhaf olduğu kadar da ilginç ve eğlenceli olan bu öykülerin her biri gerçektir, yaşanmış olaylardır. Kafası kesilmiş olduğu halde aylarca yaşayan, hatta şehir şehir dolaştırılıp sahibine ufak bir servet kazandıran tavuktan, yangın bombası olarak kullanılmaya kalkışılan yarasalara; petrol için sondaj yaparken açılan delikten akıp giden gölden, seçimi kaybetmek endişesiyle boşaltılmayan şehirle birlikte yanardağ lavlarının altında kalan valiye kadar her şey gerçek, hepsi yaşanmış olaylardır. İnsan denilen yaratık gerçekten tuhaf bir hayvan
    
Elmayı Yılan Isırdı
Bayan Ariadne Oliver o ara arkadaşı Judith Butler' da kalıyordu. Genç kadınla birlikte çocuklar için tertiplenen ve akşam verilecek o partinin hazırlıklarına katılmaya gitmişlerdi. Ortalık karmakarışıktı...
    
Emir Bey'in Kızları
Emir Bey'in Kızları, zengin bir mekân ve tarihsel gerçeklik fonuna oturuyor. Mekânlar: Önce düşman, şimdilerdeyse bilinçsizlik ve beton işgalindeki İstanbul; başkent olmaya giden küçük bir Anadolu kasabası kimlikli Ankara; Mezopotamya uygarlığının tarihten kaçmış yapayalnız bir uçbeyi olarak yaşayan Mardin; peygamberlere, yoksulluklara ve kendine özgü sarıya sarınmış Urfa ve... İnsanlığa ışığı, ateşi ve acıyı armağan eden Kafkas Sıradağları, Tarihsel gerçeklik ise romanın ilk harfinden son noktaya kadar sürüp gidiyor. Son yüzyıllık tarihimizin bireye yansımasının da irdelendiği Emir Bey'in Kızları'nda üç ayrı karakterin dilinde o
    
Ergenekon Belgelerinde Fetullah ve Cemaat Gülen
Bu kitabı 2009 yılı Temmuz ayında Ergenekon belgelerinde Fethullah Gülen Ve Cemaat adıyla yayınlamıştık Kitabın hiçbir yerinde Fethullah Gülen ve onu destekleyenler için tarikat yada örgüt nitelemesi yapmamıştım. Çünkü insanların bir görüşe veya tutuma kendilerini yakın hissetmesi ve içinde olması doğaldır. Kurumsal bir çatı altında toplanmasında da ne yasal ne de sosyal bir engel yoktur. Türkiye'de devletin her kurumunda etkili olan ve birbirlerini tanımasalar da aralarında bağlantıları sağlayan kişilerin olduğu bir yapılanma elbette merak konusudur. Çünkü bu yapının, hareketin üyesi olmayan diğer yurttaşların yaşamları üzerinde de etkisi vardır. Bu nedenle aklı başında birç
    
Erkek Ölü Kuşlar
Suna'nın İçinde iki ayrı kadın yaşar. "Su" uysal ,uzlaşmacı evcil, iyi anne ve eş olmaya koşullanmış yanı, "Na" ise bozuk saydığı her türlü düzene karşı çıkmaya hazır, asi ve cesur kimliğidir. Sürekli çatışma halinde olan çift benlik ve bölünmüşlüğün içinde, bir de kocası Ayhan'ın en yakın arkadaşı Onur'a aşık olunca Su-Na 'nın durumu daha da zorlaşır.Ölü erkek kuşlar, bir kadının birine tutkulu bir aşk ötekineyse köklü bir sevgi ve evlilik bağıyla bağlandığı iki erkek arasındaki yakıcı gidiş gelişlerini anlatırken bu üç kişinin çocuklu
    
Ermeniler Tarafından Yapılan Katliam Belgeleri Cilt-1
Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünün Ermeniler Tarafından Yapılan Katliam Belgeleri Cilt-1 sizlerle..
    
Ermeniler Tarafından Yapılan Katliam Belgeleri Cilt-2
Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünün Ermeniler Tarafından Yapılan Katliam Belgeleri Cilt-2 sizlerle..
    
Eshabül-Kehf (Yedi Uyurlar)
Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul 1989 ISBN: 975-7628-10-7
    
Eski Mısır İnançlarında Osirik Kültü
Mısır, tarihinin ilk dönemlerinde farklı kabilelerden, daha sonra da farklı nomoslardan oluştuğu için, Mısır panteonu çok sayıda tanrı ile doludur. Aşağı ve Yukarı Mısır’ın birleşmesinden önce yerel bir çok kült vardı ve her kabile farklı bir tanrıya tapardı. Bu kültler en sonunda, Aşağı Mısır ve Yukarı Mısır krallıklarının dinini oluşturmuştur. Bu sistem her kabilenin inançlarından izler taşıyordu. Ayrıca, bir savaş sonrasında, yenen kabile, yenilen kabilenin tanrısını da kendi panteonuna dahil ediyordu. Birleşme olduğu zaman ise hanedan soyunun en büyük tanrısı Horus, en büyük tanrı olarak kabul edilmiştir. Mısır’ın arkaik dönemine baktığımızd
    
Eski Zaman Yamaları
Aksamın kıyısında zaman. Saat yokluğunu gosteriyor. Kuskulu bir mayıs eskiyasıadımlıyor zihnimi. Gozlerimi yakınlara cekemiyorum; uzağa, bir yolcu vapurununpuslu yalnızlığına yapısmıslar.Sen o vapurdan inecektin. Dudaklarında yeni doğmus kus sevimliliğinde tazegulucukler gezinecekti. Gozlerindeki bulutları ozgur bırakacaktın yanımagelince. Ben gozlerindeki bulutlarla hasret giderecektim ilk, sonrakucaklayacaktım seni. Yanımızdan gecip giden insanların meraklı bakıslarıaltında duyulmayan ama asırlardır soylenen bir sarkının ritmine kendimizikaptırmıs gibi dans edecektik.O vapurdan inecektin; denizin kızıllasan rengine doğru uzaklasan, martılarınpesinden ucustuğu o karakalem vapurdan; bunca zaman sonra, uzaklara,hasretlere
    
Espri ve Fıkralarıyla Ünlüler
Gerek tarihten gereksede günümüzden, siyasetcilerden sanatacılara kadar bir cok unlu ismin espri ve fıkraları ile zenginlestirilmis eglenceli bir kitap....
    
Esselam
Esselam Hz Peygamber Efendimizin hayatından kesitleri tablolaştıran bir kitap. Efendimizin 63 yıllık ömründen ilhamla 63 parçadan ve binyediyüz küsur mısradan oluşuyor. Bir yönüyle bir siyer kitabı. Yazarının ifadesiyle kemiyette küçük bir destan ama keyfiyette her kelimesi bir beyin törpülemesine mal olan bir çile tutanağı. Necip Fazıl Kısakürekin umulur ki yeni zamanların İslami tahassüste ilk temel kitabı sayılsın dediği ve Mukaddes Hayattan Levhalar altbaşlığını taşıyan Esselam, yazarın 11 maddelik vasiyetiyle son buluyor. 
    
Etkileşimli Web Uygulamaları
Etkileşimli Web Uygulamaları konulu, MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) tarafından hazırlanan bir kitaptır. Öğretim programlarında amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandırmaya yönelik geliştirilmiş öğretim materyalleri içerir. Bu bilgiler ticari amaçlı kullanılmamış olup Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz verilmektedir.
    
Etkili Konuşmanın Çabuk ve Kolay Yolu
Kitabın Artıları: Verilen bilgiler gerçeklere uygun, pratiğe dökülebilir. Verilen örnekler konunun daha iyi kavranmasını sağlıyor. Genel Değerlendirme: Tarz olarak anı usulü diyebiliriz. İlk önce bilgi verilmiş, daha sonra örnekler. Kitabın konusu etkili konuşmanın çabuk ve kolay yoludur. Kitap bir çeviridir. Kitapta yazarın 1912' de açmış olduğu kursta talebelerine öğrettiği ve uyguladığı bilgi ve yöntemle
    
Euro Dolar Savaşı
ABD Emperyalizmini Çökerme Planı ve İşgallerin Perde ArkasıAmerikan yönetiminin ABD ve dünya kamuoyundan "devlet sırrı" gibi gizlediği, Amerikan medyasında sansürlenen ve Türk medyasında yer almayan gerçekler, Türkiye´de ilk kez, Cengiz Özakıncı´nm -yayımlanır yayımlanmaz sakıncalı bulunarak savcılık soruşturmasına uğrayan- Dolmakalem Savaşları kitabında, Euro Dolar Savaşı başlıklı bölümde yer almıştı. Genişleterek ayrı bir kitap halinde yayımladığımız Euro Dolar Savaşı, Cengiz Özakıncı´mn Türkiye´nin Bor ve Toryum yüzünden işgale uğrayabileceği görüşünü 2003´te ortaya koyduğu ilk kitaptır. Yenilmez, yıkılmaz, başaçıkılmaz olarak gösterilen ABD Emp
    
Evrenin Yaradýlýþý
İçinde yaşadığımız uçsuz bucaksız evren nasıl var oldu? Bu evrendeki denge, ahenk ve düzen nasıl ortaya çıktı? Üzerinde yaşadığımız dünya, nasıl bizim yaşamımız için bu denli uygun bir barınak olabildi? İşte bu sorular, tarihin başından bu yana insanların ilgisini çekmiştir. Akıl ve sağduyu ile bu soruları inceleyen bilim adamlarının ya da düşünürlerin vardıkları sonuç ise hep şu olmuştur: Evrendeki bu düzen ve tasarım, tüm evrene hakim olan üstün bir Yaratıcı'nın varlığının ispatıdır. 
    
Evrimcilerin Ýtiraflarý
İlk ortaya atıldığı günden bu yana bazı çevrelerce ideolojik bir zorunluluk olarak ilgi gören evrim teorisi, günümüzde de aynı zorunluluk sebebiyle yoğun bir propaganda ile savunulmaktadır. Kimi bilimsel yayınlarda, okullarda ve bazı medya organlarında canlılığın kökeni konusunda ispatlanmış bir gerçek gibi sunulmaktadır. Evrim teorisi bilim adamlarının bir kısmı tarafından da büyük bir bağlılıkla savunulduğu için, insanların birçoğu bu teoriyi bilimsel açıdan geçerli zannetmektedirler. Oysa evrim teorisi, 150 yıldır paleontoloji, genetik, mikrobiyoloji, biyokimya, biyofizik gibi bilim dalları tarafından çürütülmüştür! Bu bilim d
    
Evrimcilerin Yanýlgýlarý
Yeryüzündeki karmaşık hayat nasıl ortaya çıkmıştır? Yüz binlerce farklı türdeki canlı ve bu canlıların en üstünü olan insan, nasıl var olmuştur? Bu sorular dünya üzerinde hayat sürmekte olan her insanı ilgilendirir. Çünkü bu sorulara doğru cevap verip vermemek, bir insanın tüm yaşamını kökünden etkileyecektir. Bu soruların farklı cevaplarına baktığımızda ise, iki temel açıklama ile karşılaşırız. Bunlardan birincisi doğruluğu bilim, akıl ve vicdan yoluyla açıkça anlaşılan "tüm canlıları Allah'ın yarattığı" gerçeğidir. İkinci açıklama ise, evrenin ve canlılığın, hi&cc
    
Fareler ve İnsanlar
Birlikte dolaşan iki gezgin toprak işçisinin bağlılığı ve dostluğu üzerine bir roman. Bu romanda Steinbeck, insan ruhunu derinlemesine ortaya koyan keskin gözlemlerini, kendine özgü yalın ve alçakgönüllü üslubuyla aktarıyor.
    
Felsefenin Başlangıç İlkeleri
1903 yılında Macaristan da doğan Politzer, genç yaşta ülkesini terk ederek Fransa da yaşamaya başladı. 1930 yılına kadar felsefe öğretmenliği yapan George Politzer, bu arada resmi burjuva ideolojisi haline getirilmeye çalışılan ve akademik çevrelerde göklere çıkarılan Bergsenizmin gerçek karakterini açıklayan eserini yazarak, ilerici felsefeyi savundu. 1930 yılında Paris İşçi Üniversitesi nde Diyalektik Materyalizm dersleri vermeye başlayan Politzer, bu görevini savaş yıllarının başında kurşuna dizilerek öldürüldürülene kadar sürdürdü. Bir aydın olarak kişiliğini hiçbir zaman işçi sınıfından ve onun ideolojisinden ayrı tutmamış, pratikte de en b&
    
Filler de Hatırlar
Kim kimi öldürdü? Polisiye roman yazarı Adriadne Oliver, kitaplarında hep bu konuyu işlemekteydi. Ama bu kez katil kim sorusunun cevabı yazarın kendi geçmişinde meydana gelen bir cinayette yatıyordu. On iki yıl önce Adriadne’nin iki arkadaşının ölümü intihar olarak nitelendirilmişti.Hercule Poirot’nun yardımlarıyla sorularına cevap arayan Adriadne, inanılmaz gerçeklerle karşı karşıya gelir. Poirot deneyimlerinde yanılmıyorsa tarih gibi cinayetler de tekerrür edebiliyordu.
    
Flash CS3 El Kitabı
Adobe Flash CS3  El Kitabı
    
Fotoğrafçılar İçin Photoshop
Fotoğrafçılar için Photoshop eğitimleri içeren e-kitap şeklindeki klavuz.
    
Fraternis (Kayıp Kitaplar - Gizli Kardeşlik)
Aydınlanma, Masonluk, İlluminati ve Yeni Dünya Düzeni'nin kısa tarihiKapalı bir "erkekler kulübü" görüntüsüne sahip Mason localarının gerçek kökeni, geçmişi en az beş bin yıl geriye giden bir "bilge kadınlar" kültü müdür?"Geometri'nin Babası" Pythagoras'ı ellerindeki "gizli bilgiyle" tanıştırıp, seçkin bir lider olarak yetiştirenler, Delphi, Samos, Cumae gibi kentlerde üslenmiş, Sibyl adlı bu güçlü kadınlar mıdır?Marduk yörünge geçişleri dahil, dünyanın uzak geçmişinde yaşananları içeren binlerce yıllık kayıtlar ve evrenin yapısıyla ilgili bilgiler, bu kadınların güvence altına aldığı özel bir kitap koleksiyonunda mı
    
Garantili Kız Tavlama Sanatı
1975′te ilk basımı yapıldığında, herkesin alıp okuyup sokaklarda kız tavlamak için uyguladığı bir kitap... Tuhaf ve ciddiyetiyle komik bir kitap.. 
    
Gazap Kuşları
Bir ku la ilgili efsane öyle der: Tüm ya amında yalnızca bir kez, yeryüzündeki bütün yaratıklardan daha tatlı, daha dokunaklı bir sesle akır bu ku . Yuvasından ayrılır ayrılmaz bir alıç ağacı aramaya ba lar, bulana dek durmamacasına... Sonra ağacın acımasız dikenleri arasında en sivri, en uzun olanına göğsünü gömerken, ölümcül arkısına ba lar. Diken yüreğini parçalar, ama o, acısını a arak bir çayır ku undan, bir bülbülden daha güzel, daha içli dile getirir azabını. Dünya susar kulak kesilir, Tanrı cennetinde mutlu olur, gülümser. Çünkü en güzeli, ancak büyük azap pahasına elde edilir. Ya da böyle der efsane...
    
Gece Günahları
Herkes birşeylerden korkar... Neredeyse suçun ne demek olduğunun unutulduğu, huzur içinde uyuklayan kendi halinde bir Minnesota kasabası... Yaşanabilecek en korkunç karabasanla yüzleşmek üzere. Küçük bir çocuk ortadan kaybolur. Tanık yok, ipucu yok. Yalnızca küçük bir not...alaycı ve umarsızca zalim bir not. Soğukkanlı bir şantajcı mı...yoksa uzun zamandır essiz kalmış bir dizi cinayetler katilinin yeniden uyanışı mı? Genç, kararlı ve güçlü bir kadın polisin kendini kanıtlaması beklenen ilk görevi... Ayrıca, büyük kentin kötülüklerinin kendi küçük kasabasını sarmasından korkan yerel bir polis şefi... Birlikte, sınır tanımayan bir çıl
    
Gece Yarısı Çocukları
Dünya çapındaki şöhretini, “Şeytan Ayetleri” romanında Müslümanlara hakaret ettiği gerekçesiyle, İran rejiminin hakkında çıkardığı ölüm fetvası ile edinen Salman Rushdie, Urduca ve İngilizce konuşan bir ailenin çocuğu olarak 1947 yılında Hindistan’ın Bombay kentinde doğdu. 1961 yılında lise eğitimini tamamlaması için İngiltere’ye gönderildi. Ailesi ise Hindistan’daki siyasi karışıklıklar nedeniyle 1964’de, büyük bir Müslüman topluluk ile birlikte Pakistan’a; Karaçi kentine göç etmek zorunda kaldı. Salman Rushdie, Cambridge üniversitesi tarih bölümünden 1968 yılında mezun oldu. Bu t
    
Geçmiş Zaman Olur ki (Prenses Mevhibe Celalettin'in Hatıraları)
İstibdad, meşrutiyet ve cumhuriyet ile örülü "soylu" bir hayat, ikbal ve istibdad, serbesti ve düşüş arasında süren bir hayat... Cemile Sultan'ın torunu Mevhibe Celalettin Hanım'ın hatıraları...
    
Genç Werther'in Acıları
Elinizideki kitapta J. Wolfgang von Goethe'nin yapıtlarından seçilen özlü sözler yer alıyor."Şair, düşünür, bilimadamı ve bilge kişi" niteliklerini üzerinde toplayan Goethe'nin, alfabetik sırayla sunulan konu başlıkları altındaki düşüncelerini okurken, evrensel boyutları olan bir hayatın nasıl biçimlendiğine tanıklık edeceksiniz."Goethe der ki..." başucu kitabınız olsun. Arada bir sayfalarına göz atın. Kimbilir, belki de aradığınız rehber, Goethe'nin bir özdeyişinde saklanıyordur.
    
Gençliğin İmanını Sorularla Çaldılar
Yüzlerce soruya yüzlerce cevap verdik. Ve dedik ki, "Nedenler niçinler nedendir bilinmez. Bir şeyi inkar için "yok" diyebilmek yetmez"
    
Gençlik Çağı Ruh Sağlığı Ve Ruhsal Sorunlar
Prof. Yörükoğlu Gençlik Çağı'nda ergenlikten başlayarak gençlerin ruhsal gelişimlerini, aile içi ilişkilerini, eğitimlerini ele alıyor. Ruhsal sorunları ayrı ayrı tartışarak örneklerle açıklıyor. Çocuk Ruh Sağlığı kadar ilgi göreceğine inandığımız bu kitabı, anababa ve eğitimcilere sunmaktan kıvanç duyuyoruz.
    
Gençlik Yıllarım 1
Tolstoy bu eserde çocukluk yılları ile gençlik yılları Rusyası´nı, Rus soylularının yaşamını o günkü bakış açısıyla en güzel ve canlı bir biçimde gözler önüne sermektedir. Çocukluk, Ergenlik ve Gençlik üçlüsü Tolstoy´un 23 yaşında (1852-1856) yazdığı ilk yapıtıdır. Tolstoy bu eserde çocukluk yılları ile gençlik yılları Rusya´sını, Rus soyulalırının yaşamını o günkü bakış açısıyla en güzel ve canlı bir biçimde gözler önüne sermektedir
    
Gençlik Yıllarım 2
Tolstoy bu eserde çocukluk yılları ile gençlik yılları Rusyası'nı, Rus soylularının yaşamını o günkü bakış açısıyla en güzel ve canlı bir biçimde gözler önüne sermektedir.Çocukluk, Ergenlik ve Gençlik üçlüsü Tolstoy'un 23 yaşında (1852-1856) yazdığı ilk yapıtıdır.Tolstoy bu eserde çocukluk yılları ile gençlik yılları Rusya'sını, Rus soyulalırının yaşamını o günkü bakış açısıyla en güzel ve canlı bir biçimde gözler önüne sermektedir.
    
Geniş Zamanlar
"İtiraf etmek istediğin başka yalanların da var mı?" diye sordu Ahmet. Sesimin titremesine engel olmaya çalışarak, "Ben sana hiç yalan söylemedim," dedim. "Ablanın ablan, yeğeninin yeğenin, evinin de asıl evin olmadığını şimdi öğreniyorum ve sen bana, 'sana yalan söylemedim,' diyebiliyorsun." "Orası benim evimdi, ben orada büyüdüm," dedim. Sesim zar zor duyuluyordu. İçimde giderek büyüyen bir canavar vardı. Canımı acıtan canavar, sanki birden göğsümden fırlayıp pat diye kucağıma düşecekti. Öyle derdi o, yani ablam, "Yalan giderek büyüyen bir canavara dönüşür, dallanır budaklanır içinden taşar... Sakın yalan söyleme."
    
Gergin Ruhlar Antolojisi
Ah, etrafımızdaki herkes, ister kadın olsun ister erkek, kendini yeryüzünün en akıllı insanı sayıyor, öyle değil mi? Kimsenin kendine toz kondurmadığını hepimiz bilmiyor muyuz? Hepimiz bir diğerimizden kat kat daha cin fikirli değil miyiz? Tamam kabul olmasına kabul de, öyleyse bu bir sürü "kafayı yemiş", "tahtası eksik", "zırdeli", "paranoyak", "manyak", "tırlatmış", "psikopat" ve daha bir sürü tanım neyin nesi oluyor? Birileri mi uyduruyor bunları? Yoksa hepsi sadece birer öykü kahramanından mı ibaret? Biz sizin ne kadar akıllı olduğunuzu tabii ki biliyoruz. Bundan zerre kadar kuşkumuz yok, olsa zaten sizinle muhatap olur muyuz?.. Ama ya diğerleri? Her gün sokaklarda, otobüslerde, işyerlerinde, hatta evlerde karlışatığım
    
Gerillanın Barışı
Garip geliyordu 26 yıl dağda gerilla olarak yaşadıktan sonra, meclisi bir odasında konuşurken Şimdi daha güç koşullar altında yaşıyoruz diye bir cevap. Hem de Guatemaladaki savaş dünyanın en kirli savaşlarından biriyken. Dünyanın sokaklarından getirdiği öykülerle topraksız köylülerin, işçilerin, halkların mücadelesini anlatan Metin Yeğin bu kez savaşın izlerinde barışı arıyor. El Salvador, Guatemala ve Meksika'da uzun süren gerilla mücadelelerinden sonra yapılan ateşkesler ve barış anlaşmalarının sonuçlarını değerlendiriyor. Uzun yıllar gerilla mücadelesi verilen ülkelerde barış imzalanmasından sonra yaşananları eski gerillalara, kadınlara, kimlik mücadelesi veren halklara soruyor. Bu ü&ccedi
    
Geriye Dönenler - Alman'cılar
Bu öyküler yurt dışında çalışan işçilerin ülkede bıraktıkları eşlerinin, çocuklarının, ana babalarının sosyal, parasal, ruhsal ve cinsel sorunlarının, bunalımlarını dile getiriyor. Gerçek olay ve kişilerden esinlenerek yazılan öyküler, ülkemizde olduğu kadar, yurt dışında da büyük ilgi gördü. Almanca, İsveçce, Macarca ve Flamanca'ya çevrildi.
    
Gizli Azapların Çözümü
Hayatınız boyunca pek çok insanla karşılaşmışsınızdır. Ailenizin, arkadaşlarınızın, okul ve iş hayatınızda karşılaştığınız insanların yanı sıra, her gün gazete sayfalarında dünyanın farklı yerlerinden yüzlerce insan görmüş, televizyon ekranlarında yüzlerce insanın tavrını izlemişsinizdir. Bir an için hafızanızdaki bu görüntüleri gözünüzün önünden geçirin. Çocukluğunuzdan beri görmeye alıştığınız yüz ifadelerini, konuşmaları hatırlamaya çalışın; bir kısım insanların hayata dair yaptıkları yorumları, sıkıntılarını, dertlerini dile getirdikleri hallerini; iş arkadaşlarınızın her gün tekrarlanan günlük konuşmalarını, ailevi
    
Guiness Rekorlar Kitabı
Guines Dünya Rekorlar Kitabı, dünyanın dört bir yanında kırılmış çeşitli rekorların kayda geçirildiği bir kitaptır...
    
Günümüz basınında kadınlar
Leyla ŞİMŞEK, 1968 yılında Ankarada doğdu. Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi Bölümünde, Yüksek Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamlamıştır. Halen aynı üniversitede İngilizce Okutmanı olarak çalışmakta ve çevirmenlik yapmaktadır.
    
Güz Alacakaranlığının Ejderhaları Ejderha Mızrağı Destanı 1.Kitap
Çoğu hep arkadaştılar; sonra kendi yollarına gittiler. Sadece kalplerinde sakladıkları sırlarla yeniden buluştuklarında; savaş söylentileriyle çalkalanan, gölgeli bir dünyadan bahsediliyor, mitolojik, efsanevi yaratıkların, korkunç canavarların hikayeleri onların da kulaklarına geliyordu. Söylentiler ve ne olabileceğine dair bilinmezliğin şaşkınlığındaki arkadaşlar; büyülü, kristal bir asa taşıyan, güzel, kederli bir kadınla karşılaşırlar.Asanın ışığında, giderek kararan gölgelerin ardındakileri gören yolarkadaşları; Bozkırlı kadının çağrısıyla dünyanın kaderini şekillendirmek üzere gölgenin derinliklerine doğru yola koyulurlar.Kimse onların birer kahraman olduklarına inanmıyordu...<
    
Görme Özürlülerle İlgili Özel Eğitim Sorunları ve Çözüm Yolları
Ülkemizde görme özürlülerin gerçek sayısı tam olarak bilinmemektedir. Çünkü bu güne kadar bu sayının belirlenmesi için herhangi bir istatistik yapılmamıstır. Bu nedenle birbirini tutmayan rakamlar ileri sürülmektedir. Birlesmis Milletlere bağlı Dünya Sağlık Teskilatı tarafından kabul edilen istatistiklere göre tamamen görme gücünden yoksun olanlar nüfusun bindeikisini olusturmaktadır. Görme gücü yüzde onun altında olanlar "kör", olarak tanımlanmaktadır. Görme gücündeki yetersizlik nedeniyle ilave araçlara ihtiyaç duyan ve normal yazıyı okuma güçlüğü çeken kisiler de "az&
    
Görsel Programlama Kod Parçaları
Görsel Programlama Kod Parçaları konulu, MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) tarafından hazırlanan bir kitaptır. Öğretim programlarında amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandırmaya yönelik geliştirilmiş öğretim materyalleri içerir. Bu bilgiler ticari amaçlı kullanılmamış olup Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz verilmektedir.
    
Görsel Programlama Komutları
Görsel Programlama Komutları konulu, MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) tarafından hazırlanan bir kitaptır. Öğretim programlarında amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandırmaya yönelik geliştirilmiş öğretim materyalleri içerir. Bu bilgiler ticari amaçlı kullanılmamış olup Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz verilmektedir.
    
Görsel Programlama Kurulumu
Görsel Programlama Kurulumu konulu, MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) tarafından hazırlanan bir kitaptır. Öğretim programlarında amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandırmaya yönelik geliştirilmiş öğretim materyalleri içerir. Bu bilgiler ticari amaçlı kullanılmamış olup Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz verilmektedir.
    
Görsel Programlama Yardımcı Kodları
Görsel Programlama Yardımcı Kodları konulu, MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) tarafından hazırlanan bir kitaptır. Öğretim programlarında amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandırmaya yönelik geliştirilmiş öğretim materyalleri içerir. Bu bilgiler ticari amaçlı kullanılmamış olup Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz verilmektedir.
    
Görsel Programlamada Arayüz
Görsel Programlamada Arayüz konulu, MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) tarafından hazırlanan bir kitaptır. Öğretim programlarında amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandırmaya yönelik geliştirilmiş öğretim materyalleri içerir. Bu bilgiler ticari amaçlı kullanılmamış olup Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz verilmektedir.
    
Görsel Programlamada Hata Giderme
Görsel Programlamada Hata Giderme konulu, MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) tarafından hazırlanan bir kitaptır. Öğretim programlarında amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandırmaya yönelik geliştirilmiş öğretim materyalleri içerir. Bu bilgiler ticari amaçlı kullanılmamış olup Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz verilmektedir.
    
Görsel Programlamada Veritabanı
Görsel Programlamada Veritabanı konulu, MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) tarafından hazırlanan bir kitaptır. Öğretim programlarında amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandırmaya yönelik geliştirilmiş öğretim materyalleri içerir. Bu bilgiler ticari amaçlı kullanılmamış olup Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz verilmektedir.
    
Görsel Programlamada İnternet Uygulamaları
Görsel Programlamada İnternet Uygulamaları konulu, MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) tarafından hazırlanan bir kitaptır. Öğretim programlarında amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandırmaya yönelik geliştirilmiş öğretim materyalleri içerir. Bu bilgiler ticari amaçlı kullanılmamış olup Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz verilmektedir.
    
Görüntü İşleme Cihazları
Görüntü İşleme Cihazları konulu, MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) tarafından hazırlanan bir kitaptır. Öğretim programlarında amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandırmaya yönelik geliştirilmiş öğretim materyalleri içerir. Bu bilgiler ticari amaçlı kullanılmamış olup Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz verilmektedir.
    
Göz Ucuyla
Gerilim romanlarının en büyük ustası olarak nitelendirilen ve bütün dünyada milyonlarca hayranı olan Dean Koontz, yeteneği eleştirmenler tarafından da tartışmasız kabul edilen bir yazar."Göz Ucuyla"da Koontz, bilinçaltı korkularımızın herkesin kolay kolay cesaret edemeyeceği kadar derinlerine iniyor bu kez. Yaşamın anlamını, şimdiye dek yaratmış olduğu en unutulmaz karakterlerle gözler önüne seriyor.Olağanüstü yeteneklere sahip Barty Lampion... Hiç tanımamasına karşın Lampion'u yok etmeye ant içmiş acımasız bir adam. Vahşi bir tecavüz sonucu dünyaya gelen bir kız... Ve bu üç kişinin yazgılarındaki gizemli bağlantının neden olduğu akla hayale sığmayacak olaylar zincir
    
Haberlerin Ağında İslam
2000 Yılının ortalarında İsrail ordusu, işgal ettiği Güney Lübnan'dan çekildi. Bölgeye Hizbullah militanları yerleşti. Bununla birlikte yine 2000 yılının Mayıs-Haziran aylarında Türkiye ve Batı medyasında İran'ın uluslararası terörizmi desteklediği ve doğrudan uyguladığı şeklinde iddialar yoğunlaştı. Yani tüm dünyanın ilgisi tekrar Ortadoğu'da odaklanmış durumda. Edward Said'in 1981'de yazmış olduğu "Haberlerin ağında İslam", bu iddiaları değerlenirmesi ve kaynağını göstermesi açısından güncelliğini korumaktadır.
    
Hala ciddiyim
Ne oldu? Aaldınız birinci kitabı, pişman oldunuz mu? Eğlenmediniz mi? Benimle konuşurken gözümün içinde bakın! "Gayet Ciddiyim!" adlı birinci eserim yüzünden mutruz olan var mı? Asla! Başta korsan yayıncılar olmak üzere, herkes çok memnun! E o zaman? Alın size ikincisi. Yok "İşi ticarete döktü" efendim, "Bir şey tutulunca cılkını çıkarıyorlar". "Ayıp, ayıp" falan, bu laflar bir gün yalan olacak. Geriye sadece güldüklerimiz kalacak. Bana inanın.Hala ciddiyim!
    
Halkla İlişkiler Mitler ve Gerçekler
Esra Keloğlu-İşler, bu kitabı halkla ilişkilerin ne olduğuyla ilgili açıklamaları, bu açıklamalarla ilgili araştırmaları, kuramları ve halkla ilişkilerin tarihsel gelişimi sırasındaki değişimleri ve halkla ilişkiler eğitimindeki yönelimin doğası konularım incelemek için tasarladı. Yazar, konusunu yüksek lisans tezinden aldığı bu kitabında, tezinde kullandığı bilgileri ve var olan yeni bilgileri yeniden analiz ederek tezden ayrı özgün bir yapıt ortaya koydu. Bu amaçla tanım, tarih, kuram ve eğitimle ilgili birbirine bağlı temel kuramsal varsayımlar sundu ve tartıştı. Halkla ilişkilerin ne olduğu hakkındaki tanımları tarihsel perspektif içinde ele alıp irdeledi. Tanımları çıktıkları kuramsal &ccedi
    
Hanımlara Fetvalar
Bu Kitapta İslam ve kadınla ilgili zihinlerinizi meşgul eden pek çok sualin cevabını bulacaksınız.Bunlardan bazı örnekler: İslam'ın kadınlara tanıdığı haklar nelerdir? Kadın erkek eşit olabilir mi? Miras'ta kadın niçin yarım hisse alıyor? Kadının şahitlikteki durumu nedir?Kadınla istişare yapılmaz mı? Tesettürde kadınların el ve yüzleri kapatmaları şart mı? Adet halindeki kadınla karı koca ilişkisi nasıl olmalıdır? Kadın devlet başkanı olabilir mi? Kadının guslü, abdesti,namazı,orucu,haccı,tesettürü,ve kadın halleriyle ilgili yüzlerce sorunun cevabını bulacaksınız.
    
Harika Canlılar
Yeryüzünde bildiğimiz ya da bilmediğimiz sayısız canlı türü yaşar. Hergün karşılaştığımız kedi köpek gibi sevimli dostlarımızdan balta girmemiş ormanlarda yaşayanlara kadar, her hayvanın kendine özgü harika özellikleri, hayret verici yetenekleri vardır. Örneğin arıları tanıdıkça nasıl olup da bu kadar kusursuz petekler ördüklerine, matematikçiler gibi hesaplar yaptıklarına şaşırırız. Timsahların ya da arslanların yavrularına olan düşkünlüklerini gördükçe nasıl olup da bu vahşi hayvanların bu kadar şefkatli davrandıklarını düşünürüz. Hiç durmadan binlerce kilometrelik yol aşarak göç eden küçücük kuşların bu
    
Harput Yollarinda-01
Elazig Kültür ve Tanitma Vakfi, Istanbul 1958-1968
    
Harput Yollarinda-02
Elazig Kültür ve Tanitma Vakfi, Istanbul 1958-1968
    
Harput Yollarinda-03
Elazig Kültür ve Tanitma Vakfi, Istanbul 1958-1968
    
Harput Yollarinda-04
Elazig Kültür ve Tanitma Vakfi, Istanbul 1958-1968
    
Harry Potter 2 - Sırlar Odası
Dursley'ler o yaz öylesine çekilmez olmuşlardır ki, Harry bir an önce okulu Hogwarts'a geri dönmek için can atmaktadır. Eşyalarını toplarken ortaya çıkan ev cini Dobby ise onu uyarır: Hogwarts'a dönerse, bir felaket olacaktır. Olur da: Sırlar Odası'nın açılmasıyla ortaya çıkan karanlık bir güç, Hogwarts'takileri taşa çevirmeye başlar. Harry, hayatını tehlikeye atarak, Oda'nın elli yıllık ölümcül gizemini çözmeye çalışıyor. Ve gerçekten de başına gelmedik felaket kalmaz. Harry Potter'ın okuldaki ikinci yılını anlatan Harry Potter ve Sırlar Odası'nda J.K. Rowling bildik öğrenci sorunlarını -kıskançlıklar, rekabetler, çekingenlikler- yer yer ürk&u
    
Harry Potter 7 - Ölümcül Kutsallar
Harry Potter serisinin 7. ve maalesef ki son kitabı. J.K. Rowling tarafından yazılmış olup Türkiye'de Neredeyse bir fenomen haline geldi ve kitabı okumayan kalmadı. Hatta çoğu kişi defalarca okumuştur.. Her nekadar çocuk kitabı kategorisinde olsada şimdiye kadar okuduğum kitapların arasında sürükleyiciliği, hayal gücü, olayların örgüsü ve daha bir çok açıdan en iyilerden birisiydi. Kesinlikle okunması gereken bir kitap. Harry Potter 7 Ölümcül Kutsallar (Ölüm Yadigarları)
    
Hatme- i Hacegan Sultanları
Sadat-ı Kiram, şerefli büyük zatlar demektir.Onlar, yüce Allah'ın dostlarıdır.Hz. Peygamber'in (s.a.v) varisleridir.Ümmetin hak yolda rehberi ve terbiyecisidir.Onlar, insanlığın kendileriyle iftahar edeceği sevgi ve edep kaynaklarıdır.İşte bu eser, Hz. Peygamber'den başlayıp günümüze kadar gelen manevi bir neshebi ve şerefli bir silsileyi kısaca tanıtmaktadır.
    
Hayal Gücünün Komutanları
Insanoglunun yaradilisindan beri önünde kesfetmesi gereken büyük cografyalar vardi… Bir vadi, bir kita, bir dünya, bir evren! Kasifler onlari bizim için bilinir yapti. Kesfedilmesi gereken bir baska diyar ise Hayal’di! Hayal çok güzel, tehlikeli, gizemli ve uçsuz bucaksiz bir diyardi. Bu diyari bize Hayal Gücü’nün komutanlari tanitti.  
    
Hayali Coğrafyalar
David Wilmshurst imzalı “Doğu Kilisesinin Dini Yapılanması -1318-1913¨ (The ecclesiastical organisation of the Church of the East, 1318-1913) isimli çalışmayı okuyan herhangi bir Türk için, bu kitapta bahsi edilen ve Türkiye sınırları içinde olan yüzlerce ilçe, köy, mahalle ve mezra isminden herhangi biri dahi tanıdık gelmeyecektir. Zira bu isimlerin neredeyse tamamı, Cumhuriyet’in ilk yıllarından bugüne kadar sistemli bir biçimde kök ve anlamlarından tamamen koparılıp değiştirilerek Türkçeleştirilmiştir. Türkiye’nin çok dilli toplumsal yapısını tek dilli hale dönüştürmeyi hedefleyen ve Cumhuriyet’in kuruluşundan bu yana süren projesinin en &ou
    
Hayvanlar Alemi
Sevgili çocuklar, bu kitapta sizlerle birlikte etrafımızdaki canlı ve cansız varlıkların yaratılışlarındaki harikalıkları keşfedeceğiz. İleriki sayfalarda, doğadaki birbirinden sevimli canlıların ilginç ve şaşırtıcı özelliklerini öğreneceksiniz. Bu kitabı okurken, Allah'ın tüm canlıları en güzel biçimde yarattığını ve her birinin O'nun sonsuz güzelliğini, gücünü ve bilgisini yansıttığını göreceksiniz. "Hayvanların ne kadarını tanıyorsunuz?" sorusuna, "çoğunu" cevabını verdiğinizi duyar gibiyiz. Peki tanıdığınız hayvanların yaşamları hakkında neler biliyorsunuz? Nasıl doğup nasıl yaşıyorlar, kendilerini nasıl savunup, nasıl yiyecek buluyorlar?... "Pek
    
Hijyenik Aşklar
Kalabal?k geceleri bekleyen yaln?z kahvalt?lar için hep acele ediyorduk. Ya?s?z beyaz peynir tad?nda ili?kiler kuruyorduk. Seviyorduk. Sevmeyi seviyorduk. Baz? elele yürüyü?lerde ya?mur ya?s?n istiyorduk. Hangi sevdan?n üstüne ya?mur ya?sa, biz onu a?k belliyorduk. Hijyene önem vermiyorduk. Beyaz çar?aflar?n üstündeki lekeler a?klar?m?z?n haritalar?yd?. Hangisi biz, hangisi yavru vatan oradan anl?yorduk. (Arka Kapak)
    
Hilal ve Haç
Abdullah Ziya Kozanoğlu Türk Edebiyatı'nda tarihi romancılığın en başarılı temsilcilerindendir. Eserlerinin çoğu onlarca baskı yapmış ve yüz binlerce okura ulaşmıştır. Romanlarını tarihten seçtiği kişiler ve onların çevresindeki olaylar üzerine kurduğu görülür. Çok rahat ve oldukça akıcı anlatımı sayesinde okuma alışkanlığını geliştirici eserletiyle Kozanoğlu, genç nesillere tarih şuuru da aşılamaktadır...
    
Hilal ve Yıldız
1995 yılında New York Times'in ilk bürosunu açmak üzere istanbul'a geldim. Bundan sonraki dört yıl boyunca, ülkenin hemen hemen her yerini gezdim. Amerikalıların, Türklerin nasıl yaşadığını, neye inandığını ve umutlarını anlamasına katkıda bulunacağını umduğum makaleler yazdım.Ancak güncel habercilik muhabirin gördüklerinin ve öğ¬rendiklerinin tümünü yazmasına her zaman imkan tanımaz. Bu kitap, olaylara bir bakış açısı sağlama ve deneyimlerimi, gazete haberciliğinden daha ahenkli, bir şekilde biraraya getirme çabasıdır. Aynı zamanda, Türkiye'nin değişik yüzlerini gösteren, benim de içinde yer aldığım bazı hikâ¬yelerin de anl
    
Hollanda'da Bir Cinayet
Maigret bir mayıs öğleden sonrası Delfzijl'e geldiğinde, kendisini Hollanda'nın ta kuzey ucundaki bu küçük kasabaya çağıran olay hakkında kaba taslak bilgilerden başka bir şey yoktu kafasında. Nancy Üniversitesi'nde profesör olan Jean Duclos adında biri kuzey ülkelerinde bir konferans turnesinde bulunuyordu. Delfzijl Denizcilik Okulu'nda öğretmenlik yapan Mösyö Popinga'nın konuğuydu. Gelin görün ki Mösyö Popinga öldürülmüştü ve Fransız profesör resmen suçlanmamakla birlikte, gene de kendisinden kasabadan ayrılmaması ve Hollanda makamları tarafından arandığında hazır bulunm
    
Horzum Labirenti
Horzum Olayı benzerleri içinde ne ilk ne de son. Ama bugüne kadar bilinen ve topluma bu kadar mâlolmuş en büyük mali skandal hüviyetine sahip. Bu özelliği onu benzeri diğer olaylardan kesin olarak ayırıyor. Dahası bu karmaşık labirent öyle bir çırpıda çözülecekmiş gibi gözükmüyor. O kadar ki, artık gelinen noktada, bir şahıs olarak Kemal Horzum’un kişiliğini bile aşmakta. Direkt olarak toplumun ve rejimin temellerine yönelik sorular arzediyor. Çünkü artık Horzum, bu saatten sonra tabiri caizse Kamuya Mâlolmuş bir kişidir. O artık Cumhuriyetimizin sosyal tarihinde ve kamu hafızasında yerini çoktan almıştır. İşte bu nedenle biz, Horzum Olayı Nedir, Horzum Kimdir diye
    
Huckleberry Finn'in Maceraları
Anna Karenina (Tolstoy) ve Büyük Umutlar (Charles Dickens) gibi eserlerin yer aldığı 19yy.'ın en iyi 10 romanı sıralamasına giren kitabın çocuklar için sadeleştirilmiş edisyonudur. 
    
Hunların Dili
Bu kitapçık, Çin kaynaklarında anlamları belli Hunca sözcüklerle, Çin'in kuzeyinde bir devlet kuran Hun soyundan T'o-palara ait bazı unvanların ve 5 hecelik iki dizeden oluşan Hunca beytin Türkçe olarak açıklanabileceğini göstermek amacıyla hazırlanmıştır.
    
Hurafeler ve Mitler, Halk İslamında Senkretizm
Farklı dinlere mensup insanlar, yüzyıllardır bir arada yaşadılar, yaşamaya devam ediyorlar. Bu inançlar arasında sürekli geçişler, birbirini etkilemeler söz konusu. Her dinin şehitleri, azizleri, evliyaları, kutsal mekânları; ibadet özellikleri etrafındaki diğer inançları etkiledi ve onlardan etkilendi. 13. ve 14. yüzyıllarda Anadolu, bu dinsel zenginliğin en renkli biçimde yaşandığı coğrafyaydı. Bir yandan Bizans etkisi devam ederken, diğer yandan şaman geleneklerini yeni dinleriyle hemhal etmiş Müslüman topluluklar Anadolu´ya yerleşmeye başlamıştı. Tektanrılı dinlerin inanç sistemleri arasındaki benzerlikler kadar, ilkel dinlerden aktarılmış, gelenek haline gelmiş gündelik inanç pratikleri de
    
Hüccet'ül İslam
Aziz okuyucu;Büyük âlim Đmam-ı Gazâlî Hazretlerinin, hepinizin tanıdığı «Huccetü! ĐslâmEyyühel Veled» isimli eserini sizlere arzetmenin sevincini duymaktayız.Bu kıymetli .kitap, «Gazâlî serisi» adı ile nesrettiğimiz eserler zincirininyedinci halkasını teskil etmektedir.Bu seriyi tamamlamak isteyen Gazâlî okurlarına kazandırdığımız bu kitap,Süleyman bin Cerağ adında bir âlim tarafından tercüme ve serh edilmistir.Sadelestirmesini ise «Kalblerin Kesfi» mütercimi Hüseyin S. Erdoğan yapmıstır.Kıymetli okuyucularımıza daima en iyiyi arzetmek gayretinde olanyayınevimize bu türlü hizmetleri bah
    
Hülya'ya Mektuplar Gerçek Nedir? Sevgi Nedir? Kadın Nedir?
Hülya arayışlar içinde bir genç kız... Kafası sorularla dolu.Gerçek nedir? Kadın Nedir? Sevgi Nedir? Hülya'nın sorularıyla çevresinde döndüğü üç ana konu ana başlığı... Karşılıklı mektuplaşmalar şeklinde sürüp giden bu kitap, ele aldığı konuları sağlam bir mantık örgüsü içinde sunuyor ve merkezine şaşmaz bir ölçü koyuyor:"Söylenen her söz, ileri sürülen her fikir, ya bir gerçeğe dayanır; yahut ya söyleyen şahsın kendi kanaatinin eseri, şahsi düşüncesinin ürünüdür. Şu halde değişmez ve sabit bir gerçek olacaktır ki; fikirler ona uyduğu müddetçe doğru, ondan uzaklaştığı nis
    
Hür Şehrin İnsanları Cilt 1
Kitabın ilk basımı 1956 yılında yapılmıştır.Yazarın Mütareke dönemi aydınlarını anlattığı "Esir Şehir" üçlemesinin ilk kitabıdır.Kısaca Birinci Dünya Savaşı sırasında İstanbul'daki sivil aydınların durumunu konu edinir.Ana kahramanlar; Kamil Bey, Nermin Hanım, Ayşe,Fuat Bey, Nedime Hanım, İhsan Bey, Ahmet Bey, Niyazi Ağabey, Ramiz Efendi ve Fatma Hanım'dır. Kamil Bey Abdülhamid'in en zengin vezirlerinden Selim Paşa'nın tek çocuğudur.Genç yaşta çok büyük bi mirasa konmuş ve hayatının büyük bölümünü yurt dışında geçirmiştir.Nermin Hanım,Kamil Bey'in eşidir.O da bir Paşa kızıdır.Maddi manevi hiç bir zorlukla karşılaşmamış,bolluk içinde yaşamıştır.Ancak babası ansızın &oum
    
Hür Şehrin İnsanları Cilt 2
Komiser olduğundan, hiçbir baskın tehlikesine mâruz kalmadan poker oynamak kabil olduğu için, semtin, hatta şehrin meşhur oyuncuları devama başladılar. Diğer emsali gibi, muayyen bir vakitte kapatmağa mecbur bulunmadığından, uykusu kaçanlar, son tramvaya yetişemiyenler sabaha kadar oturmak için buraya geliyorlar. Kendisi, üç dört günde bir uğrayıp hesaba üstünkörü bakarak, hem ocakçı, hem patron vekili, Hacı'nın verdiği paralan cebine soku verdiğinden, müşterilere karşı çekingenlik de edilmiyordu.
    
Hürriyetin İlanı
Hürriyetin İlânı İkinci Meşrutiyetin Siyasî Hayatına Bakışlar
    
Hz. Ali'den Devlet Adamlarına Öğütler
Ortadoğu Gazetesinin bir zamanlar armağan ettiği eşsiz eser..  
    
Irak İran ve Petrodoların Sonu
Bu kitap Bülent Gökayın Google´ın en fazla okuyucusu olan mathaba.netde yayınlanan ve yayınlanmasının ardından bir hafta içinde on binden fazla kişi tarafından okunarak 2006´nın en popüler üç makalesinden biri olarak ilan edilen ayrıca Pravda´da dört gün dizi halinde temel makale olarak yayınlandığında büyük yankı uyandıran yazısından ve Paul Rogersın savaşa ve silahlanmaya karşı kampanya ve araştırma yürüten Oxford Research Group isimli bağımsız grup için kaleme aldığı İran: Bir Savaşın Sonuçları başlıklı yazıdan oluşmaktadır. Geçtiğimiz yüzyıla damgasını vurduğu gerçeği kabul gören Amerikan Hegemonyası, öyle görünüyor ki, artik sona eriyor ve ona
    
Islam Alemi ve Ingiliz Misyoneri Ingiliz Misyoneri Nasil.....
.
    
Islam Hukukunda Akidler
A.H.I. Yayincilik, Istanbul 2006
    
Islam ve Demokrasi Teokrasi, Totalitarizm
İslam'ın birçok alanda çeşitli spekülasyonlara konuolduğu bir dönemden geçiyoruz. İnsanın modernkavrayış alışkanlıklarını derinden dönüştürmeye yönelmişgeııel dinî uyanışa paralel İslam'ın da kendidünyasında gösterdiği yüksek performans gözönünealındığında, bu elbette normal bir durumdur. Normalolmayan, çoğu zaman sağlıklı bilgi temelinde karşılıklıdiyalog ve alışverişin yerini zihinsel kargaşa veçatışmalara bırakmasıdır.Israrla öne sürülen iddiaların başında, müslümanlannsiyasal iktidarı ele geçirecekleri bir yerdetotaliter ve teokratik bir dikta rejimini kuracaklarıve her türl&u
    
Islam'da Resim Heykel Musiki
Diger bütün peygamberler gibi tevhidle gelen, tevhidle yasayan, insanliga tevhidi sunan ve ruhlara tevhidi yerlestirip yayan Peygamber Efendimiz de, putlarin ve putperestligin düsmaniydi, putlari ve putperestlik akidelerinin hepsini reddetmistir. Bütün beyinler ve kalblere nurlu beyanlariyla, ilahi kelamla, muhabbetle giren Efendimiz, ruhlardaki en küçük sirk gölgesinin dahi yok olmasini ister. Muvahhid yapinin mimari Efendimiz (A.S.), sirkin hiç bir emaresine tahammül etmiyor ve hadiste zikredilen kötü aliskanliklarin gelecekte de ümmet-i beyza arasinda yayginlasmamasi için ulvi hassasiyeti içinde, o aliskanliklarin gelecekte de ümmet-i beyza arasinda yayginlasmamasi için ulvi hass
    
Islam'dan Korkmali mi Yesil Tehlikenin Ötesi
.
    
Islamiyet ve Iktisadi Adalet Meselesi
Atatürk Üniversitesi Basimevi, Erzurum 1976, 45 sy.
    
Islam’da Polis Teskilati(Hicri Dördüncü Asrin Sonu Kadar)
Polisin öneminden dolayidir ki, Islam devletlerinde, protokolde, emniyetmüdürlerine büyük mevki verilmis, hatta genelde bugünkü meclis baskanigibi halifeye vekalet görevini yürütmüsler, yani devlet idaresinde ikinciadam olarak yer almislardir. Polis teskilatinin bu kadar önemli olmasina karsin, Islam polis teskilatiile ilgili yeteri derecede inceleme ve arastirmanin yapilmadigigörülmektedir.Bir Libya seyahatimde, Libya'nin baskenti Tripoli (Tarablus)de, o sirada açilmis olan uluslararasi kitap fuarini gezerken, tercümesiniyaptigim bu eser gözüme çarpti ve dikkatimi çekti. Eseri satin alaraktercümesine karar verdim.
    
Isa Yazmalari
Ya Hıristiyanlığın kökenleri hakkında bize söyienen her şey doğru değilse?..  Ya bugüne kadar küçük bir grup gerçeği hep bilmiş ve bizlerden saklamışsa?... Ya İsa Mesih'in çarmıhtan sağ kurtulduğuna dair açık kanıtlar varsa?..
    
Işın Çağı Çocukları
Doğumevlerinden kaçırılan üstün zekalı bebekler, dağda kurulmuş olan gizli bir çiftlikte, çok özel yöntemlerle beslenip, çeşitli dallarda,bilgin olarak yetişirler. bu bilginler,dünya barışını sağlamak, insanları uzun ömürlü, sağlıklı ve mutlu kılmak için, öylesine göz kamaştırıcı buluşlar yaparlar ki, bellerine bağladıkları özel kemerlerle yeröekiminden kurtulup istedikleri yere uçarak giderler... Bilginlerin bir bölüğü de uzayda,insanların yaşayabileceği bir dünya kurup, orada tam besin niteliğindeki DUYGU ÜRÜNÜnü yetiştirmeyi üstlenir. Bilginlerin adları yoktur. Kimlikleri sayılarla belirlenmiştir. Uzay kenti insanların yaşamasına hazır dur
    
Java ile Nesneye Yonelik Programlama
Gelistirmek istedigimiz program uzun ve karmasik degilse nesne yönelimli programlamaya daha az ihtiyaç duyariz, ama daha büyük programlarda, problemi analiz etmek ve çözmek zorlasir. Günümüzün problemleri on yil öncesinden çok daha karmasik ve büyüktür. Donanim fiyatlari çok hizli düserken yazilim maliyetleri yükselmektedir.
    
Kaçırılan Prenses
Sunguroğlu Kaçırılan Prenses macerası, küçük bir Sunguroğlu romanıdır. Konusu itibariyle Bizans Saraylarında ve Foça Korsanlarına Karşı"nın da devamı özelliğini taşır. Bizans Saraylarında ve Foça Korsanlarına Karşı da adı geçen Lagan Mişöp ile, Foça Korsanlarına Karşı romanının temel konusu olan Şehzade Halil bu romanda yer alır. Roman tamamen olaylara, esrarengiz sırların çözümüne dayalı hareketli bir macera türündedir.
    
Kader Bağlayınca
Templar ölen kız kardeşinin bebeğini kendi çocuğu gibi seviyorsu.Keri’ye bakabilmek için,çok başarılı olduğu mesleğini bırakmış,ünlü bir model olmaktan vazgeçmişti.Ancak,geçim sıkıntısına düşünce,Keri nin babasını bulmayı kararlaştırdı.Sonunda ,bebeğin babasınında ölmüş olduğunu öğrendiğinde,tam bir umutsuzluğa kapıldı Ne var ki,bir süre sonra daha da büyük bir açmaza düşecekti.Bebeğin amcası Leon Marcose,Keri yi evlat edinmek,Keri’nin annesiylede evlenmek istiyordu.Şimdi Templar gerçeği ona nasıl açıklayacaktı?
    
Kadınlar Melek Değildir Ancak Öyle Görünürler
Öncelikle erkeğin ne olduğunu öğrenelim. Erkek çalışan bir insandır. Bu çalışmasıyla hem kendini, hem de karısı ve çocuklarını geçindirir. Buna karşılık kadın, ya hiç çalışmaz veya geçici olarak çalışır. Bütün ömrü boyunca kocasından ve çocuklarından vazgeçtik, kendine bile bakamaz.
    
Kadınlara Göre Değil
Kapıda durup kulak kabarttı.Bahçenin her yanından sesler geliyordu;gizemli hışırtılar, rüzgar estikçe kımıldayan yaprakların göğüs geçirircesine fısıldamaları,çalıların altında sinsice kıpırdayan yaratıklar, tedirginlik yaratacak kadar yakından gelen,yarasa sesini andıran bir çığlık...O, mürver çalılarına doğru giderken gece soluğunu tutmuş bekliyordu sanki.
    
Kağıt Helva - Alıntılar Kitabı
(…) Derken o yolculukta bir an geliyor, durup geriye bakma gereği duyuyorum. Geçtiğim yolları, uğradığım durakları, güzergâh boyu karşılaştıklarımı anımsıyorum.Bu kitap dünden bugüne yazdıklarımdan ufacık bir seçkidir. Bir alıntılar kitabı. Karın doyursun diye değil, tadımlık niyetine.Kağıdın üzerine konulmuş birkaç tatlı kelam. Kağıt Helva…ELİF ŞAFAK
    
Kan Damlası
İstanbul halkı bir sabah, Tarabya'daki İngiliz Köşkü'nde ve Anadolu Hisarı'nda aynı yöntemlerle işlenmiş iki ayrı cinayetle uyanır. Maktullerin avuçlarına bırakılan "Numara Bir", "Numara İki" kayıtları ve alınlarındaki kan damlası, cinayetlerin devamının geleceğine işarettir... Define'nin devamı olan Kan Damlası cinayet, macera, merak, heyecan ile dil ve üslup güzelliğini bir araya getiren güçlü bir Mehmet Rauf klasiği.
    
Kanatların Çağrısı
    Silas Hamer bunu ilk kez şubat ayının soğuk bir gecesinde duydu. O ve Dick Borrow sinir hastalıkları uzmanı Bernard Seldon'un verdiği bir yemekten çıkışta yürümüşlerdi. Borrow'un olağandışı sessiz olduğunu gören Silas Hamer arkadaşına ne düşündüğünü sordu. Borrow beklenmedik bir yanıt verdi.     "Bu geceki onca insan arasında yalnız iki kişinin mutluluk iddiasında bulunabileceğim düşündüm. Bu iki kişi de, garip değil mi, seninle bendik!"     "Garip değil mi" deyişi yerindeydi, çünkü Londra'nın yoksul Doğu Yakası'ndaki rahip Dick Borrow'la bir sterlin milyoneri olduğunu bilmeyen kalmamış hayatından memnun ve şık Silas Hamer kadar birbirinden
    
Kaptan Yemeğe Çıktı ve Tayfalar Gemiyi Ele Geçirdi
Kimseyle yarışmıyorum ve ölümsüzlüğe dair düşüncelerim yok. Umurumda bile değil. Hayatta iken devinmek önemli olan. Gün ışığında kapılar açılır ve atlar ışığın içine fırlar ve cokeyler; parlak ipek giysilerinin içinde küçük şeytanlar, zorlayarak, sapına kadar. İhtişam devinimde ve hodri meydan diyebilmektedir. Ölümün canı cehenneme. Her şey bugün, bugün, bugün. Evet. (Arka Kapak)
    
Kara Kule 3 - Çorak Topraklar
Büyüleyici ve unutulmaz karakterlerin sergilendiği sanal bir dünyayı içeren Kara Kule serisinin bu kitabı bugüne dek okuduklarınızın en sürükleyicisi... Stephen King'in eşsiz hayal dünyasını dile getiren, fantaziyle korkunun iç içe geçtiği bir başyapıt. Ve her yeni kitapta Kara Kule'ye bir adım daha yaklaşacaksınız...
    
Kara Kule 5 - Calla'nın Kurtları
Calla, doğunun bereketli topraklarında görünüşte kendi halinde yaşayan bir yerdir. Ama kasaba tarihinde yaşanan korkunç tekrarlardan biri yine gelip çatmıştır. Yakında Kurtlar gelecek ve her şey yeniden başlayacaktır. Bu sırada Kara Kule'yi arayan Gilead'l Roland önderliğindeki silahşorların yolu, bu kasabadan geçmektedir ve Calla'nın çiftçileri kendilerini Kurtlar'dan korumaları için onlardan yardım isterler. Artık Roland bir seçim yapmak zorundadır. Ya vicdanının sesini dinleyip çiftçilere yardım edecek ya da Kara Kule'nin izini sürecektir. Orta-Dünya'da sürdürdüğü bu yolculuk sırasında beklenmedik tehlikeler ve ölüm, ne yazık ki Roland'ın yakın takipç
    
Karadul Bulmacaları
İlk Karadul hikayem ''Açgözlü Kıkırdama'' 1971 yılında yazılmış ve Ocak 1972' de Ellery Queen' in Gizemli Hikayeler Dergisi' nde yayınlanmıştı. Karadulları tek bir hikaye olarak yazmıştım, ancak Elleriy Queen' in iki yazarından biri olan Frederic Dannay bunun çok güzel bir seri olacağını belirtince ben de yazmaya devam ettim. Yazdığım altmış civarındaki Karadul hikayelerini on ikişer hikayelik kitaplar olarak beğeninize sunduk.
    
Karanlıkta Fısıldaşanlar - Stalin Rusyası'nda Özel Yaşam
Rusya’nın her tarafından Stalin teröründen sağ kurtulanların gizli çekmecelerde ve döşek altlarında sakladığı mektuplara, günlüklere, fotoğraflara, kişisel belgelere ve sözlü tanıklıklara dayanılarak kaleme alınan Karanlıkta Fısıldaşanlar birçok Sovyet ailesinin gizli geçmişini açığa çıkarırken, Stalin’in zorba yönetimi altında yaşayan sıradan insanların iç dünyasına daha önce yapılmadığı ölçüde ışık tutuyor. Stalin terörünün kişisel ve ailevi yaşam üzerindeki etkisini derinlemesine inceleyen bir ilk kitap.Karanlıkta Fısıldaşanlar, her sayfada varlığının hissedilmesine karşın, Stalin’le ya da rejimin siyasetiyle ilgili değildir; Stalini
    
Karılar Koğuşu.
Karılar Koğusu’nda çizilen kadın karakterlerin hepsi küçük kasabalara ve kırsal kesime ait zavallı, itilmis ve sömürülmüs kadın tipine birer örnektirler. Romanda Anadolu kadınını, Kemal Tahir’in roman sanatının çekirdeği olarak gördüğü “drama düsmüs (veya kıstırılmıs) birey”ler olarak görüyoruz. Hatta bu düsünceyi destekleyici bir benzetmeyi roman kahramanlarından Sıdıka’yı çizerken bize verir romancı. Sıdıka’yı, içinde bulunduğu psikolojiyi tahlil ederken “kıstırılmıs korkak bir hayvan”a benzetir
    
Karıncalar
Bu iki satın okumak için size gerekli olan birkaç saniye içinde:• Yeryüzünde 40 insan ve 700 milyon kannca doğmaktadır.• Yeryüzünde 30 insan ve 500 milyon kannca ölmektedir.İNSAN:Boy: 1 ile 2 metre arasında değişen memeli. Ağırlık: 30 ile 100 kilo arasında. Dişilerin gebelik süresi: 9 ay. Beslenme biçimi: Her şey yiyen. Tahmini nüfus: 5 milyar kişinin üstünde.KARİNCA:Boy: 0.01 ile 3 santimetre arasında değişen böcek.Ağırlık: 1 ile 150 miligram arası.Yumurtlama: Sperm hücreleri stokuna bağlı olarak dilediğince.Beslenme Biçimi: Her şey yiyen.Tahmini nüfus: Milyarlar ötesinde yaşayan.Edmond Wells Göreceli ve Mut
    
Karıncaların Devrimi
1961 Toulesse doğumlu. İlk öyküsünü 14 yaşında yazan yazar, 10 yıl kadar popüler bilim gazeteciliği yaptı. 1991'de Les Fourmis (Karıncalar) ile Sciences et Avenir Dergisi'nin okuyucu ödülünü alır. Bu kitap, kısa sürede 12 dile çevrilir. Birçok okulda biyoloji, matematik, felsefe vb. ders programlarına dahil edildi. 1992'de yine büyük yankılar uyandıran Le jo-ur des Fourmis'i (Karıncaların Günü) kaleme alır. Bu kitabı da elle büyük ödülünü alır ve 22 dile çevrilir. 1993te bu iki kitabın devamı niteliğindeki Le Livre Sceret des Fourmis'i (Karıncaların Esrarlı kitabı) ve 1994'te Les Thanatonautes'i yazar. Nihayet En Büyük Eserim dediği, "Le Revolution d
    
Karıncaların Günü
Siyah. Bir yıl geçti. Ağustos gecesinin aysız gökyüzünde yıldızlar göz kırpıyorlar. Sonunda koyu karanlık aralanıyor. Ölgün ışık. Sis tabakaları Fontainebleau Ormanı'nın üzerinde geriniyor. Biraz sonra, kocaman kırmızı bir güneş onlan dağıtıyor. Şimdi her şey çiy ta-neleriyle parlıyor. Örümceklerin ağlan turuncu incilerden oluşan kaba örtülere dönüşüyorlar. Hava sıcak olacak. Dallann altında, otların üstünde, eğreltiotlarının arasında, her yerde küçük yaratıklar kıpırdıyor. Her cinsten ve sayılamayacak kadar çoklar. Çiy, saf sıvı, bu toprağı temizliyor; burada serüvenlerin en garibi meydana gele... 2. MERKEZDE ÜÇ CASUS "İlerle
    
Kavimlerin Helakı
Bunlar, sana doğru haber (kıssa) olarak aktardığımız (geçmişteki) nesillerin haberleridir. Onlardan kimi ayakta kalmış, (hala izleri var, kimi de) biçilmiş ekin (gibi yerle bir edilmiş, kalıntısı silinmiş) dir. Biz onlara zulmetmedik, ancak onlar kendi nefislerine zulmettiler. Böylece Rabbinin emri geldiği zaman, Allah'ı bırakıp da taptıkları ilahları, onlara hiçbir şey sağlayamadı, 'helak ve kayıplarını' artırmaktan başka bir işe yaramadı. (Hud Suresi, 100-101)   İnsanoğlunu yaratan, onu ruhen ve bedenen şekillendiren, belirli bir ömür s
    
Kayip bahçenin çocukları
Kayıp Bahçenin Çocukları'nda günlük hayattan esinlenerek önüne farklı bir ufuk açan yazar maharetini kalemine yansıtmış. Alışılmışın dışında yazılmış öyküleriyle gündemimize oturabilecek bir kitap.
    
Kazım Karabekir Anlatıyor
"Her ihtilal, çatışmalar ve çalkantılar içinde oluşur. Bu çatışma ve çalkantılar, ihtilalcileri karşı karşıya da getirir.Mustafa Kemal ve Karabekir Paşa, Ulusal Kurtuluş Savaşı'mızı kesin utkuya ulaştıran iki eski dost, iki eski asker ve iki eski ihtilalcidir. (Ama) yolları, hilafetin kaldırılması ve cumhuriyetin ilanıyla birlikte ayrılmıştır.İhtilal, evlatlarını yer!Bu bir değişmez kuraldır. Anadolu İhtilali, Türkiye'de bir yeni dönem açmış, bir çağ değiştirmiştir. Böylesine bir olayda, ihtilalcilerin yollarının ayrılması doğaldır. Doğal olmayan, bu olaylar üzerindeki yasakların şu ya da bu nedenle bu gün bile sürmesi, sürdürülmesidir."-Uğur Mumcu-
    
Kendi Bilgisayarını Topla
Bu sihirbaz ile ev ve iş yeriniz için uyumlu parçaları içeren bilgisayar, grafik ve sunucu işleriniz için bilgisayar hazırlamanız artık çok kolay...
    
Kendi Hayatının Şiirini Yazanlar
Stefan Zweig "Dünya Fikir Mimarları" dizisinde yer alan Kendi Hayatının Şiirini Yazanlar kitabında, pek çok açıdan birbirinden farklı üç yazarın, Casanova, Stendhal ve Tolstoy un hikayesini anlatıyor; bu üç ayrıksı ismin yaşamlarına, biyografik, duygusal, felsefi ve insani bir sondaj yapıyor. İlk bakışta Casanova gibi rahat, ahlak kurallarına uymayan bir çapkınla, yaptığı ve yapmadığı her davranışın kökenini kendi Ben inde arayan bir yazar olan Stendhal ve ahlak savunucusu, gerçek bir sanatçı olan Tolstoy un yaşam öykülerini aynı kitapta bulmak okuru şaşırtsa da, Zweig bu üç ismi "Kendi Ben lerinin dünyasını evrene açmayı, sanatlarının en önemli görevi olarak görm&
    
Kendime Engel Olamıyorum
Başkalarıyla olan ilişkilerimiz, onları tanımak için olan iştiyakımız, bizim, bizdeki olan kapıları çalmak, aralamak yani kendimizi tanımaya başlamak demektir. İnsanlarla tanışmak için aradaki engelleri kaldıralım. Müdürün de işçisinden öğreneceği çok şey vardır. Duvarlara kapı açmaya çalışırken, kapı duvar olmasın. Descartesin “Düşünüyorum öyleyse varım” sözüne Arif Nihat Asya: “O yanlış” demiş, “Düşünülüyorum, öyleyse varım”.Mızrağın ucundaki dikiş iğnesiElias Hawe dikiş makinesindeki iğne deliğini rüyasında görmüştür. Kendilerini bir amaca adayanlara rüyaları da hizmetkar
    
Kim güler bilgisayarlara
Kimilerine göre ''mizah'' çevremizdeki alışılmadık, çelişkili olayları abartılı bir şekilde ortaya koyup insanların gülümsemesini, bazen de gülmesini sağlayan sözel ve/veya görsel sanattır. Bu tanım kibar birisi tarafından yapılmış olsa gerek…  Bence “mizah” insanların zayıf taraflarını ortaya çıkararak “alay eden” böylece kendini daha üstün hisseden ya da özeleştiri yapan insanların anlatılarıdır.
    
Klasik Dedektif Hikayeleri
Yazarlar: Arthur Conan DOYLE, Agatha CHRİSTİE, Jacques FUTRELLE, Frank GRUBER,  Stuart PALMER, Joyce PORTER Arthur Conan Doyle'un Sherlock Holmes'unun, Agatha Chrstie'nin Hercule Poirot'dan hiç geri kalmayan, tatlı bir yaşlı hanım olsa da en esrarlı olayları aydınlatmayı başaran amansız Miss Marple'ının, Futrelle, Gruber, Palmer, Porter'ın problem çözmede onlardan geri kalmayan kahramanlarının hikayeleri...Kusursuz işlenen cinayetler, esrarengiz olaylar, vampirler ve hayaletler...
    
Klasik Dedektif Hikayeleri
Arthur Conan Doyle, Agatha Christie,Jacques Futrelle, Frank Gruber, Stuart Palmer, Joyce Porter'dan dedektif hikayeleri..Kusursuz işlenen cinayetler, esrarengiz olaylar, vampirler ve hayaletler..
    
Klasik Gizemli Hikayeler
Charles Dickens, Robert Louis Stevenson, Arthur Conan Doyle, A. M. Burrage, Arthur Porges, H.F. Arnold, Alan Austin, Roald Dahl'dan gizemli hikayeler..İnsanlarla parmakları karşılığında iddiaya giren ve bunları biriktiren "Güneyli adam"dan sahibini cehenneme mahkum eden "Şişedeki İfrit"e, "Gümüş ayna"da yansıyan cinayetten sonsuz bir uçuruma dönüşen "Gölet"e kadar, aralarında Charles Dickens ve Roald Dahl gibi ustaların da bulunduğu sekiz yazardan anlaşılmayı bekleyen sekiz gizem dolu olay..
    
Klasik Masallar 1
Klasik kahramanlar, tanıdık dostlar, sevimli hayvanlar... Hepsi bu büyüleyici kitapta okunmayı bekliyorlar.
    
Kolaylık Dini İslam
Allah ın insanlar için, yaratılışlarına en uygun olarak seçtiği din, İslam dinidir. Allah dinini insanların yaşayabilmesi için çok kolay kılmıştır. Din, insanların üzerindeki tüm külfeti, kısıtlayıcı ve sınırlayıcı, insanlara zorluk getiren ağırlıkları kaldırır. İnsanın sadece sonsuz merhametli, şefkatli, bağışlayıcı, salih kulları için herşeyi hayırla yaratan, tüm gücün sahibi olan Allah ın kendisi için belirlediği kadere teslim olmasını, herşeyde sadece O nun rızasını arayarak O na yönelmesini bildirir. 
    
Kolesterol Riskini Azaltmanın Yolları
Bu kitap size kolesterol hakkında bilgi verecektir.Koroner kalp hastalığı hakkında sizi aydınlatacaktır.Hangi kişilerin yüksek kolesterol düzeylerinizi uygulayarak nasıl kontrol edebileceğinizi açıklamaktadır.Bir birey olarak kolesterol düzeyinizi, diyetinizi uygulayarak nasıl kontrol edebileceğinizi açıklamaktadır.
    
Kontrgerilla Öğretileri
"... vurulup vurulup öldürülen yurttaşlarımız, bir progesyonel katil çetesinin kurbanlarıdır. ... Bir ülkede her eylemi CIA örgütlemez. CIA yön verir, biçim verir. Bir yerde sıkılan kurşun, bir yerde patlayan bomba, öyle koşullar olur ki, CIA planlarına uygun düşer. Doğrudur; herkesi CIA yönetmez. Fakat bir çok kişi, bilerek ya da bilmeyerek CIA planlarına araç olur.... Her ülkede olduğu gibi Türkiye'de de CIA vardır ve bazı devlet kurumlarıyla iç içedir. CIA belli olaylara karışır, belli olayları saptırır, yozlaştırır. Amacı, hangi ülkede olursa olsun, solun geniş bir birlik yaratarak iktidara gelmesini önlemektir. ... Kontrgerilla, devletin yasal yetkilerince denetlene
    
Konumlandırmalar
Yalnızlığın bir gücü, bir de yasası var, diye konuştu usulca.Gücünü başkalarında denemeye kalktığın an yasayı da çiğnemiş oluyorsun!Konumlandırmalar’dan Aşk. Mutluluk. Uyum. Uyumsuzluk. Ayrılık. İhanet. Hüzün. Kadın. Erkek. Sayısız edebi metne kaynak, bilimsel incelemeye neden olmuş konular. Karanlığa iten edebi metinler, karanlıkta kalan bilimsel incelemeler. Ruhu, büyüsü, kimyası bir türlü çözülemeyen bir konu. Kadın ve erkek. Belki de sorun, çözmek, bilmek, üstüne söz söylemek arzusundan kaynaklanıyor. Sadece bakmak yetmez mi? Bakmak ve öznel/özel olarak konumlandırmak.
    
Konuşmalar
Lun-yü (Konfüçyüs'ün Konuşmaları), Konfüçyüs'ün öğrencileriyle yaptığı konuşmaları toplayan, Konfüçyüsçülerin kullandığı en önemli el kitabı ve Çin'in en önemli felsefe yapıtlarından biridir.Burada, devletin yönetimi, ahlak ilkeleri, toplumsal düzen, dinsel törenler ve sonra ülküsel [ideal] bir insanın ve toplumun nasıl olması gerektiği, belirli terimlerle anlatılmıştır.
    
Korsanlar ve İmparatorlar
Aziz Augustine Büyük İskender'in esir aldığı bir korsanın hikayesini anlatır.İskender korsana "Hangi cesaretle denizlerde saldırganlık yapabildin?" diye sorar. Korsan "Sen hangi cesaretle tüm dünyaya saldırabildin?" diye cevaplar. Ve konuşmasını şöyle sürdürür: "Ben sadece çok küçük bir gemiye sahip olduğum için korsan diye adlandırılıyorum sense aynı şeyi çok büyük bir donanmayla yaptığın için imparator olarak adlandırılıyorsun."Aziz Augistine korsanın cevabının "çok zekice ve mükemmel" bulduğunu söyler. Günümüzde aynı durum bir dereceye kadar Birleşik Devletlerle uluslararası terörizmin Libya ve FKÖ gibi daha önemsiz aktö
    
Kozmos Evrenin ve Yaşamın Sırları
Carl Sagan zamanımızın en parlak bilim adamlarından biridir... İçinde varlığımızı sürdürdüğümüz akıllara durgunluk veren Kozmos’un sonsuzluğunu dile getirirken bilimin geçmişine, şimdiki zamanına ve geleceğine ilişkin muhteşem bir eser yaratmış.Associated PressAlanında göz kamaştırıcı, önerilerinde kışkırtıcı. Bu kitabı okuyan herkesin, etkisi altında kalacağından hiç kuşkum yok.The Miami HeraldSagan edebi bir coşkuyla yazıyor. Harika bir eser. İnsan aklının tüm noktalarına değinen Kozmos gerçek olmayacak kadar gerçek.The Cleveland Plain Dealerİnsanoğlu Uzay Okyanusuna AçılıyorCanlıların ve Evrenin YapısıDoğa Yasaları Tüm Evrende
    
Kukla
Kukla, Türkiye''de bu türde yayımlanan romanlar içinde; gerek işlenişi, gerek kurgusu, gerek kişiliklerin yaratılması, gerekse de Türkçesinin güzelliğiyle birinci sınıf bir yapıt değerlendirmesini hak ediyor.- Vedat Günyol, CumhuriyetSusurluk öyle karanlık bir hikaye ki, başı sorun görünmüyor, çektiğiniz her parçası elinizde kalıyor, fantastik bir romanın gün yüzü görmemiş canavarı gibi eli kolu her yere uzanıyor. Bu hikayeyi sıkıca paketleyip romana yatırmak, bu ülke için yapılması gerek en büyük iyiliklerdendir.- Şebnem İşigüzel, Milliyet-
    
KUR’ÂN VE SÜNNET IŞIĞINDA SİHİR Hakikati, Etkisi, Hükmü, Korunma ve Tedavi Yolları
Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a aittir. Şahitlikederim ki; hiçbir ortağı olmayan, sâlihlerin dostu ve yardımcısı,iyi ve temiz kulların rabbi olan Allah’tan başkahak ma’bûd yoktur. Yine şahitlik ederim ki; peygamberlerinsonuncusu ve tüm Âdemoğlunun efendisi olan Muhammedsallallahu aleyhi ve sellem O’nun kulu ve rasûlüdür.Allah, O’na, tertemiz âilesine ve ashâbına salât ve selâmetsin.Hiç şüphesiz Kitap ve Sünnetteki deliller ve ileri gelenâlimlerin icması şu noktada ittifak etmiştir ki: Sihir haramdırve sihir yapan kişi kınamayı hak etmiş kötü bir kimsedir.Aynı şekilde aklı olan herke
    
Kur'an'ın ve Peygamberimizin Çağımızı Aşan Mesajları
slâm Tarihi’nde, ‘’Cahiliyye Dönemi’’ diye adlandırılan dünya atmosferinin karardı, insanların Hak yoldan uzaklatıı, zayıfların ezildii, mazlumların inledii, yoksulların feryad ettii, herkesin büyük bir arayı içinde olduu ve kurtulu müjdesi bekledii bir zamanda nâzil olan lâhi mesajlar, kâinatı ve insanlık ufkunu bir anda güne misali aydınlatmaya baladı.
    
Kuran Ahlakı
Kuran ahlakının yaşanmadığı toplumlarda son derece çarpık bir ahlak anlayışı vardır. İnsanın ruhundaki bencil tutku ve hırsların bir ürünü olan bu ahlak anlayışı, insanları kibirli, bencil, alaycı, küstah, acımasız, kaba ve zalim olmaya yöneltir. Herkes, kendi yükselişini sağlamak için diğer insanları ezmek gerektiğine inanır ve bu acımasızlığı her fırsatta uygular. Oysa Allah, yarattığı insana böyle bir ahlakı yaşamasını tavsiye etmemiştir. Aksine Kuran da insanlara asil, mütevazi, güvenilir, şefkatli, fedakar, olgun ve içli olmaları emredilir. Allah ın Hak Kitabında bir insanın ahlakındaki inceliklere dikkat çekilerek şu emir verilir: "İnsanlara yanağını çevirip (b&
    
Kuran da Temel Kavramlar
Günlük hayatımızda kullanmaya alışık olduğumuz birçok kavram Kuran ayetlerinde sık sık yer alır Akıl, sabır, sadakat, inkar, nimet, hikmet vs. bunlardan bazılarıdır. İlerleyen sayfalarda ele alınacak olan bu kavramların Kuran ın anlaşılmasında ve hayata geçirilmesinde kilit rolleri vardır. Ancak çoğu günlük hayatımızda gerçek anlamlarından daha farklı anlamlarda kullanılırlar. Bu nedenle, özellikle Kuran ı yeni okumaya başlayan bir kişi, bu kavramları gündelik yaşamda kullanılan anlamlarıyla algılamaya kalkarsa Kuran ı gerektiği gibi kavrayamaz. Bir örnek olarak "akıl" kelimesini ele alalım. Akıl halk arasında, zeka, kurnazlık, uyanıklık, iş bitiricilik veya bunlara benzer özellik
    
Kuran da Yalancının Yöntemleri
İnsanların büyük bir çoğunluğu kendilerinin iyi insanlar olduklarını, kötü bir ahlak yapısına sahip olmadıklarını iddia ederler. Kimseye zararlarının dokunmadığını ve kötü yönlerinin olmadığını söylerler. Oysa, bu insanların çok büyük bir çoğunluğu, Allah ın hoşnut olmadığı, insanlara yasakladığı birçok kötü ahlak özelliğine sahiptir. Ancak bu kötü ahlak özellikleri, bazı toplumlar içinde yaygınlaştığı ve olağan karşılanarak kabul gördüğü için, kötü ve çirkin karşılanmamaktadır. Örneğin dedikodu, Allah ın yasakladığı, hatta bir insanın dedikodu yaptığında ölü kardeşinin etini yemek kadar tiksineceği bir davranışta bulund
    
Kuran da İhlas
O, gökleri dayanak olmaksızın yaratmıştır, bunu görmektesiniz. Arzda da, sizi sarsıntıya uğratır diye sarsılmaz dağlar bıraktı ve orada her canlıdan türetip yayıverdi. Biz gökten su indirdik, böylelikle orada her güzel olan çiftten bir bitki bitirdik.(Lokman Suresi, 10) Pek çok böcek çiçeklerden polen taşır ama hiçbiri arılar kadar verimli sonuç alamaz. Bunun en önemli nedeni arıların polen toplamaya son derece elverişli olan vücut yapılarıdır. Polen toplama işi yoğun bir çalışma gerektirir, çünkü arının uzun süre çalışıp toplayarak kovana taşıdığı polen paketi ancak bir çifttir. Oysa tek bir petek g&ou
    
Kuran dan Cevaplar
Allah a gerçek anlamda iman eden, O nun kitabını ve Peygamber Efendimizi kendilerine yol gösterici edinmiş insanlarla, iman etmeyenler arasında çok büyük farklar vardır. Bu iki grup, yani müminler ve inkarcılar, tamamen iki ayrı dünyanın insanlarıdır. Kuran da bildirildiği gibi ahirette de birbirlerinden ayrılacak, bir taraf cennet, diğer taraf cehennem halkı olacaktır. Ancak bu iki taraf arasındaki büyük fark, aşılması imkansız bir sınır oluşturmaz: Dinden uzak bir ortamda yetişmiş olan bazı kimseler de zaman içinde gerçeklerin farkına varabilir ve Allah  ın verdiği bir hidayet üzerinde tevbe edip, O nun yoluna girebilirler. Bu da, Kuran da bize bildirildiğine göre, &cc
    
Kuran Darwinizmi Yalanlıyor
Evrim teorisi denildiği zaman insanların aklına farklı kavramlar gelebilir. Bazı insanlar -genelde materyalist çevrelerden oluştururlar- evrim teorisinin bilim tarafından ispatlanmış bir gerçek olduğunu düşünürler. Evrim teorisini şiddetle savunur, bu teoriye karşıt her fikri şiddetle reddederler. İkinci grup, evrim teorisinin iddiaları üzerinde bilgi sahibi değildir. Bu kişiler söz konusu teoriyle pek ilgilenmezler, çünkü Darwinist düşüncenin 1,5 asırdır insanlığa verdiği zararın farkında değildirler. Bilimsel yönden geçersizliğine rağmen evrim teorisinin hararetle savunuluyor olması, insanların karşısına bir dayatma olarak çıkarılması, onların gözünde bir sorun değildir. Bu konuda ol
    
Kuran-ı Kerim'in Sırları
Tarih boyunca bir çok kişi tarafından merak edilen konulardan bazılarının bir matematkçi tarafından cevaplarının Kuran-ı Kerim'in içinde aranması bu kitapta yer almakta. Bu kitap ta okuyacaklarınız sizi hayrete düşürürken , yazılanların gerçeklere ne kadar uyduğunu görünce çok şaşıracaksınız...
    
Kuran-ın Bazı Sırları
Sonsuz merhamet, şefkat ve güç sahibi olan Allah, Kuran da insanlara çok yakın olduğunu, kendisine dua ederek birşey istediklerinde onların dualarını kabul edeceğini  bildirir. Bu konuyla ilgili ayetlerden biri şöyledir: Kullarım Beni sana soracak olursa, muhakkak ki Ben (onlara) pek yakınım. Bana dua ettiği zaman dua edenin duasına cevap veririm. Öyleyse, onlar da Benim çağrıma cevap versinler ve bana iman etsinler. Umulur ki irşad (doğru yolu bulmuş) olurlar. (Bakara Suresi, 186) Allah, ayetinde de bildirdiği gibi her insana çok yakındır, her insanın dileğini, içinden geç
    
Kurtlar Imparatorlugu
Paris'te sokak sokak, cadde cadde yaşanan bir kedi-fare oyunu... İstanbul'a kadar süren ve Nemrut Dağı'nda sona eren bir kaçma, kovalamaca... Jean Christophe Grange'ye yaraşır bir kitap.
    
Kurtuluş Savaşı Yıllarında Türkiye - Sovyetler Birliği İlişkileri
İÇİNDEKİLERSovyet Rusya Cumhuriyeti ve TürkiyeBüyük Millet Meclisi HükümetleriArasındaki Diplomatik Đliskilerin Baslaması 7Dasnak-Türk Savası 17Sovyetler Birliği-Türkiye Dostluk ĐliskilerininGüçlenmesi ve 16 Mart 1921 Dostluk KardeslikAntlasmasının Đmzalanması 37Sovyetler Birliği-Türkiye DostluğununDaha Sonraki Gelismeleri ve KafkaslarÖtesi Sovyet Cumhuriyetleri ve UkraynaSovyet Sosyalist CumhuriyetleriyleDostluk Anlasmalarının Đmzalanması 71
    
Kurtuluş Savaşı Yıllarında Türkiye Azerbaycan İlişkileri
Dünya tarihinde devletlerin ortadan kaldırılıp, Batı egemenlik ve nüfuzunun hakim kılınması yolunda en hayati günlerin yaşandığı 1917-1922 yılları arasında Türkiye ve Azerbaycan'ın kaderleri de şekillenmişti. İtilaf Devletlerinin ortadan kaldırmaya çalıştığı Osmanlı Devleti, Azerbaycan'ın bayrağının yükselmesi ve 30 Mayıs 1918'de bir kere yükselen bayrağın tekrar indirilmemesi için 4 Haziran 1918'te Azerbaycan'ı tanıyarak bu ülkenin dünyadaki yerini almasını sağlamıştı. Bu dönemde Türkiye ve Azerbaycan'daki insanlar birbirlerine o kadar yakınlık duymuşlar ki, Osmanlı askerleri kendi vatanlarından ayırt etmedikleri Azerbaycan'ın Ermeni-Rus işgalinden kurtarmak için hayatlarını feda ederken, Azeriler de onları &c
    
Kurtuluş Savaşı Yıllarında Türkiye Azerbaycan İlişkileri 2.cilt
Dünya tarihinde devletlerin ortadan kaldırılıp, Batı egemenlik ve nüfuzunun hakim kılınması yolunda en hayati günlerin yaşandığı 1917-1922 yılları arasında Türkiye ve Azerbaycan'ın kaderleri de şekillenmişti. İtilaf Devletlerinin ortadan kaldırmaya çalıştığı Osmanlı Devleti, Azerbaycan'ın bayrağının yükselmesi ve 30 Mayıs 1918'de bir kere yükselen bayrağın tekrar indirilmemesi için 4 Haziran 1918'te Azerbaycan'ı tanıyarak bu ülkenin dünyadaki yerini almasını sağlamıştı. Bu dönemde Türkiye ve Azerbaycan'daki insanlar birbirlerine o kadar yakınlık duymuşlar ki, Osmanlı askerleri kendi vatanlarından ayırt etmedikleri Azerbaycan'ın Ermeni-Rus işgalinden kurtarmak için hayatlarını feda ederken, Azeriler de onları &c
    
Kuslarin ve uçusun kökeni
Yazarın yazmış olduğu bu kitapta kuşların yaratılışları ve uçma yeteneklerini ne sekilde kazandığı anlatılmaktadır....
    
Kutlu Sözler - Hz. Muhammedi'in İnsanlığa Yön Veren Evrensel Mesajları
"İnsanoğlu malım malım der. Halbuki âdemoğlunun yiyip tükettiği, giyip eskittiği ve sağlığında tasadduk edip gönderdiğinden başka kendisinin olan neyi var? Gerisini ölümle terkeder ve insanlara bırakır. " * "Bizimle münafıklar arasında yatsı ve sabah namazlarında hazır bulunma farkı vardır. Onlar bu iki namaza muktedir olamazlar. " * "Her ümmet için bir fitne vardır, benim ümmetimin fitnesi de maldır. " * "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Kim yatsı namazını cemaatle kılarsa sanki gecenin yarısını ihya etmiş gibidir. Kim de sabahı da cemaatle kılmışsa gecenin tamamını ihya etmiş gibidir. " * "Kim bir hastaya veya bir din kardeşine Allah rızası için ziyarette bulunursa,
    
Kuzuların Sessizliği
Arka Kapak    "The Silence of the Lambs" Muhteşem bir gerilim romanı. Filmi de olağanüstü. Kuzuların Sessizliği en çok satan kitaplarda 1 Numara olurken, yazarın on yıl önce yazdığı Red Dragon 2 numaraya yükseldi.-New York Times-
    
Kuşlarda Gitti
Tuğrul ormanın alt yanından yürüyerek oraya, çadırların yanına geldi. Daha Eylülün on beşi bile olmadan Fatihten buraya üç kişi gelmiş, yaşlı kavağın az ilerisine, yeşil düzlüğün doğudan yanına çadırlarını kurmuşlar, hazırlığa başlamışlardı bile. Ağlar örüyorlar, tuzaklar yapıyorlar, bir tuhaf eski zaman türküsü söylüyorlardı alaşafaktan gün kavuşana kadar.
    
Küçük Tragedyalar
1799 da Moskova da, soylu bir ailenin oğlu olarak dünyaya gelmiş Aleksandr Sergeyeviç Puşkin. On iki yaşına kadar özel öğrenim gördükten sonra yalnızca soylu ailelerin yetenekli çocuklarına açık bir okula gitmiş. Kısacası, o dönemin en elverişli koşullarında yetişmiş. Yaşamının sonuna kadar bu inişsiz-çıkışsız çizginin, bu rahatın sürüp gitmemesi için bir neden yok. Gelgeldim Puşkin de de bütün has sanatçılarda gördüğümüz, açıklamasını yapmada güçlük çektiğimiz o garip "huzursuzluk" varmış ki, genç yaşından başlayarak yaşadığı toplumdaki aksaklıklar, nelerin değiştirilmesi gerektiği üstüne kafa yormuş. Kendisi belli bir &o
    
Küreselleşme Sürecinde Türkiyede İslam
Dünya genelinde, İslam ile ilgili olgular gündemde ön plana çıkmakta; hem sürekli olarak medyada yer almakta hem de birçok akademik çalışmanın odak noktası olmaktadır. Küreselleşme sürecinde Türkiye’deki İslam’ın sosyoloji ve siyasal bilimler alanlarıyla ilgili olgularıysa bu çalışmanın konusudur. Türkiye’deki İslami kesimin hızlı bir değişim sürecinden geçtiği ve gücünü arttırdığı, geniş bir kesimin -benim de paylaştığım- ortak bir kabulüdür. Bu olgudan memnun olanlar ve olmayanlar arasında ciddi bir kutuplaşma kendini şiddetle hissettirmektedir. Bu kitap, bu konuyla ilgili olguların “iyi” veya “kötü” olduğuna dair bir tavı
    
Kırmızı Ayakkabılar
Anne Stuart - Kırmızı Ayakkabılar romanı
    
Kürtler, PKK ve A. Öcalan
     1984 Yılı 15 AĞUSTOS'unda ERUH ve ŞEMDİNLİ baskınlarıyla organize gücünü sergileyerek varlığını ortaya koyan PKK (Kürdistan İşçi Partisi) günümüzde de iktidar aracı olarak kullandığı "DEVRİMCİ ŞİDDET" ilkesiyle Türkiye Cumhuriyeti Devletine var gücüyle saldırmaya devam ediyor.       Türk ile Kürt düşmanlığının örgütlü görüntüsü olan PKK (Partiya Karkaren Kürdistan-Kürdistan İşçi Partisi),ne istediğini ve neler yapacağını daha 1981 ŞUBAT ayında yapılan ve 10 Alman Markına yurt dışında her yerde satılan "POLİTİK RAPOR" isimli kitabında Türkiye Cumhuriyeti'ne özellikle bu konu ile ilgili teşkilatla
    
Kırık Hançer/ Akıncılar Kutsal Hançerin Peşinde
Siva’nın Şimşeği Kırık Hançer!Hinduların uğruna canlar feda ettiği, onu korumak için her türlü fedakarlığı gösterdiği kutsal silah sahibine büyük güç ve kudret verdiğine inanılan,Karşısına çıkan ağaç, taş, demir her şeyi parçalayan olağanüstü güç.Gazneli Mahmut’un ordusuna karşı kullanılacak olan bu tehlikeli silah Hinduların elinden alınmalıydı. Ama nasıl? Ele geçirmek isteyenleri korkunç bir sona sürükleyen kırık hançeri kim yok edebilir? Kırık hançeri ele geçirmek için verilen amansız mücadele sizleri macera dolu, keyifli bir tarih yolculuğuna çıkarıyor. Bu romanda heyacan, bilgi v
    
Kıyamet Alametleri
Tarih boyunca pek çok insan dağların heybetli yapılarını, yıldızların ve Güneşin büyüklüklerini kendi ilkel anlayışlarına göre yorumlamış; evrenin sonsuza kadar var olacağını zannetmişlerdir. Bu batıl inanış putperest ve maddeci Yunan felsefelerinin, Sümer ve Mısır sapkın dinlerinin bel kemiğini oluşturmuştur. Böyle bir inanca sahip insanların büyük bir yanılgı içinde oldukları bizlere Kuran da bildirilmiştir. Allah ın Kuran da verdiği haberlerden biri evrenin yaratıldığı ve bir sonunun olduğu gerçeğidir. Tüm insanlar ve canlılar gibi evrenin de bir ölümü vardır. Milyarlarca senedir işleyen kusursuz düzen herşeyi yaratan Rabbimizin eseridir ve bu düzen O nun emriyle ve O nun belirledi
    
Kıyamet Alametleri
Ahmed Ziyauddin'in Kıyamet Alametleri eserinde merak ettiğiniz tüm sorularınıza cevap bulabileceksiniz.
    
Kızılcık Dalları
Kızılcık Dalları'nda, bir evlatlığın başına gelen olayları, kendi diliyle eşleşen bir masal diliyle anlatışı göze çarpar. Mutlu bir aile yaşantısına özlem, büyük bir anlam zenginliğiyle dile getirilmiştir.
    
Kızılderililer , İndianer, Vardık,varız,hep varolacağız
New York’da bugün üzerinde çokuluslu bankaların, borsanın, dev şirketlerin merkezlerinin yer aldığı ticaret merkezi Wall Street’in neden böyle anıldığını bilir misiniz? Sahi, neden “Duvar Caddesi”?Çünkü cadde bir zamanlar gerçekten bir duvarla ikiye ayrılırmış. O zamanlar New Amsterdam (Yeni Amsterdam) olarak anılan kente yerlilerin girişini engellemek üzere örülmüş bir duvar2…O duvar bugün yıkılmış olabilir… Ama Beyaz Adam ile yerliyi ayıran görünmez duvar, boylu boyunca uzanıyor, “Yeni Dünya” topraklarında. David E. Stannard, ABD’deki yerli rezervasyonlarındaki yoksulluk oranının ulus ortalamasının 
    
Kötü Kedi Şerafettin Toplu Maceralar Dizisi No:1
Kötü Kedi Şerafettin, kısa adıyla Şero, esas olarak Bülent Üstün'ün gerçek hayatta beslediği ve 1995 yılında kaybettiği kedisinin adıdır. Bundan ilham alan çizgi roman kahramanı Şero ise 1996 yılında L-Manyak dergisinde doğmuştur. 2001 yılında Lombak dergisine geçen Bülent Üstün tarafından çizilen çizgi karakterin bu kadar sevilmesinin nedenini çizeri günümüz modern insanının uygarlık adına duygularını dışa vuramaması olarak değerlendirmiştir. Şeroyu çizerken aslında bu kadar ünlü bir karakter olacağını düşünmeyen Üstün, karakterin Türkiye'ye göre biraz daha sert ve pu
    
Labirent
Napolyon'un Rusya seferine katılan 690 000 Fransız askerinin yalnızca 3 000'i geri dönebildi. Tarih onların, dondurucu soğuk, açlık, dizanteri ve yüksek ateşten öldüklerini yazdı. Ama?.. Marilyn Monroe’nun ölümünün arkasında Mafya, CIA veya FBI gibi örgütlerden biri olmasın sakın?.. Volfgang Amadeus Mozart öldü mü,öldürüldü mü? Kıskanç bir kocanın mı  kurbanı, yoksa yeteneğini kıskananların mı? 2006 yılında doğumunun 250. yılı kutlanan Mozart'ın ölümünün ardındaki sır perdesi, tıpkı diğerlerinde olduğu gibi aralanıyor. DNA’yla belki de tarih yeniden yazılıyor. Günümüzün "suç" dünyasındaki en &cce
    
Lağımlaranası ya da Beyoğlu
Bu iki kitapla birlikte, dilimizin bu seçkin ustası ve tüm yaşamını yazıya, yazına, dile, düşüne adamış bu çok özel insan, 65 yıllık ömrünün bitiverdiği yerde bırakabildiği on bir kitap ile okuruyla karşı karşıya kalacak. Zaten onun istediği de bundan başka bir şey olmazdı. Notları alınmış, tamamlanmadan kalmış, çok düşünülmüş, tasarlanmış, azı yazılmış bütün yazıları için: 'Gün battı, yazık arkalarında' diyen benim. O, bunu bile demezdi.
    
Laiklik ve Din ( Türklerde Vicdan Hürriyeti Tarihi )
Lâik Cumhuriyet, Türk inkılâbının yapısında vukua gelen en büyük başarı ve aşamadır. Kendi dinlerini ta'zîm ve imanla kucaklıyan Türkler, tarihleri boyunca vicdan hürriyetini uygulamışlar, yüce duygularla ferdin hissiyat ve itikadına dokunmadan, diğer bütün dinlere de saygı duymuşlardır.Şan ve şereflerle taşkın engin bir tarih dizisiyle yerleştikleri Anadolu müebbed vatan olmuştur. Burada, Başbuğ Atatürk'ün önderliğinde, istiklâl ve hürriyete tutkun bir nesil, kahramanca savaşmış, göz kamaştıran zaferlerin şafağından, Cihanın son bağımsız Türk Devleti doğmuştur. Bu Devlet, Atatürk'ün kesin inkılâblarıyle lâik ve Demokratik temeller üzerine oturtulmuş, feyiz
    
Lan Kablolama Yapma
Lan Kablolama Yapma konulu, MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) tarafından hazırlanan bir kitaptır. Öğretim programlarında amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandırmaya yönelik geliştirilmiş öğretim materyalleri içerir. Bu bilgiler ticari amaçlı kullanılmamış olup Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz verilmektedir.
    
Lanetli Kitaplar
LANETLİ P.C. CAST EĞER ÖLÜMSÜZSEN AŞK DA ÖLÜMSÜZLEŞİR “Benimle gelin, olur mu? Haydi, tekrar ölümsüzlerin dünyasına geçelim. Bu kitaptaki muhteşem yazarların hikâyelerinin çeşitliliği ve zenginliği karşısında gözlerim kamaştı. Rachel Caine’in Morganville’ini ziyaret etmek her zaman bir zevktir ve Tanith Lee’nin eşsiz sesinin büyüsüyle baştan çıkarılmak büyük bir hazdır. Vampirlerin üç intikam tanrıçası tarafından yaratıldığı Kristin Cast’ın dünyasına gülümseyerek, hem tatmin olmuş bir okuyucu hem de kızıyla gurur duyan bir anne oldum. Claudia Gray’in İç Savaş öncesi hikâyesinin son kısmı b
    
Lanetli Yüzük
Tara sonunda hayatının kumarını oynamaya karar verdi. Çünkü ünlü film yapımcısı Devlin Bradley yle aralarındaki sonu gelmez sinir harbinden galip çıkan olmayacaktı. Kızıl saçlı güzel yıldız,eski nişanlısıyla ne zaman bir araya gelse,film seti cehenneme dönüyordu. e her ikisinin meslekleri gereği bu birliktelikler kaçınılmazdı. İşte yine böylesi bir fırtına sonrasında,genç kadın,duygularının da altüst olduğunu anladı şaşkınlıkla.  Ve Devlin in teklifini pek de düşünmeden kabul etti.
    
Latife Hanım
Bu biyografi dayandığı anlatılar, alıntılar ve belgelerle birlikte 520 sayfaydı.Doğal olarak geçmişe uzun bir yolculuk gerektiriyordu. Aynı yaşam öyküsünübir başka konseptle kitaplaştırmak mümkün olabilir miydi?Zamanla yarışanlar ve latife Hanım gerçeğine hemen ulaşmak İsteyenler içinbilgisayarımın başına yeniden oturdum. Latife Hanım’ın gördüğü sıcak ilgi,onun hikâyesini yüz binlerce okura ulaştırmaya beni özendiriyordu. LatifeHanım bu çabayı hak ediyordu...Elinizdeki kitabın öyküsü kısaca bu. Yeni bir anlayış yani yeni bir konseptlehazırlandığı için bu kitabı Konsept Kitap adıyla anmaya karar verdik.Biri uzun, biri k
    
Leyla ile Mecnun
Bir zamanlar, Bağdat ile Basra dolaylarındaki oymakların, urukların başkanı olan bir kişi vardı. Bütün erdemleri kendisinde toplamış, iyilikte eşi, benzeri olmayan bir insandı. Kimileyin Bağdat'ta, kimileyin Basra'da otururdu. Belli bir yerde sürekli kalmaz, sık sık gezerdi. Daha çok su başlarında konaklar kurar, uruğu ile birlikte oralarda eğlence içinde yaşardı. Hangi uğrağa yolu düşse, oymağının kara çadırları kurulunca çöl, menekşeliğe dönerdi. Malı, parası çoktu, ama bir mirasçısı, ölse yerini alacak bir oğlu yoktu. Adını sürdürecek çocuklarını kendi yerine bırakabilen insanlara ne mutlu! Kısacası, oymakların beyi, urukların en erdemlisi olan o güzel yüzlü ko
    
Leyla İle Mecnun
Reşat Nuri Güntekin'in birçok hikayesinin toplandığı bu kitap, insanların gönül dünyalarının zenginliğini, aşkın, sevginin ve dostluğun bütün renklerini ustalıkla sergiliyor. Mektuplar, anılar ve gerçekler başarıyla dile getirilmiş. Bu kitapta ayrıca birkaç küçük oyun da yer alıyor
    
Leyla İle Mecnun
Kendimi bildim bileli bizim evde uzun kış geceleri pek hoş geçer. Hele bir de dışarıda kar yağıyorsa değmeyin keyfimize. Kardeşimle birlikte yüzümüzü pencereye dayar, yere düşen kar tanelerini sayarız. Bir taraftan gürül gürül yanan sobanın sesi duyulur. Diğer taraftan sobanın üstünde kaynayan çaydanlığın çıkardığı ıslık sesi... Annemin kucağında bir sahan dolusu kestane, elindeki bıçakla onları çizer durur. Öteden babaannem gelir biraz sonra. Ama önce elindeki bastonun tıkırtısı işitilir. Tabi bir de "Ah Akif Efendi, ah!..." diyerek sızlanışı.
    
Lezzet'ten Çok Özel Tatlılar
Çok özel tatlı tarifleri ve çok özel lezzetler, hepsi ağzınıza layık, afiyet olsun.
    
Lütfen Beni Anla
Biz bu işi başardık ! Kutlarım sizi gençler ! Böyle bir kitap yazılması önerisi sizlerden geldi. Bu fikri yurdun dört bir yanından yazdığınız sevgi dolu mektuplarla desteklediniz, yönlendirdiniz. Ve başardınız ! Bugüne dek biz anne babalar konuştuk, sizler dinlediniz. Oysa bu kitapta siz gençler konuştunuz, biz anne babalar dinledik. Neler anlattınız neler
    
Maigretin Yeni Soruşturmaları
Oudray kanal barajının bekçisi, güvensiz bakışları, sarkık bıyıkları, çizgili kadife elbisesiyle, çiftlik kahyalarını andıran, zayıf, mahzun duruşlu bir adamdı. İki günden beri hikayesini anlatıp durduğu gazeteci, jandarma, Corbeil kasabası polisleri ve savcılık görevlilerinden oluşan ellinin üstünde insanla Maigret arasında herhangi bir fark gözetmiyordu. Bir yandan konuşuren, bir yandan da gözleriyle, Seine Nehri'nin yeşilimtırak mavi yüzeyindeki akıntının her iki yönünü kollamaktan geri kalmıyordu. Aylardan kasımdı. Hava soğuktu ve bembeyaz, çiğ beyaz bir gözyüzü, suyun yüzünden yansıyordu.
    
Malloreon Cilt 1 Batının Muhafızları
"Garion, Ejderha Tanrı Torak'ı öldürdükten sonra tüm Batı Krallıkları barış ve huzur içinde yaşamaya başlamışlardı. Ta ki Karanlığın Çocuğu ile Işığın Çocuğu arasındaki yeni bir karşılaşmanın alametleri görünmeye başlayana kadar. Üstelik bu karşılaşmada kahramanların kim olacağı ve bunun nihai karşılaşma olup olmayacağı bile belli değildi. Bilinen iki isim vardı sadece: Zandramas ve Cthrag Sardius. Bir insan ve bir taş. Garion, Polgara ve Belgarath, bu kez yeni yol arkadaşlarıyla, "artık olmayan yere" doğru yola çıkacaklardı. Malloryon Beşlisinin bu ilk kitabında Garion'un iyi bir kral olmayı öğrenmeye çalışması, Polgara'nın Durnik ile Vadi'ye yerleşip Emanet'i büyütmeleri, Ayı Mezhebi'nin Alorya'
    
Malloreon Cilt 2 Murgoların Kralı
Garion, Ejderha Tanrı Torak'ı öldürdükten sonra tüm Batı Krallıkları barış ve huzur içinde yaşamaya başlamışlardı. Ta ki Karanlığın Çocuğu ile Işığın Çocuğu arasındaki yeni bir karşılaşmanın alametleri görünmeye başlayana kadar. Üstelik bu karşılaşmada kahramanların kim olacağı ve bunun nihai karşılaşma olup olmayacağı bile belli değildi. Bilinen iki isim vardı sadece: Zandramas ve Cthrag Sardius. Bir insan ve bir taş. Garion, Polgara ve Belgarath, bu kez yeni yol arkadaşlarıyla, "artık olmayan yere" doğru yola çıkacaklardı. İşte Malloryon Beşlisinin ikinci kitabı: Kehanet artık ağırlığını iyice hissettirmeye başlıyor. Emanet, Murgo tapınağında herkesi şaşırtan bir takım işler yapıyor.. Garion ve yol arkadaşlarının peş
    
Martin Mystere Atlantis : Batık Piramit
Martin Mystere Atlantis serilerinden Batık Piramit her zaman ki gibi sürükleyici bir maceraya sizi davet ediyor.
    
Martin Mystere Atlantis : Öldüren Beyin
MARTIN MYSTERE ATLANTİS NO: 1 Öldüren Beyin Türkiye’de hiç Yayınlanmamış Maceralar
    
Masa(l)ları Birleştirelim
1975'in 1 Mayıs sabahı doğdu ve hayatı boyunca acımasız 'İşçi Bayramı' esprilerine maruz kaldı. Aday şehirler arasından doğmak için İzmir'i seçti. Bir yaşında konuşmaya başladı ve ilk lafı için tam bir yıl düşündükten sonra 'Anne' dedi. İlköğretim sisteminde neyin yanlış olduğunu teftiş etmek üzere, Hakimiyet-i Milliye ilkokuluna başladı. Beş yıllık denetimden sonra, o zamanlar bir kız okulu olan Amerikan Kolejine başladı. Cinsiyetini değiştirmesi için yapılan teklifi reddedince, okul pes etti ve erkek almaya başladı. Yedi yıl sonra, artık üniversiteye gitme zamanının geldiğini farketti. Okul kendisini bırakmak istemedi ama daha sonra teklifini mantıklı buldular ve tüm lise eğitimi yedi yılla sınırlandırıldı. Bo
    
Masallar
La Fontaine, kötüyü göstererek iyinin ne olduğunu anlatmaya çalışmıştır. Ancak şiirlerini okuyan çocuklarda herhangi bir açıklama yapılmazsa tam ters etkinin hasıl olduğu da bir gerçektir. Masalları toplam olarak 238 adet olup, 12 kitapta toplanmıştır. 1668'de basılan ilk altı kitabında 124 masal vardır ve bunlar birinci cildi meydana getirir. İkinci cilt 1678'de basılan beş kitaptır. En son 1694'de bastırdığı üçüncü cilt ise tek kitaptan ibarettir.
    
Masonların Saklı Tarihi
"Eski Mısır'dan beri insanoğlunun oluşturduğu toplumların belirli bir kesiminde taban bulmuş ve belirli bir düzeyde etkin olmuş tüm gizli örgütler içerisinde, olağanüstü bir güce ulaşarak tarihe sürekli olarak müdahale eden ve gerçek hedeflerini saklamayı başaran biricik örgüt farmason örgütüdür. Hangi olgu, hangi fenomen bu örgüte şimdiye değin hiçbir örgütün ulaşamadığı gücü verdi?
    
Masonların Saklı Tarihi
Eski Mısır'dan beri insanoğlunun oluşturduğu toplumların belirli bir kesiminde taban bulmuş ve belirli bir düzeyde etkin olmuş tüm gizli örgütler içerisinde, olağanüstü bir güce ulaşarak sürekli olarak müdahale eden ve gerçek hedeflerini saklamayı başaran biricik örgüttür. Hangi olgu, hangi fenomen bu örgüte şimdiye değin hiçbir örgütün ulaşamadığı gücü verdi?Örgütü tüm saldırılara karşı koruyan, tüm araştırmacıları çaresiz bırakan nedir?Bu örgüt bu kadar zamandır kendini nasıl saklı tutuyor? Örgütün hedefleri nedir?Neye ulaşmak, neyi gerçekleştirmek is
    
Mavi Yunuslar Sarayı
... Büyük Ananın rahibi Çift Ağızlı Balta tapınağında diz çökmüştü. Önünde kireç taşından yapılma iki tören boynuzu ve yılan tanrıçanın küçük bir heykeli vardı. Sol elinde kutsal yağla dolu kulplu bir testi tutuyordu, suratını ise deri bir boğa maskesi örtmekteydi. Elerini yukarı kaldırdı ve duyulur duyulmaz bir sesle yakarmaya başladı. Giritin üzerindeki gökyüzü kararmaya başlamıştı bile. Kor halindeki sünger taşları adanın üzerine sağanak gibi yağıyordu. Denizin üzerini dolduran yüzen kaya parçaları, gitgide artan bir süratle birleşip yanan setler oluşturuyordu. Kabaran sular önlerinde oluşan
    
Mektuplar
Platon un Bütün Yapıtları nın ilk kitabı olan ve filozofun Sicilya da geçirdiği günleri konu alan Mektuplar, Platon felsefesinin yansıtılması ve Diyaloglar da ileri sürülen görüşlerin savunulması açısından eşsiz bir öneme sahiptir.Mektuplar, filozofun diğer eserlerinde neredeyse hiç söz etmediği hayatının en azından bir bölümüne ışık tutması, politik faaliyetleriyle ilgili bilgiler içermesi nedeniyle de okunmaya değerdir. Mektuplar Eski Yunancadan çevirisiyle dilimizde ilk kez yayımlanıyor.
    
Mektuplar
Usta romancının büyük bir içtenlikle yazılmış bu kişisel mektupları, sanatının derinden bağlı bulunduğu özel yaşantısın anlatan başlıca kaynaktır. Karamozof kardeşler, Budala, Suç ve Ceza'nın okurları, bu mektupların Dostoyevski'nin eserlerinin kaynaklarını ve amaçlarını aydınlatığını ve yaratıcılığının yansıttığını göreceklerdir.
    
Melankoli
Karanlık çökmek üzereydi Erasmus Roma’ya hazırlanıyordu Ben ise ölüme     Bir güz akşamıydı Kar yağıyordu düzlüklere Mevlana semaha vurmuştu kendini Ben ise dağlara, taşlara     Babailer isyan etmişlerdi Anadoluínun sınır boylarında Ben ise meydan  simanla kayboluyorsun Sen şems’le koyboluyorsun
    
Melekler ve Şeytanlar
Roman CERN'de bir ceset bulunması ile başlıyor. Ceset Illuminati Ambigramı (sunulduğu şekliyle okunabildiği gibi, tam tersine çevrildiğinde de okunabilen grafiksel figürler) ile dağlanmış olması üzerine simge bilimci Robert Langdon olaya karışıyor. Öldürülen eski rahip fizikçi Leonardo Vetra'nın evlatlığı Vittoria Vetra'nın karşıt maddenin çalındığını fark etmesi ile yön değiştiriyor ve Olaylar Vatikan'da gerçekleşen Papalık seçimine uzanıyor....
    
Mevlana
“MevMna’dır evliya kutbu bilünNe kim ol buyurdise anı kılunTanrıdan rahmetdür anun sözleriKörler okusa açıla gözleri.”
    
Meşhurlardan Espriler
Birçok alanda kendimize örnek aldığımız tarihin ender şahsiyetleri de gülüp güldürürlerdi. Onların hayatı, ibretli nükteler, tebessüm ettirici esprilerle süslüydü. Meşhurlardan Espriler'de onların gülen, güldüren, gerektiğinde muhatabı susturan, düşündüren, öğreten yönlerinden örneklerbulacaksınız. Asırlar öncesinden günümüze kadar uzanan bu yelpazede peygamlerlerin, sahabelerin, maneviyat büyüklerinin, padişahların, yazarların esprilerini, nüktelerini görmeye, en azından gülümsemeye ne dersin?
    
Motorlar
Motorlar konulu, MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) tarafından hazırlanan bir kitaptır. Öğretim programlarında amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandırmaya yönelik geliştirilmiş öğretim materyalleri içerir. Bu bilgiler ticari amaçlı kullanılmamış olup Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz verilmektedir.
    
Mukaddes Ankara'dan Mektuplar
Millî İstiklâl Mücadelemizin çeşitli yoksulluklar ve zorluklar içinde geçen ilk döneminde Ankara'mıza gelen ve 12 Mayıs 1337 (1921) günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisimiz Mustafa Kemal Paşa tarafından kabul edilen Mısırlı Muhterem Prenses Kadriye Hüseyin, Nisan - Haziran 1921 aylarındaki görüşleri ile ilgili olarak "Mukaddes Ankara'dan Mektuplar" adı ile Fransızca yazdığı eserini 1921 yılında Roma'da bastırmış ve derin saygılarıyla Ebedî Başkanımıza takdim etmiştir.Muhterem Prenses, sözünü ettiğimiz eserinden üç yüz kadarını da, Kurtuluş Savaşımızda, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin ilk kuruluş yılında ve sonraları "Evrak ve Tahrirat Müd
    
Musanın Çocukları
AKP Genel Başkan Yardımcısı Murat Mercan yazarı ABD'de düzenlenen bir toplantıda CIA Ortadoğu Masası Şefi Richard Perle ve diğer istihbarat örgütlerine şikayet etmiştir.Yazarımız bu kitabında; Tayyip ve Emine Erdoğan'ın doğumundan bugüne kadar olan hayat hikayelerini. Tayip ve AKP'nin İsrail, ABD ve İngiliz büyükelçi ve istihbarat örgütlerinin desteğinde nasıl gelişip serpildiğini görecek, TBMM'de yine bu ülkelerin lehine sergiledikleri faaliyetlerini okuyacaksınız. Tayyip'in Amerikan vatandaşlığı yanında, Arap kökenli olarak tanıttığı eşinin Arap değil, Yahudi soyundan geldiğini ibretle izleyeceksiniz. 
    
Mutfak Sırları
Mutfak Sırları Emine Bederin hazırlamış olduğu pratik ve ekonomik tariflerden oluşan bir kitapçık...
    
Münafığın Sırları
Çoğu insan için münafık kelimesi pek bir anlam ifade etmez. Bazıları ise kelimeyi halk dilindeki şekliyle, yani "ikiyüzlü" ya da "yalancı" anlamlarıyla bilir fakat Kuran daki karşılığından haberdar değildir. Biraz dini bilgisi olanlar ise münafıkların, daha çok Peygamberimiz (sav) döneminde yaşamış inkarcı bir grup olduğunu düşünürler. Oysa münafıklar Allah ın Kuran da yüzlerce ayetle haber verdiği ve onlara karşı son derece temkinli olunmasını hatırlattığı bir gruptur. Ve yine Kuran a bakıldığında anlaşılan, münafıkların, hiç de az rastlanılan bir grup değil, aksine her mümin topluluğunun içinde bulunan teşkilatlı bir grup olduğudur. Kuran a baktığımızda bu kuralın her dö
    
Mısır ve Kuzey Afrika'nın Müslümanlar Tarafından Fethi
E-kitap serimizde kültür bakanligi tarafindan sunulan e-kitaplari size tanitip, linkini verecegiz. Ilk kitabimiz Prof.Dr.Nadir Özkuyumcu’nun “Misir ve Kuzey Afrika’nin Müslümanlar Tarafindan Fethi”isimli eseri. Hz. Peygamber’in kurdugu Medine Islâm Devleti, on yil gibi kisa bir zamanda bütün Arap yarimadasina yayilmis; Islâm’in dogup gelistigi bu cografyadan tasmasi da halife Hz. Ebû Bekir zamaninda (632–634) Sâsânî ve Bizans idarelerindeki Irak ile Filistin-Suriye topraklarinda baslatilmis ve Hz. Ömer zamaninda (634-644) ise bas döndürücü bir hizla artarak devam etmistir. Emevîler devrinde ise Islâm fütuhati Atlas Okyanusu
    
Müşteki Aşklar Kitabı Müsameretname'nin Muharriri Emin Nihad Bey Kimdir?
Künye ve Önemli Not Emin Nihat:Edebiyat tarihçileri tarafından Müssameretname'yi yazdığı öngörülen kişidir.Ne doğum, ne ölüm tarihi bellidir. Nasıl yaşadığı konusunda hiçbir bilgi yoktur. Hiçbir ansiklopedi, onun adını anmaya gerek görmemiştir. İbrahim Yıldırım, birazdan okuyacağınız öyküyü Ali Nuri adında bir Türkçe öğretmeninin hiçbir yerde yayımlanmamış edebi vazifesinden yararlanarak kotarmıştır. Ali Nuri'ye göre, Emin Nihat, belki de hiç doğmamıştır.Ali Nuri: Türkçe öğretmenidir, Müşteki Aşklar Kitabı Müsameretname'nin
    
Namuscular
‘Namuscular’, Kemal Tahir’in cezaevinde kaldığı yıllarda yazdığı ve cezaevine “namus meselesi” yüzünden düşmüş sıradan insanların dramını derinlikli ve çözümleyici bilgilerle aktardığı romanıdır. Olumsuz koşullar, cezaevlerindeki sömürü, cahillik, yoksulluk, geri kalmışlık ve boyun eğmişlik bu insanların belini bükse de onlar için başkaldırı söz konusu değildir. “Kemal Tahir, Türk tarihi ve toplumu hakkındaki orijinal ve sağlam görüşlerinden hareket ettiği için hem ‘mahalli ağızları’, hem Türkçe’nin küçümsenmiş ve unutulmuş nesir dilini hem de yeni imkanlarını kaynaştırarak ve aşarak kullanabilmiştir. Eserleri
    
Nasreddin Hoıca fıkraları
Nasreddin Hoca'nın dünyayı kendine hayran bırakan ve güldürürken öğreten fıkralarını bulabileceğiniz bir kitap...
    
Nasıl Plan Yapılır
"Yirmi dört saat bana yetmiyor," diyenler kesinlikle plansız hareket eden ve birikmiş işlerin altında ezilen kimselerdir. Çoğu insanlar kabiliyetsiz ve tembel oldukları için değil, plansız çalıştıkları için başarısız olmuşlardır. Plansız çalışanlar, bu rekabet dünyasında yarışı kaybeder, ümitsizliğe düşerler.
    
Ne hukuk nede ahlak yeryüzü Cehennem
"Yeryüzü"nden ve "Cehennem"den, geçen iki yıl içinde yazdığım bu küçük kitapta yeterince dem vurmuş(t)um; bugün burada, 11 Eylül 2001'den yaklaşık bir ay sonra, sözü ":"ya getirmek istiyorum. Bir sözcüğün bir başka sözcüğe, iki sözcüğün ya da kavramın biribirilerine eşitlenmeleri, eşit kılınmaları, görülmeleri Aritmetik sanatında iki "değer"in = işaretinin iki yanında karşılıklı gelmeleri kadar açık bir denklik durumu, apaçık bir denklem oluşturmaz genellikle. Dilde benzetmenin, eğretileme kurmanın dokusu sayılar âlemine oranla daha esnek bir kurallar dizgesine dayandığı görülür. Eşanlamlılık da öyle: İ
    
Nefis Terbiyesi ve İlahi Huzur
Nefsi ıslah etmenin en kolay yolu Allah'ın zikrine devam etmek ve haramlardan uzak durmaktır. Zikrin fazilet ve sevabı yanında, nefsi ıslah eden ve güzel ahlaka yönlendiren tarafı da olduğu bir gerçektir. Sohbetlere devam, hatme-i hacegan, cemaatle namazlara ve gece namazlarına verilen önem, ilmi teşvik gibi hususlar nefsi yavaş yavaş geçici dünya lezzetlerinden kestiği gibi, ibadetlerden zevk almayı da tabiat haline getirir.
    
Negatif Limanlardan Pozitif Sulara
"Herşeyi Yapabilirsiniz!"Evet! "Yapabileceğinize inandığınız her şeyi yapabilirsiniz." Bu mesajı yaşanmış olaylarla vermeye çalıştım sizlere.Çünkü amacım kurallar anlatmak değil, kişilerin pozitif yaşamalarını sağlayabilecek bir rota belirleyebilmelerine yardımcı olmaktı.Bu nedenle kitabımın, ismiyle bile kişilere olumluyu yansıtmasını ve olumluyu çağrıştırmasını istedim.Unutmayın!...Geminin rotasını kaptan belirler. Hayatınızın rotasını düşünceleriniz... Ve düşüncelerinizin rotasını ise yalnız ve yalnızca siz...
    
Nesirler ve Mensur Yazılar
T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, I. Baskı, Ankara 1993 ISBN: 975-17-1375-7
    
Nesne Tabanlı Programlama
Nesne Tabanlı Programlama konulu, MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) tarafından hazırlanan bir kitaptır. Öğretim programlarında amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandırmaya yönelik geliştirilmiş öğretim materyalleri içerir. Bu bilgiler ticari amaçlı kullanılmamış olup Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz verilmektedir.
    
Office 2010 İçin Çok Özel İp Uçları
Dünyada 500 milyondan fazla kişi tarafından kullanılan, iş hayatının vazgeçilmez üretkenlik yazılımı paketi Microsoft Office'in yeni sürümü Microsoft Office 2010, yenilikçi özellikleri ve gelişmiş teknolojileri ile milyonlarca kullanıcının hizmetine sunuluyor
    
Olağan İşler
Olağan İşler'in, ilk bölümünde yer alan kısa hikayelerde, şiir tadında tasvirler, insanların güzel duygu dünyaları ve toplumun gerçekleri akıcı bir biçimde ele alınıyor. İkinci bölümde ise, yazarın Batılı yazarlardan yapmış olduğu başarılı çeviri hikayeler yer alıyor
    
Olağan İşler
Olağan İşler'in ilk bölümünde yer alan kısa hikâyelerde, şiir tadında tasvirler, insanların güzel duygu dünyaları ve toplumun gerçekleri akıcı bir biçimde ele alınıyor. İkinci bölümde ise, yazarın Batılı yazarlardan yapmış olduğu başarılı çeviri hikâyeler yer alıyor.
    
Olasılıksız
Bir sabah, yıllardır görmediğiniz bir arkadaşınızı düşünerek uyandınız. Bir saat sonra, onunla sokakta karşılaştınız. Sizce bu sadece bir tesadüf mü, yoksa çok daha farklı bir anlamı olabilir mi?
    
Optik Kablolama
Optik Kablolama konulu, MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) tarafından hazırlanan bir kitaptır. Öğretim programlarında amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandırmaya yönelik geliştirilmiş öğretim materyalleri içerir. Bu bilgiler ticari amaçlı kullanılmamış olup Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz verilmektedir.
    
Orhon Yazıtları
Rus arkeologlardan N.M. Yadrinsev 1889 yılında Moğolistan'daOrhon ırmağı kıyılarında bulduğu yazıtlara Orhon Yazıtları adını verdi. Danimarkalı dilci Vilhelm Thomsen'in 1893 yılında Kopenhag Bilimler Akademisinin bir toplantısında Orhon ve Yenisey yazıtlarında kullanılan "runik" yazıyı çözümlediğini bilim dünyasına duyurmasıyla bunların Türk lehçesi ile yazıldığı yönündeki savların kesin olarak doğrulanmasından sonra bu iki eser hakkında günümüze kadar pak çok araştırma yapıldı. Talât Tekin'in bu eseri yapılan bu çalışmaların tarihçesi ile birlikte yazıtların tanımı ve niteliklerini de içeriyor. Metinlerin açıklamalı tercümeleri ve sözlük bölümlerind
    
Ortaçağ İnsanları ve Kültürü
Okuyucu bu kitapta ortaçağın kendine özgü renklerini keşfetmenin tadına varacak ve zaman ile mekan içinde yaptığı yolculukla kendi tarihimizi de daha iyi kavrama noktasına ulaşacaktır. Çünkü tarih, sunduğu sonsuz çeşitlilik içinde, ancak kıyaslama yoluyla anlaşılabilir bir alan olarak ortaya çıkmaktadır. Duby'nin bizi gezdirdiği dünyanın renkleri, karmaşıklığı, değişkenliği, tarihçinin geçmişin derinliklerine tuttuğu ışığın gücünden ötürü, keyifli bir okuma olanağı sağlamaktadır.
    
Oryantalist Düsünceye Itirazlarmeh
Bu kitap dört ayri makaleden olusmaktadir. Makaleler, Hadis veSünnet sahasinda yaklasik bir asirdir oryantalist tetkiklerde egemenolan yaklasimla ilgili degerlendirmeleri içermektedir. Bu makalelerdenilki 'Bati Bilinçalti ve Oryantalist Mesâi basligini tasimaktadir. Diger üç makaleye gelince; ilki Prof. M. Musta el-Azamî'ye aittirve 'Müstesrik Schacht ve Nebevi Sünnet' basligini tasimaktadir,isminden de anlasilacagi üzere makale, spesifik olarak Schacht'in'The Origins of Muhammadan Jurisprudence (Oxford-1950)' ve'An Introduction to Islamic Law (Londod-1964 ve 1966) adli eserlerindeortaya koydugu Hadis-Sünnet konusundaki tezlerinin tenkidinetahsis edilmistir.<
    
Osilatör
Osilatör konulu, MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) tarafından hazırlanan bir kitaptır. Öğretim programlarında amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandırmaya yönelik geliştirilmiş öğretim materyalleri içerir. Bu bilgiler ticari amaçlı kullanılmamış olup Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz verilmektedir.
    
Osmanlı Toplumunda Zındıklar ve Mülhidler
Osmanlının 15. yüzyıldan 17. yüzyıla kadarki üç yüz yıllık siyasal ve toplumsal düzenine, bu düzenin arkasındaki resmi ideolojiye karşı, bazen kişisel bazen kitlesel çıkışlar görülmüştü. "Zındıklık ve mülhidlik", bugünün Türkçesiyle "sapkınlık ve dinsizlik" hareketleri, yani "dairenin dışına çıkanlar" genellikle idamla cezalandırılmıştı. Şeyh Bedreddin, Molla Lutfi, Nadajlı Sarı Abdurrahman, Lari Mehmet Efendi, Oğlan Şeyh İsmail-i Maşuki, İbrahim-i Gülşeni gibi kişilerin resmi ideolojiye muhalefetinin sebebi neydi? Bu hareketlerin mahiyeti neydi? Toplumun hangi kesimlerinde yankı buluyordu? Ahmet Yaşar Ocak bu önemli eserinde işte bu soruların cevabını araştırıyor.
    
Osmanlıca İmla Lügati 3
Dört kitaptan müteşekkil Osmanlıca Serisi'ne aid:- Birinci Kitab: Osmanlıca Rehberi'dir ki, kaide bildirmeksizin en geç bir ay içinde Osmanlıcanın okunuşunu ve verilmiş misallere aid kelimelerin yazılışını öğretir.- İkinci Kitab: Osmanlıca İmla Rehberi olup Osmanlıcaya aid temel kaideleri apaçık bir tarzda misalleriyle öğretir.- Üçüncü Kitab: Osmanlıca İmla Lügatı'dır ki, günlük hayatımıza aid 20.000'e yakın kelimenin son imla kaidelerine göre yazılışlarını öğretir.- Dördüncü Kitab: Osmanlıca Metinler Rehberi olup, Osmanlıca'nın Rik'a ve Nesih harfleriyle yazılmış ahlaki, ilmi, edebi okuma metin ve beyitlerini ihtiva etmektedir.   ---Bu kita
    
Osmanlıdan Cumhuriyete Siyaset ve Değer Tartışmaları
XIII. Asrın son yıllarında, Osman Bey adlı bir yiğidin komutasındaki küçük bir Anadolu uç beyliği, kısa bir süre içerisinde üç kıtaya hükmeden ulu bir imparatorluk haline gelmiş ve daha sonra da canlı bir organizma gibi gençlik, orta yaşlılık ve ihtiyarlık dönemlerini tamamlayarak tarih sahnesinden ayrılmış ve yerine Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur. Elinizdeki kitap, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçiş sürecinde tartışılan bu tarz-ı siyasetlerin ve çeşitli değerlerin serüvenini anlatmaktadır. Eserin konularına ve seçilen örnek metinlere dikkatle bakıldığı zaman, Osmanlıların son dönemi ile Cumhuriyet'in ilk yıllarına rastlayan süreçte yapılan bu siyaset tar
    
Oyunun Kuralları
Girişten bölüm Kırk yaşlarında görünen, uzun boylu, ince vücudu kaslı, sarışın adam kalabalığa karışmış duruyordu. Çevresine dikkatle bakmaktaydı ve pek çok kimsenin tersine başını da eğmemişti. Gözleriyle kortejin yolunu tarıyordu. Bu saati hiç unutmamak için gördüğü her şeyi belleğine yerleştirmeye çalışır gibiydi. Doğudan esen kuru rüzgâr insanın içine işleyecek kadar soğuktu. Uçsuz bucaksız bir kalabalık vardı. Londralılar da hâlâ gelip bu kalabalığa katılıyorlardı. Kimse konuşmuyordu. Sadece yere vuran ayakların ve ağır ağır çalan davulların kasvetli sesi duyulmaktaydı. Havaya kaldırılmış pek çok ülkenin bayrağı, taşıyıcıların başlarının &u
    
Pal Sokağı Çocukları
Herşey bir Edebiyat öğretmeninin, öğrencileriyle beraber bir okul gazetesi çıkarmak istemesiyle başlar. Edebiyat öğretmeni Kornel Rupp gazete için eski öğrencilerinden de yardım ister, bu eski öğrencilerinden biri de gazeteci ve hikaye yazarı olan Ferenc Molnâr'dır. Molnâr öğretmeninin ricasını kırmayarak bir şeyler yazmaya başlar, yazdığı büyük- küçük milyonlarca okuyucuda derin izler bırakan ve tam 5 kez beyazperdeye uyarlanan Pal Sokağı Çocukları'dır.  
    
Paradigmanın İflası
Her sınıflı toplumda iktidarda ki sınıflar, sömürüyü gizlemek. Sömürü ve baskıyı meşrulaştırmak, mevcut düzenin değişmezliğini kabullendirmek amacıyla “efsaneler”, “hurafeler” üretirler. Kurulu düzenin devamı, ideolojik bulanıklığın sürdürülmesine ve hurafelerin egemen kılınmasına bağlıdır. İşte entellektüel, egemen olan sınıfların gizli kalmasını istediklerini açığa çıkarmaya çalışan, gerçeğin saptırılmış (reifiye) bir versiyonunu kabullenmeye razı olmayan, iktidarlardakiler empoze etmekten çıkarı olduğu “bir toplumsal değerler sistemi”ne başkaldıran; örneğin egemen ideolojiye, resmi tarihe karşı çıkarak, gerçekten yaşanmı
    
Parola Mandarin
Başmüfettiş Reg Wexford, klasik İngiliz polisiye ekolüne bağlı, cinayet ve polisiye roman edebiyatının kraliçesi Ruth Rendell’ın, sinemada da boy gösteren önemli karakterlerinden biri. "Parola: Mandarin"le Türk polisiye meraklılarının karşısına ilk kez çıkan Başmüfettiş Wexford, Çin’de başlayıp Londra’da süren bir olaylar dizisinde, son derece karmaşık bir cinayeti çözmeye uğraşıyor. Olaylar, okurda tam çözülüyormuş duygusu uyandığında başka bir sır kapısı aralanır.
    
Paşaların Kavgası
Savaş, Devrim, İhtilal gibi olağanüstü zamanlarda, liderler, çevrelerinde, kendileri ile ideallerini paylaşan güçlü, vefakar insanlar isterler ve çoğu zaman da bulurlar!Savaşsa, kazanılınca; Devrim ise, yapılınca; ihtilal ise, başanlınca, çevredeki insanlar yavaş yavaş yavanlaşırlar; Lideri sıkmaya başlarlar...Lider, önce bunlarla hoş geçinmenin çarelerini arar. Fakat her halleri o kadar sıkıcıdır ki, Lider yavaş yavaş bunlardan kurtulmanın yollarını aramaya başlar!.Oysa bunlar, kendisi ile birlikte halkın içinde bir şöhret olmuşlardır. Lider kadar değilse de, Liderlerden sonra, bunların çevresinde de birer hale oluşmuştur! Liderin işlerine karışırlar; fikir söylerler; bazı işler
    
Peygamberimiz Çocuklara Nasıl Davranırdı
Biz sevmeyi ondan öğrendik.. Kendi çocuklarımızı bile diri diri gömecek kadar taş kalpliyken... Onlara birer mal, birer eşya gibi bakarken... Alırken, satarken, döverken, ağlatırken... Ve en acısı... Onlara "Seni seviyorum" demesini bilmezken... Bir ışık çıktı Mekke’den... Ve biz sevmeyi öğrendik. En çok buna çocuklar sevindi. Çünkü Sevgili Peygamber (a.s.m.) onların ağlayan gözlerle asırlardır beklediğiydi...
    
Peygamberimiz Kadınlara Nasıl Davranırdı
Allah Resulü buyurdu ki: "Ben bir aynayım. O aynada herkes kendisini görür."Aynaydı O, o aynada herkes kendisini görürdü. Peki o aynadaki kadın nasıldı?Ya da biz o aynada kadını nasıl görüyorduk?Aslında o aynada gördüğümüz kadın, kendi dünyamızdaki kadındı. Kendi dünyamızdaki olumsuz kadın bakışını, o aynaya veriyorduk. Bu çalışma ise, tüm gerçekliğiyle o aynadaki kadını göstermeyi hedefliyor.
    
Pis Moruğun Notları
Sarhoştum. Odama doğru yürüdüm. Dolunay vardı. New Orleans'da. Bir süre yürdüm ve yaşlar akmaya başladı. Ay ışığında bir gözyaşı seli. Sonra kesildi, yaşların yüzümde kuruduklarını hissedebiliyordum, cildim geriliyordu. Odama girdiğimde ışığı yakmadım; ayakkabılarımı ve çoraplarımı çıkarıp yatağa bıraktım kendimi. Elsie, harikulade zenci fahişem benim. Ve uyudum. Her şeye sinmiş hüznün içinden uyudum. Uyandığımda şimdi sırada hangi kent, var, diye geçirdim içimden. Hangi iş? Kalktım, çoraplarımı ve ayakkabılarımı giyip bir şişe şarap almaya çıktım.
    
Polisiye Romanlar Okuyan Hırsız
Fena bir Baskın değil dedi, Doğru dürüst bir de Ateş yoktur sanırım.İtalikleri duymamıştım. Bunlar sesli vurgulama değil, kitap adlarıydı ya da daha doğrusu kitap adlarının kısaltılmışı. Ateşin A sı ve Baskının B siydi sözkonusu kitaplar ve sonuncusunun bir nüshasını tezgâhın üstüne bırakmıştı ki, bunun bana bir ipucu vermesi gerekirdi. Ama vermedi ve italikleri de duymadım. Olan yalnızca, kaba sesli irikıyım bir adamın bana Hırsız dediğini sanmamdı ve bunun da beni epey rahatsız ettiğini söyleyebilirim.
    
Portlar
Portlar konulu, MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) tarafından hazırlanan bir kitaptır. Öğretim programlarında amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandırmaya yönelik geliştirilmiş öğretim materyalleri içerir. Bu bilgiler ticari amaçlı kullanılmamış olup Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz verilmektedir.
    
Programlama Temelleri
Programlama Temelleri konulu, MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) tarafından hazırlanan bir kitaptır. Öğretim programlarında amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandırmaya yönelik geliştirilmiş öğretim materyalleri içerir. Bu bilgiler ticari amaçlı kullanılmamış olup Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz verilmektedir.
    
Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu
Max Weber (1864-1920), Alman düşünür, sosyolog ve ekonomi politik uzmanı.Modern antipozitivistik sosyoloji incelemesinin babası olduğu düşünülür.Sosyolojiyi metodolojik olgunluğa ulaştırılmıştır.Marx’ın sınıf temellli çözümlemelerinin yerine statü kavramını getirmiştir.Almanya’nın Erfurt kentinde doğmuştur.Sir max Weber’in yedi çocuğunun en büyüğüdür.Babası liberal politikacı, annesi helene Fallenstein ise protestandı.Max Weber, kardeşi Alfred gibi sosyolog ve ekonomisttir.1882’de Heidelberg Üniversitesi’ne Hukuk öğrencisi olarak girdi.Aralıklarla, Strasbourg’da Alman ordusuna hizmet verdi.1884 Sonbaharında, Berlin Üniversitesi’ne
    
Puslu Kıtalar Atlası
İnsanların Dünya karşısındaki kayıtsızlığını da işte tam bu anda kendi zihninde yakaladı ve babasının sözlerine bir anlam vermeyi başardı: Bu dünyada insanların korktuğu tek şey öğrenmekti. Acıyı, susuzluğu, açlığı ve üzüntüyü öğrenmek onların uykularını kaçırıyor, bu yüzden daha rahat döşeklere, daha leziz yemeklere ve daha neşeli dostlara sığınıyorlardı. Dünyaya olan kayıtsızlıkları bazan o kerteye varıyordu ki, kendilerine altın ve gümüşten, zevk ve safadan, lezzet ve şehvetten bir âlem kurup, keder ve ızdırap fikirlerinin kafalarına girmesine izin vermiyorlardı. Oysa Uzun İhsan efendi, Dünya’nın şahidi olmanın gerçek bir ibadet olduğunu sık sık söylerdi. Her insan şu ya d
    
Rama'yla Buluşma
Dev bir metalik silindir muazzam bir hızla güneşe yaklaşmaktadır. İnsanlığın karşılaştığı yabancı bir uygarlığa ait ilk ürün... Teknolojik mucizelerin ve yapay ekolojinin dünyası... "Clarke'ın yazdığı en iyi romanlardan biri... gerilim ve gizem dolu." Sunday Times "Arthur C. Clarke... fizik ve astronomi konusunda olağanüstü bilgili ve yazın dünyasının en şaşırtıcı hayal güçlerinden birine sahip." New York Times "Son 40 yılın bilimdurgu yazarlarının çoğu için, bu türün temellerini oluşturdu ve bilimkurgu okuruna evrenin gizem ve tehliklerini anlatan romanlar yazdı. " Waterstone's BK, Fantezi ve Korku Kitapları Kılavuzu A.C CLARKE'IN BÜTÜN BÜYÜK BK ÖDÜLLERİNİ ALAN DEV YAPITI RAMA, AS
    
Ramses II - Milyonlarca Yılın Tapınağı
Işığın Oğlu Ramses, yakında Mısır tahtına oturacaktır. Güçlü bir firavun olması için gereken her şeye sahiptir: Onu koşulsuzca seven karısı Nefertari ile annesi Tuya ve çocukluğunda edindiği güçlü arkadaşlıklar... Yine de genç firavun tahtını korumak için büyük bir mücadele vermek zorundadır. ...
    
Reis (Reis Gladio'nun Türk Tetikçisi)
Reis, Gladio'nun Türk Tetikçisi, Susurluk kazasında ölen Abdullah Çatlı'nın yaşamöyküsü. Neler yaptı, nerelerde nasıl saklandı, kimlerin koruması altına girdi? Susurluk bağlantıları ve Susurluk olayına karışanlarla ilgili belgeler, bilgiler..."- Emin Çölaşan, Hürriyet "Reis, Soner Yalçın ve Doğan Yurdakul tarafından yazılan ve Türkiye'nin son 20 yıllık yakın tarihinin en önemli referans kitaplarından biridir."- Sedat Ergin, Hürriyet "Doğan Yurdakul ve Soner Yalçın'ın Reis adlı yeni çıkan kitabından öğreniyoruz ki, 70'li yıllarda Çatlı ve arkadaşları sahte mahkeme kararları yazarak cezaevlerinden insan kaçırıyordu... Bu kitap Abdullah Çatlı'nın
    
Ruhlar Arasında
Önsözden.. Spiritizm'in yüz yılı aşkın süreden beri insanlık için sağladığıbilgi ve görgü imkânlarının esası : bedensiz varlıklardan alınan ruhsaltebligata dayanır. Ruhsal tebligatın öğretisi dahilinde gelişenspiritik hakikâtler, ayni paralelde bir diğer esaslı temeli de geliştirmiştir.Bu temel, medyom ismi verilen özel yetenekli ve bu yetenekvüs'atince vazifeli kişilerin maddî ve manevî çabalan sonucundakurulmuştur. Medyomluk ve tebligat birbirinden kesinlikle aynlamayaniki kurumdur. Biri diğerin ayrılmaz tamamlayıcı parçasıdır.Medyomun asıl amacı, psişik yetenekler tazahür ettirmek değil,bedensiz varlıklarla, çeşitli seviye
    
Ruhsal Büyüme/ Yüksek Benliğiniz Olabilirsiniz
Ruhsal Büyüme size, bağsızlık, iradenin doğru kullanımı, başkalarının enerjileri karşısında geçirgen olma, Yüksek Benliğiniz olarak iletişimde bulunma becerilerini kullanmak suretiyle başkaları ile daha doyum verici ilişkiler kurmayı ve bir ışık kaynağı olarak, dünya hizmeti yoluyla gelişmeyi öğretiyor.Bu kitap, kim olduğunuz, neden burada bulunduğunuz, buraya ne yapmaya geldiğiniz hakkında çok şey bilmeyi isteyenlere ruhsal büyüme yolunda bir sonraki adımı sunmaktadır.Dünya katına gelmekte olan daha yüksek enerjilerle uyum içine girebilir ve kendiniz için düşlediğiniz en iyi hayatı yaratmak üzere onları kullanabilirsiniz.
    
Rüyaların Gizli Dili
Yorumlanmamış rüya, okunmamış mektuba benzer!Rüyalarımızın büyük bölümü bizim anlayabileceğimiz kadar açık değildir. Belli simgelere bürünmüş, gizlenmiştir. Bu simgeler rüyanın bilinçaltından geçerken nasıl şifrelendiğine göre çeşitlilik gösterir. Rüya yorumu bu şifreleri çözmekten başka bir şey değildir.Neden uyuyoruz? Uyumadığımızda neler oluyor? Rüya nedir? Nasıl oluyor da beyninizi rüya esnasında gördüklerini gerçek zannediyor? Gerçekleşen rüyalar tarihe geçen rüyalar, rüyalarla gelen buluşlar ve genel rüya tabirlerine kadar merak ettiğiniz bir çok bilgiyi bu kitapta bulacaksınız.Ortadoğu,
    
Sabırtaşı Çatladı
Dedeler, nineler artık masal anlatmıyorlar. Birçoğu bilmiyor. Bilenler varsa da çağdaş koşullar, ne onlar için anlatmaya, ne de sizin için dinlemeye elverişli. Oysa ki masallar, mutlu bir dünyayı, iyinin, güzelin, doğrunun egemen olduğu sağlıklı bir dünyayı anlatır. Kıyısından köşesinden, şuradan buradan belki dinlediniz, belki de biliyorsunuz bu masalları. Ama bir de benden okuyun istedim. Emeğin, çabanın, aklın gücünü hep birlikte görelim. Sağlıcakla kalınAdnan özyalçıner
    
Sakın Anlamazlıktan Gelmeyin
Her sabah uyanıp yeni bir güne başlıyorsunuz. Yataktan kalkıp elinizi yüzünüzü yıkıyor, kimi zaman aceleyle hazırlanıyor hızla bir yerlere ulaşmaya çalışıyorsunuz. Her insan gibi siz de ya okula, ya işe geç kalmamak için çabalıyor ya da herhangi başka bir günlük uğraşıya yöneliyorsunuz. Okulunuza, işinize ya da diğer günlük uğraşınıza ulaştığınızda bir şeyler başarmaya, öğrenmeye, kazanmaya çalışıyor, hızla geçen zaman içinde birdenbire akşam olduğunu fark ediyorsunuz. Akşam olunca eve dönüyor, evdeki her günkü işlerinizi yapıyorsunuz. Bazen değişiklik olarak bir arkadaş toplantısına veya herhangi bir eğlenceye katılıyor, sinemaya gidiyor ve sonra
    
Sanat Edebiyat Yazıları
"Hem hızlı yazmak hem de kaliteyi tutturmak, zor bir iştir. Yoğunlaşmaktan, enine boyuna düşünmekten, damıtarak yazmaktan yanayım. Eylemi ve yeniliği doğurmaya en uygun söz, özlü sözdü. Shakespeare, düşüncenin canı kısa sözdedir, der. Felsefeyi kısa söze içir, karanlığı daha kolay tutuşturmak istiyorsan. Yaşamdaki zenginliği, çok yönlülüğü ve boyutluluğu söz tohumunun toprağı haline getirmek; merak etmek, aramak, kuşkulanmak, donanmak, yaratmak. Sözcük ve kültür dağarcığını sürekli geliştirmek, yaşamın en canlı yanıyla ilgilenmek, birleşmek. Sanatçı, kendisine karşı direnen sanatçının, gelişme olanağı ve özgürlüğü artar. Yaratırken kend
    
Sancı Yılanı
Rengini acılardan alan bir coğrafyanın içten içe kaynayan insanları, değiştikçe yerini sağlamlaştıran çelişkiler ve incecik kopuşlar...Trafik kazasından intihara, yoksulluktan işkenceye, arkadaşlıktan aşka gidip gelen sancı dolu ilişkiler...Mehmet Atilla, şairliğinden de beslenen imge yüklü bir dille acıyı, ayrılığı, yoksulluğu ve ölümü harmanlayarak bellekte kalan öyküler sunuyor okura. Yürek burkan gerçekçi gözlemlerin yanı sıra zihinsel izdüşümlerin de yer aldığı bu öykülerde, içimize işleyen onca yaranın bambaşka boyutlarda dile getirilişine tanık oluyoruz.
    
Satrancın Esasları
Satrançta ilerlemek isteyen kişiler binlerce satranç kitabındaki bilgilerden, deneylerden, oyunlardan yararlanmak zorundadır. Bu, yeni yetişenler için olduğu kadar, usta satrançcılar için de geçerlidir.Elinizdeki kitap bunların en iyilerinden biridir. En önemli özelliği geçen zaman içinde yeniliğinden hiçbir şey kaybetmemiş olmasıdır. Dünya dillerinden çoğuna çevrilmiş ve bazı ülkelerde defalarca basılmıştır.Eski dünya satranç birincilerinden Capablancanın bu eseri yeni başlayanlardan usta oyunculara kadar, her düzeydeki satrançcıya birşeyler öğretebilecek niteliktedir.
    
Sayıcılar
Sayıcılar konulu, MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) tarafından hazırlanan bir kitaptır. Öğretim programlarında amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandırmaya yönelik geliştirilmiş öğretim materyalleri içerir. Bu bilgiler ticari amaçlı kullanılmamış olup Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz verilmektedir.
    
Selam Dünyalı Ben Türküm
Yürüyüş yaparken zıplayıp tabelalara vuranların, evde gömlek, kravat ve süveterini çıkarmayıp sadece altına pijama giyenlerin, gazetedeki insan fotoğraflarına türlü çeşitli bıyık çizenlerin hikayesi..."Kopya kişinin kıldığı namaz geçerli midir? diye soranların, uzaylı görünce taş atanların, işkembe -kokoreç yasaklanır diye AB'den soğuyanların, yeni dökülmüş betona imza atanların hikayesi...Haftasonu ödevini pazar akşamına sıkıştıranların, bi arkadaşa bakıp çıkanların, duvarlarına geyikli halılar asanların, cep mesajında destan düzenlerin 
    
Selçuklular Döneminde Mâturidilik
Mâturîdîlik, Ebû Mansûr el-Mâturîdî'ye nispet edilen ve kökleri İmam-ı Azam Ebû Hanîfe'ye dayanan itikadî bir mezheptir. Ancak Mâturîdîlik, Ehl-i Sünnet'in en büyük kolu olarak geniş bir kitleye hitap etmesine rağmen mensupları tarafmdan bile iyi bilinememektedir. Bu zamana kadar Mâturîdîlik hakkında yurt içinde ve yurt dışında önemli araştırmalar yapılmıştır. Fakat Mâturîdîlikle, özellikle de Selçuklular döneminde Mâturîdîliğin yayılışı ile ilgili bilimsel çalışmalar henüz istenilen düzeye ulaşmamıştır. Bu konuda daha pek çok araştırmaya ihtiyaç vardır.
    
Selen Abla Olmaktan Vazgeçtim
Selen ve Sevinç, farklı gelişim dönemlerinde yaşayan iki kardeş. Selen’in, kendini ve çevresini algılayışı; tipik bir İşlem Öncesi Dönemi (2-7 yaş) (Pre-Operation Stage-Piaget) çocuğunun dünyayı algılayışı gibidir. Ne eksik ne de fazla. Olayları yorumlayışı, tepkileri ve çözümlemeleri, yaş döneminin özellikleriyle örtüşmektedir. Ablası Sevinç, işlem döneminde yaşadığı için dünyayı Selen’den çok farklı algılar. Zaman zaman aralarında gerginlikler ve çatışmalar çıkar. İki çocuğunun farklı yaş dönemlerinde yaşadıklarının bilincinde olan anneleri, hem iki kardeş arasındaki ilişkiyi hem de kendisi ve çocukları arasındaki ilişkiyi sevg
    
Sevgili Salak
CEHALET IŞILTIDIR.Sevgili Salak Günlük, geriye dönüp çok eski anılarımı tekrar okudum. “Salata sosunu yedim.” “Kokulu’nun burnuna yine Barbie’nin ayakkabısını soktum.” “Yaptığım şey yüzünden veteriner beni azarlayınca onu ısırmaya çalıştım ama köpeklerin ısırmalarına alışkın olduğu için hemen geri çekildi. Ben de köpeklerin yapmadığı şeyi yapıp ona tekme attım.” gibi başlıklara rastladım. Şimdi ne denli zeki olduğumu düşününce, o zamanlar böylesine salak oluşum beni şaşırttı. Herhâlde bir gün kafamdan zekâ fışkırarak uyanmışım.
    
Sevgiye Sevdalıyım Bir Hayat Kadınının Anıları
... Eski bir fahişe ve genelev patronu Aysel Firmalı, şimdiye kadar, genelevlerin kalın duvarları ardına gizlenmiş bu insanlık dışı hayatı gözler önüne seriyor. Firmalı'nın yazdıkları, toplumumuzun seks köleleriyle ilgili önyargılarınızı yok ederek, bugüne kadar kader kurbanı diye görülen fahişelerin, aslında düzen kurbanı olduklarını, tüm yaşanmışlığıyla yüzümüze vuruyor... Firmalı çürüyen düzenin genelevlerdeki köklerini kendi yaşam öyküsü içinde anlatırken, Susurluk'ta ortaya çıkan skandalın bir benzerinin, genelevlerin içinde hüküm sürdüğünü tüm çıplaklığıyla aktarıyor...
    
Sicilya Konuşmaları
Sicilya Konuşmaları, 20. Yüzyıl İtalyan edebiyatının en önemli romancılarından Elio Vittorini'nin faşizm karşıtı görüşlerini açıkça dile getirdiği bir başyapıttır. Bu kitabın 1942'de yayımlanmasından sonra Vittorini sorguya çekilmiş ve 1943'te hapse atılmıştı. Sicilya Konuşmaları'nda Vittorini roman kahramanının aracılığıyla hem kuzey İtalya'dan güneye, doğum yeri olan Sicilya'ya, hem de şimdiki zamandan geçmişe doğru yaptığı bu yolculukta bireyin toplumsal ilişkiler içindeki tedirginliğini devrimci bir duyarlıkla açıklıyor.
    
Siemens S7 200 ile Programlama
Siemens S7 200 ile yazdığınız programları deneyebileceğiniz ve simule edebileceğiniz ücretsiz ve geliştirebileciğiniz bir yazılım ...
    
Silahlara Veda
Hemingway’ den bir şaheser, Yazarına Nobel Edebiyat Ödülü kazandırmış olan “Silahlara Veda”, eşine az rastlanır bir roman... Kitapta yalnızca savaş değil, aynı zamanda insanların korkuları, acıları ve duyguları büyük bir ustalıkla anlatılmıştır. “Nasıl yararlandınız böyle?” diye sordu. “Bakayım filmlere. Evet. Tamam. Bakıyorum demir gibisiniz. Kim bu güzel kız? Sevgiliniz mi? Şu savaşın canı cehenneme. Nasıl, acıyor mu? Cesur bir delikanlısın sen! Yeniden ayağa kaldıracağım seni. Acıyor mu? Hem de nasıl desene! Canını acıtmayı seviyor şu doktorlar! Şu ana kadar neler yapıldı size? Ameliyattan sonra ayıldığımda hala hayatta olduğumu fark ettim. İlaçla uyuşturuyorlar, uyandığınızda kendinizi sarhoş gibi hi
    
Siyah Lale
Haarlem Çiçekçilik Cemiyeti kusursuz bir siyah lale yetiştirene büyük bir ödül vaad eder. Bu o ana kadar görülmemiş bir şeydir ve herkesin ilgisini çeker. Siyah laleyle ilgilenenlerden birisi de Cornelius Van Baerle'dir. Uzun süren çalışmalardan sonra üç tane siyah lale soğanı yetiştirmeyi başarır. Ama kıskanç komşusu Isaac Boxtel bütün bu olanlardan haberdardır. Siyah laleyi ve dolayısıyla ödülü elde etmek için Van Baerle'yi işlemediği bir suçla itham ederek ihbar eder...Siyah Lale Alexandre Dumas'nın diğer eserleri gibi şövalyelik ruhuyla kaleme alınmış, aşk, macera, heyecan dolu güçlü bir batı klasiği.
    
Sofra Et Yemekleri ve Tatlılar
Bayramlara özel et yemekleri ve tatlı tarfilerini bu kitapçıkta bulabilirsiniz.
    
Son Antlasma
Can Eryümlü, "Son Antlaşma" nın kurgu-bilime yaklaşan, hatta fantastik edebiyatın diğer alt türleri ile de kimi zaman öpüşüp koklaşan kurgusunu hayranlık uyandıracak bir beceri ile inşa ettiği gibi, bu kurguyu insan merkezli tutmak gibi nadir görebildiğimiz çetin bir işi de başarıyor . Hayal gücü inanılmaz ölçüde zengin, alt-üst edici ve baştan çıkarıcı. Gösterişsiz ama duru dili bu tür bir romana çok yakışıyor, okuyucunun (sayın yolcular!) kurgunun gücünü açıkça hissetmesini sağlıyor.
    
Son Devrin Din Mazlumları
«Bu eser, ‘Tarih Boyunca Büyük Mazlumlar’dan sonra beklenmesi ve ona eklenmesi gereken bir bahsi çerçeveliyor. İmân ve ideal uğrunda umumi mazlumluk davasının çok yakından, öz hayatımızdan, yakın tarihimizden ele alınması ve hususi planda gösterilmesi… Bu yakın tarih ve hususi plân, İttihad ve Terakki ile başlayan, Cumhuriyetle yerleştiğini gördüğümüz İslâm nefretinin zeminini çizer ve o zemin üzerinde en kuduz zulüm kılıciyle düşürülen mazlum başların hikâyelerini anlatır.» / N.F.K.
    
Son Devrin Din Mazlumları
Bu eser, "Tarih Boyunca Büyük Mazlumlar"dan sonra beklenmesi ve ona eklenmesi gereken bir bahsi çerçeveliyor. İman ve ideal uğrunda umumi mazlumluk davasının çok yakından, öz hayatımızdan, yakın tarihimizden ele alınması ve hususi planda gösterilmesi... Bu yakın tarih ve hususi plan, İttihat ve Terakki ile başlayan, Cumhuriyetle yerleştiğini gördüğümüz İslam nefretinin zeminini çizer ve o zemin üzerinde en kuduz zulüm kılıciyle düşürülen masum başların hikayelerini anlatır.
    
Son Kahramanlar
Tek vücut haline gelmiş bir milletin, vatanı istila etmek isteyen düşmana karşı bağımsızlığını, onurunu ve bayrağını korumak için neler yapabileceğini bütün dünyaya gösterdiği destanlar kitaplaştı. Araştırmacı yazar Recep Şükrü Apuhan, 'olmak ya da olmamak' arasında gidip gelen, düşmanlar tarafından yazılmaya çalışılan kaderini değiştiren Türk Milletinin, Mehmetçiğin destansı mücadelesini kaleme aldı.
    
Son Kullanma Tarihi Geçmiş Aşklar
"Kara artık kendi resminin istediği parçalarını gösterecek böylece ne aşkı gerçek bir aşk olacak, ne ölümü gerçek bir ölüm. Benliği oluşturan parçalardan kimileri seçilerek farazi bir kişilik oluşturulup marazi duyguların önü kesilecek, dünya biraz hafife alınacak, ... insanlarla ancak belli bir mesafeden (üç kulaç) iletişim kurulacak... Kara artık Fuzuli aşklar peşinde koşmayacak, artık hayata demirbaş bir eşya olmak için gelmiş gibi beklemeyecek, sabah uyanıp yüzüne baktığında, alnında demirbaşlığını belgeleyen bir barkod ve barkodun altında çeşitli rakamlar görmek istemeyecek, ... bir aşkın son kullan(ıl)ma tarihinin yaklaşıp yaklaşmadığı konusund
    
Son Sadrazamlar ve Başvekiller - I
Osmanlı devletinde idare makinesinin başında bulunan zatın «Sadrâzam» Unvanını alması Kanunî Sultan Süleyman zamanından başlar. Ondan evvel ilk zamanlarda «Vezir», daha sonraları vezirler çoğalınca, «Veziriazam » deniliyordu.
    
Son Sadrazamlar ve Başvekiller - II
Amasyaya vâki olan seyahatlerinde türbelerinde muallâk bulunan arabça teıcemei hallerini nâtık levhadan naklen değerli biyoğraf İbnülemin Mahmud Kemal Bey aşağıdaki malûmatı lütfetmişlerdir
    
Son Sadrazamlar ve Başvekiller - III
Eski sadrâzam Melek Ahmed Paşa ahfadından Yahya Beyin oğludur [1]. 1826 (H. 1242) de Istanbulda doğdu. Okuduğunu anlıyacak ve anladığım yazacak kadar bir tahsilden sonra, henüz on beş yaşında iken, o vaktin usulü mucebince Babıâlide eski Kethüda kalemine çırağ oldu 1841 (H. 1257).
    
Son Sadrazamlar ve Başvekiller - IV
Kaza voyvodalıklarında bulılnmuş olan Trabzonlu Mehmed Hulûsi Ağanın oğludur. 1814 (Receb 1230) da îstanbulda doğdu. Sıbyan mektebinde ilk tahsilini yaptıktan sonra cami derslerine devam ile arabî, farisî ve Babıâli Terceme odasında da fransızca öğrendi.
    
Son Sadrazamlar ve Başvekiller - V
Hatıratında babası ile ecdadı için şunları yazıyor: «Vâlid ve ecdadım, Ankara’da Seb’a zade ekser-i efradı iilemadan bir aile-i kadîmcye mensubdurlar.
    
Sonsuzluğun Kıyıları
Tarihin sahibi kim? Fransız Devrimi'nin nedeni 1783'teki bir volkan patlaması olabilir mi? Bilgisayar programları edebiyat uzmanı olabilir mi? Evimizin bir odasında bir evren yaratabilir miyiz? Bir koridor hem eğri hem düz olabilir mi? Londra'da yayımlanan Daily Telegraph gazetesinde 1977 yılından beri popüler bilim yazıları yazan Adrian Berry'nin makalelerinin derlendiği Sonsuzluğun Kıyıları ele aldığı konuların çeşitliliğiyle okuyucuyu bilimin dünü, bugünü ve yarını üzerinde düşünmeye çağırıyor.
    
Sonsuzluk Başlamış Durumda
Sonsuzluk kelimesi sizin için ne ifade eder? Sonsuz zaman deyince genellikle insanların aklına yüz bin yıl, bir milyon yıl ya da bir milyar yıl gibi rakamlar gelir. Bu sürelerin çok uzun olduğu, asla tükenmeyeceği düşünülür. Sonsuz uzaklık deyince de yine genellikle akıllara yüz bin ışık yılı, bir milyon ışık yılı ya da bir milyar ışık yılı gibi uzaklıklar gelir. Oysa bunlar son derece sınırlı düşünceler ve kavramlardır. Şöyle bir örnekle sonsuzluğun ne derece olağanüstü bir büyüklük olduğunu vurgulayabiliriz: Yüz katrilyon insan olsa, tüm hayatları boyunca gece gündüz hiç durmadan sayı saysalar, üstelik yüz katrilyon yıl
    
Sorgulayan Denemeler
Düşünce özgürlüğü lehindeki temel sav, bütün inançlarımızın kuşku götürür olmasıdır..." Bu sözler, yirminci yüzyılın en büyük düşünürlerinden Bertrand Russell'ın, Sorgulayan Denemeler'inde ele aldığı konuları nasıl irdelediğine dair bir ipucudur.
    
Stalin, Roosevelt ve Churchill'in Türkiye Üzerine Yazışmaları
"Stalin, Roosevelt ve Churchill'in Gizli Yazışmalan'ndaTürkiye / 1941-1944" adıyla yayınladığımız bu belgeler,195J'de SSCB'de İngilizce olarak iki cilt yayınlanan "CORRES-PONDENCE Between the Chairman of the Council ofMinisters of the USSR and the Presidents of the USA and thePrime Ministers of Great Britain During the Great PatrioticWar of 1941-1945" adlı kitapta yer almaktadırlar. Ayrıca,İkinci Dünya Savaşı öncesi Sovyet bans çabalan ile ilgili belgelerinyer aldığı "Soviet Peace Efforts On The Eve of WorldWar II" adlı kitaptan da Türkiye'yi doğrudan ilgilendirenlers
    
Sultanların Aşkı
Kanuni Sultan Süleyman'ın torunu Sultan Murad ile hasekisi Safiye Sultan'ın yaşadığı büyük aşkı anlatan Sultanların Aşkı, okuyan herkesi büyüleyecek...Sultanların Aşkı, nerede o eski aşklar, aşıklardedirtecek türden bir kitap  
    
Sunguroğlu Cilt 2 Bizans Saraylarında
NESİL YAYINLARI tarafından yayınlanan YAVUZ BAHADIROĞLU tarafından kaleme alınan Sunguroğlu-II (Bizans Saraylarında) kitabının içeriğiyle ilgili tanıtım yazısı: Sunguroğlu II (Bizans Saraylarında) romanı, Sunguroğlu serisinin ikinci kitabıdır. Bu eserde hareketli bir macera yaşanır. Sunguroğlu istanbuldadır ve Bozcaadaya sürgün gönderilen Bizans imparatoru Beşinci Yoannis Paleologosu kurtarıp, istanbula getirir ve arenadaki bütün yarışmaları kazanıp halkın kahramanı olarak ihtilâl yapar, eski imparatoru tekrar tahtına oturtur. Romanın başlangıç kısmında Sunguroğlu Söğüte döner. S
    
Sunguroğlu Cilt 3 Foça Korsanlarına Karşı
Sunguroğlu III (Foça Korsanlarına Karşı) Yavuz Bahadıroğlu Bu roman, Sunguroğlu serisinin üçüncü kitabıdır. Bu eserde Sunguroğlu ve arkadaşlarının, Foça korsanları tarafından kaçırılan Şehzade Halil Beyi kurtarmak için Foça"ya gidişleri ve oradaki maceraları anlatılır.
    
Susurluk Labirenti
Susurluk nedir, herkese Susurluk ne ifade ediyor? Belki kamuoyuna bunun bir kez daha anlatılması gerekiyor. Susurluk, kimine göre devletin kendi güvenliğini sağlamak açısından bazı işlemlere girmesi, bazı özel görevler üstlenmesi ve bunun bazı özel görevlilere havale etmesi. Sonrasında da bu özel görevlilerin bu görevleri kendi kişisel çıkarları için kullanmaları... 
    
Sığınağa Mektuplar
Son dönemlerde yine şafağı karşılar oldum. Şafak, karanlığın yırtılmasıdır. Şafak, uyanıştır. Geçtiğimiz cumartesi gecesi, şafağı karşıladıktan sonra uyudum. Uyandıktan bir süre sonra telefon çaldı. Değer verdiğim bir arkadaşım arıyordu. Son yazılarımın birinde Dom Kilisesi’nde dört dilek tutup, dört mum yaktığımı yazmıştım. Üçüncüsünü merak ediyordu. “Üçüncüsü sekiz yıldır içimi yakan hasrete, sevdiğime kavuşma arzusuna.” diyordum yazıda. Arkadaşıma cevabım şu oldu: “Orada kastedilmek istenen bir kadın değil, ülkemdi.” Sonrasında uyuyamadım. Sekiz yıldır ülkemin dışındayım. Pek çok ülkede şafağı karşıladım. Bana en b&uum
    
Sık Karşılaşılan Teknik Sorunlara Çözümler
Donanım, yazılım, internet ve çokluortam konularında en sık karşılaşılan sorunlara ilaç olacak çözümleri bu kitapçıkta toparladık. Ayrıca sizi bu sorunlara yakalanmaktan koruyacak önlemleri de yazdık. Belki bu sorunların bir kısmıyla daha önce karşılaştınız, belki çoğundan haberiniz bile yok. Ama unutmayın ki bu sorunlardan biri en olmadık zamanda karşınıza çıkabilir ve şimdiden tedbiri elden bırakmamak en iyi çözüm...
    
Sümerce Kesin Olarak Türk Dilidir
Türkiyeli saygıdeğer okurlara sunduğumuz bu kitap uzun yıllar süresince Sümerce üzerine yaptığım gözlem ve araştırmalar sonucu oluşmuş büyük hacimli bir monografi hakkında bilgi vermeyeamaçlanmıştır. Ayrı - ayrı kitaplar şeklinde neşretmeyi planladığımız bu monografi çağdaş Türkoloji ve Sumeroloji ile bir takım aksilikler oluşturmakta. Esasen bilgi karakteri taşıyan bu ilk kitaptabahsettiğimiz aksilikler kısaca olarak incelenecek; Sumeroloji dalında teklif ettiğimiz yeni okunuşla eski okunuş arasındaki prensipal farklar açıklanacak; okunuşla bağlı birbirini inkar eden meseleler üzerindedurulacaktır.
    
Sınırlar Arasında
Koskoca Osmanlı coğrafyası parçalanıp bölündüğünde, milyonlarca insan sınırlar arasında kalmıştı. Balkanlardan Ortadoğu'ya, Kafkaslara kadar aynı dili konuşan aynı şekilde davranan , benzer hislerle yaşayan ve aynı tehditlerle karşılaşan milyonlarca insan! Onlar yüzyıldır , hangi ülkelerin sınırları içinde yaşarlarsa yaşasınlar, hep' sınırların arasında' kaldılar...Onlar, Bulgaristanın Kırcaalisi'nde Yunanistan'ın Gümülcine'sinde, Makedonya'nın Koca Ali'si ya da Suriye'nin sınır köylerinde yaşarlar. Batum'da, Kırım'da Kerkük'de . İran'da onlara rastlarsınız.Uzaklarda bizi anarlar biz hep uzaklara bakarız. Her ailede anılar vardır. Anılar kuşaktan kuşağa aktarılır. 
    
Sönmüş Yıldızlar
Perihan' dan Hüseyin Kenan' a Bu mektubu niçin yazdığımı anladığınız vakit hayret edeceksiniz. Maamafih, siz, kadın ruhunu oldukça iyi tanıyan bir romancısınız. Bilirsiniz ki onlar, her şeye az çok tahammül ederler; fakat esrar ve muammaya asla!...
    
Talat Paşa
"Sırası gelmişken, bir de, neden Talât Paşa üzerinde duruldu noktasına açıklık getirelim. Her şeyden önce Talât Paşa, cumhuriyet ve sonrasına kadar uzanan siyasal gelişmelerin kaynağında bulunan anahtar kişidir. O ve örgütü, yani İttihat ve Terakki, bugünün Türkiyesi'nin temellerini atanlardır. Bu inkar edilemez."
    
Talat Paşa'nın anıları
Talat Paşa, küçük bir posta memuruyken İttihat ve Terakki örgütü içinde yükseldi, örgütün sivil kanadının lideri oldu. Türkiye, tarihinin en çalkantılı ve bunalımlı dönemini onun iktidarda bulunduğu yıllarda yaşadı. Ve O, Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar uzanan bir dizi siyasal gelişmenin merkezinde yer aldı... Talat Paşa'nın son yıllarda Berlin'de kaleme aldığı, günümüz Türkçesiyle sunduğumuz anıları çok yakın tarihin -serpintileri bugüne kadar uzanan- en önemli olaylarına ışık tutuyor. Kitapta ayrıca,Talat Paşa'yla ölümünden kısa bir süre önce üç gün boyunca görüşen İngiltere Gİzli Haberalma Servisi elemanları
    
Talat Paşa'nın Anıları
Küçük bir posta memuruyken İttihat ve Terakki örgütü içinde yükseldi, örgütün sivil kanadının lideri oldu. Türkiye, tarihinin en çalkantılı ve bunalımlı dönemini onun iktidarda bulunduğu yıllarda yaşadı. Ve o, Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar uzanan bir dizi siyasal gelişmenin merkezinde yer aldı... Talat Paşa'nın son yıllarında Berlin'de kaleme aldığı, günümüz Türkçesiyle sunduğumuz anıları çok yakın tarihin -serpintileri bugüne kadar uzanan- en önemli olaylarına ışık tutuyor. Kitapta ayrıca, Talat Paşa'yla ölümünden kısa bir süre önce üç gün boyunca görüşen İngiltere Gizli Haberalma Servisi el
    
Taniklarin Ifadesiyle Mirzaoba Sehitleri ve Gazileri (haz. Sait Alper)
Bu kitapta Bursa'nin Mudanya Ilçesi sinirlari dahilinde bir köy olan Mirzaoba'nin Balkan Savaslarindan Milli Mücadele'ye verdigi sehitler için kaleme alinmis bir kitaptir.
    
Tanrıların Arabaları
Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye`de de ulaşılması güç satış rakamlarına erişen Tanrıların Arabaları, ünlü araştırmacının gerçekten olay yaratan yapıtlar dizisinin ilki. 'On bin yıl öncesinin insanı için uzay yolculuğu bir sorun değil, bir gerçekti. Bunun kanıtı karanlık geçmişte tanrıların bıraktıkları ve bugün anlamınıçözmeye çalıştığımız sayısız izdir...'
    
Tanrıların Ayak İzleri
'Ahid Sandigi' diye kutsal metinlerde adi gecen nesne neydi ve simdi nerede? Ilk insanlari uzaydan gelen gucler mi yaratti? Malta`daki dev tas dikitleri ve Bretanya`daki menhirleri uzaylilar mi insa etti? Eski caglarda nukleer bir patlamami olmustu? Bunlar ve benzeri sorularla, Daniken dunyanin en cok yanki yapan dusunurlerinden biri olmaya devam ediyor...
    
Tanzimat Edebiyatı Tarihi Notları
1940-41 Sömestrlerindeki takrirlerden toplayan Zeynep DENGİ Dil-Tarih-Coğrafya Fakültesi, Ankara 1942
    
Tapinakçilar ve Masonlar
Tapınak Şövalyeleri (ya da diğer adıyla Tapınakçılar), kökeni Ortaçağ'a dek uzanan, faaliyetleri ve yandaşları ise zamanla değişikliğe uğrayan gizli bir örgüttür. İlk kez I. Haçlı Seferi'nden sonra ortaya çıkmış, kısa sürede geniş bir siyasi nüfuza sahip olmuş ve Ortaçağ'ın en büyük maddi güçlerinden biri haline gelmişlerdir. Başlangıçta kendilerini sözde dindar gibi göstermişler ve bu yolla kazandıkları itibar ve imtiyazları kullanmışlar, zaman içinde de Hıristiyan halkın gözünde nefret ve korku uyandıran, din ahlakına karşı, şeytani amaçlar güden karanlık bir örgüt haline gelmişlerdir. Tapınakçıların 1307 yılında başlayan mahkemeler
    
Tarih Araştırmalarında Usul
Bütün ilim dallarında olduğu gibi tarihte de ciddî bir İnceleme meydana getirilebilmesi, ancak ilmî araştırma usûllerinin bilinmesi ile mümkündür. Gerçekten, konuyla ilgili bibliyografyanın tesbitinden başlayarak, matbaada dizilen kitabın tashihine kadar, çeşitli safhalarda kullanılan usûller bilinmeden, gerçek mânâda ilmi bir eser meydana getirilemez. Bu bilgiler ise, üniversite öğrencisinin seminer ödevleri ile lisans üstü tezlerin hazırlanması sırasında kazanılabilecektir. Ancak, seminer ve tez yönetimi sırasındaki tecrübeler göstermiştir ki, her yeni safhada, bir öncekinde edinilen bilgiler kısmen kaybolmakta ve sonuçta yanlış yapma İhtimali belirmekt
    
Tarih Boyunca Büyük Mazlumlar
Her milletten ve her cinsten mazlumları bir arada toplayıcı böyle bir eser, zannımca ilk defa tecrübe ediliyor.Onu bana yazdıran saik, kitabın (Ve...) başlıklı on faslında kekelenmektedir. Öyle bir saik ki, bu, (Sokrates) ten (Ve...) ye kadar belki her satırdan tütmekte... Evet, bu eserin her satırını buğulayan bir ruh var ki, renk, şekil ve hacim gibi, mücerret manasiyle, bütün kitaba hakim... Öyleyse eserdeki "müşahhas"ların çoğu birer bahane; ve her şey, Allahın "İnsan ki, zalum ve cehuldur, emaneti kabul etti" fermanına uygun olarak, tarihi zulüm ve mazlumluk davasını ve buna en yakışanı göstermek için...
    
Tarih Boyunca Müslümanlara Atılan İftiralar
İftira, çıkarları zedelenen, birine karşı öfke, kin ve hınç besleyen veya başkalarıyla rekabet içinde olan, yalan söyleyen ve vicdanlarına uymayan bazı insanların, karşılarındaki kişiye veya kişilere zarar vermek amacıyla başvurdukları çirkin yöntemlerden biridir. İftiranın, geniş çaplı düzenler kurularak atılanl Zarından, sıradan insanların günlük konuşmalarının arasına sıkıştırdıkları dedikodu tarzı iftiralara kadar, birçok çeşidi vardır. Din ahlakından uzak, Allah ın emrettiği güzel ahlakı yaşamayan toplumlarda, insanların yaygın olarak başvurdukları karalama yöntemlerinden biri de iftiradır. Bu kitabı okuyan insanların önemli bir bölümü de, muhtemelen küçük v
    
Tarihimizden Altin Damlalar
SunusMillietleri diriler değil, ölüleri idare eder. Onlar canlarını ve kanlarını sebil gibi akıtarak bizlere huzur için yasayacağımız biryurt bırakmıslardır. Atalarımızdan emanet olarak devraldığımız bu evliyalar bucağı, koçyiğitler ocağı, cihangirler yatağıcennet vatanımızın bir tasına zarar vermeden torunlarımızın torunlarına bırıkmak bizim için bir namus borcudur.Vatan; sağlam kafa sağlam vücuta, milli ve manevi suurla yoğrulmus evlâtların omuzlarında yüksel ir. Ecdadınıtanımayan, değerlerine sahip çıkmayan, • hedefini tayin etmeyip, ömrünü oyun ve oynasta geçiren milletler ve toplumlarsürü olmaktan kurtulamaz.Tarih mevcut olan milli ruhları besleyen ve
    
Tarihin Büyük Sırları
Yüzlerce yıldır tartışılan ama hala tam olarak çözülemeyen bazı esrarengiz olaylar tarihin ilginç bir alanını oluşturur. Bu kitapta bu büyük sırlardan bir demet ele alınıyor:Neandertaller atamız mıydı? En yakın akrabalarımız oldukları sanılıyordu ama…Stonehenge’i kim dikti? Bu anıtları dikme şerefi çeşitli uygarlıklara layık görülmüştü ama…Firavunlar pirametleri neden inşa ettirdiler? Anıt-mezar olduklarına inanılıyordu ama…Troya Savaşı gerçek miydi? Bir Alman milyoneri Çanakkeli’de kazılara başladı ama…İsa çarmıhta mı öldü? İsa’nın mezarı boştu ama…Nazca çizgileri neydi? Peru çö
    
Tarihin sınırlarına yolculuk
Tarihimiz, bize doğru mu öğretiliyor? Tarih kitapları belirli bir ideolojinin propagandasını yapmak amacıyla, bazı gerçekleri görmezden mi geliyor? Tarihi doğru öğrenmek bize ne kazandırır? Gerçekten Cumhuriyetle Osmanlı birbirlerine çok uzak devletler midir? Osmanlı’yı reddedersek ne kazanırız, ne kaybederiz? 19. yüzyıl Osmanlı’nın neden "en uzun yüzyılı"? Osmanlı bugün devam ediyor mu? Türkiye-AB ilişkileri...21. yüzyılda onurlu bir devlet ve millet olarak yaşayabilmemizin şartları nelerdir? İlber Ortaylı’dan tarihi, tarihimizi doğru anlamaya dair sorulara cevaplar bu kitapta...
    
Tarikatlar ansiklopedisi
Sen bakma havanın durgunluğuna, Derya dediğin,uyur uyur uyanır. Nazım - Şeyh Bedrettin destanı
    
Tasavvufi Hayat Nasıl Başladı
Son kırk yıldır arifler meclisindeki sohbetlerde bulunmuş, Sadâtı Kiram’ın son üçünün terbiyesinde yetişmiş bir zat. Onlarda gördüklerini ülkemizde ve Avrupa’da pek çok sohbette anlatmış; bu sohbetlere inen ilâhi rahmet sonucu nice kalpler Allah Teala’ya bağlanmıştır.Bu eser bu gönül sohbetlerinden derlenmiş birinci halka...
    
Tatlı Bela
Anne Mather - Tatlı Bela
    
Tatlılar ve Hamur İşleri
Ağzınıza layık tatlı ve hamur işleri. Emine Beder den tarifler ile sofranıza gelen  çok lezzetli ikramlar. Şimdiden afiyet olsun
    
TCP/IP Kontrol Mesajları
TCP/IP Kontrol Mesajları konulu, MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) tarafından hazırlanan bir kitaptır. Öğretim programlarında amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandırmaya yönelik geliştirilmiş öğretim materyalleri içerir. Bu bilgiler ticari amaçlı kullanılmamış olup Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz verilmektedir.
    
TCP/IP Taşıma ve Uygulama Katmanı
TCP/IP Taşıma ve Uygulama Katmanı konulu, MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) tarafından hazırlanan bir kitaptır. Öğretim programlarında amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandırmaya yönelik geliştirilmiş öğretim materyalleri içerir. Bu bilgiler ticari amaçlı kullanılmamış olup Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz verilmektedir.
    
Teizm ya da Ateizm / Tanrıtanımazlığın Felsefi Boyutları
İnsanın var olduğu bir yerde, Tanrı inacının ve bu inanca karşı düşüncelerin ortaya çıkmasından doğal bir şey olmayacaktır. Tanrı inancı ve bu inanca karşı oluşan tepkiler insanın neredeyse evrensel bir tecrübesi olmuştur. Birinin diğerinden ayrı etüt etmek veya aralarındaki ilişkiyi doğru saptamamak herhalde konuyu bütünüyle görmemek demektir. Her iki ekolün argümanlarını gözardı ederek yapılacak bir değerlendirme veya varılacak bir sonuç da eksik kalacaktır. Dolayısıyla insanlık tarihinde teizm ne kadar önemli ise ateizm de aynı derecede önemli bir olgudur.Pek çok insan için Tanrı topyekün yaşamın ve varlıklar aleminin temel dayanağını olup, düşüncenin zorunlu olarak vardı
    
Temel Algoritmalar
Temel Algoritmalar konulu, MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) tarafından hazırlanan bir kitaptır. Öğretim programlarında amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandırmaya yönelik geliştirilmiş öğretim materyalleri içerir. Bu bilgiler ticari amaçlı kullanılmamış olup Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz verilmektedir.
    
Temel Yönlendirici Sorunları
Temel Yönlendirici Sorunları konulu, MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) tarafından hazırlanan bir kitaptır. Öğretim programlarında amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandırmaya yönelik geliştirilmiş öğretim materyalleri içerir. Bu bilgiler ticari amaçlı kullanılmamış olup Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz verilmektedir.
    
Terörle Mücadele ve Uluslararası Hukuk
İnsanın ve toplumlumun güvende olma hissi dikkate alındığında terörün insanlığın başlangıcından beri bir tehdit oluşturduğu düşünülebilir. Devletler belki de bu tehdidi ortadan kaldırarak güvenliği sağlamak üzere yapılanmışlardır. Toplum düzenini sağlamaya yönelik kuralların ortak amacı, bir bütün olarak toplumun ve onu oluşturan bireylerin varlığını koruyarak güven içinde devamlılıklarının sağlanması olmuştur.Terör çok çeşitli nedenlerden ortaya çıkabileceği gibi, yine çok çeşitli şekillerde tezahür edebilir. Terörün amacının en genel anlamda siyasal olduğunu söylemek mümkündür. Bunun içerisine dinsel, etnik, felsefi motifler de
    
Teşkilat
ABD'de kurulu düzenin iflasından sonra iktidarı iki güç paylaştı: Doğu'da Teşkilat, Batı'da ise Çete. Al Capone'un torunları ABD'yi politikacılardan daha iyi yönetemezler mi sizce?
    
Teşkilatin İki Silahşörü
 'Soner Bey beni arıyormuşsunuz!'Tanışmamız telefonda bu cümleyle başladı.Tarih 16 haziran 1999."Torun "Yakub Cemil" yurtdışında katıldığı silahlı operasyonları ve dedesi, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin ünlü fedaisi Yakub Cemil'le benzerliklerini anlattı..."30 Ekim 1984. İstanbul Çınar Oteli'ndeyiz.Odada, subaylıktan ayrılma Yılmaz ve MİT'ten emekli Mehmet Ali Ağabey de var. Bir de 'Akrep!' Planı ezberlekdik. Birer gün arayla inecektik Atina'ya...""Kelle alana, yani tetiği çekene biz 'Teğ-Men' veya 'Çiftçi' derdik. Bu şifreler bize, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin silahlı müfrezesi Teşkilatı M
    
Tiyatro Metinlerinde Alımlama ve Metin Stratejileri
İstanbul Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji bölümünde ders vermeye devam eden Fakiye Özsoysal’ın 1994′ten bu yana çok çeşitli gazete ve dergilerde izleyici-sahne/okur-metin ilişkisi üzerine makaleleri yayınlanıyor. “Tiyatro Metinlerinde Alımlama ve Metin Stratejileri” adlı kitabıysa bu kapsamlı çalışmaların sonucunda, özenle kaleme alınmış.Eserin, izleyicinin/okurun zihninde anlam kazandığı gerçeğinden yola çıkan Fakiye Özsoysal, bu kitapta, başlıca epik ve absürd tiyatro yazarlarının izleyiciden/okurdan nasıl bir işbirliği beklediği ve bunun sonucunda nasıl bir metin stratejisi izlediği sorularını soruyor. Bu soruları cevaplarken de epik
    
Tom Gordon'a Aşık Olan Kız
En ilkel duygularımıza seslenen ve harekete geçiren Tom Gordon'a Aşık Olan Kız, bilinmeyene karşı duyduğumuz derin korkunun ve buna karşı koyacak cesaretin, inancın romanı. Daha doğrusu, bizi küçük bir kızın yenilmez ruhuna tanık eden, korkunç bir peri masalı...
    
Toplumbilimi Yazıları
Özellikle son zamanlarda hayli çoğalmasına rağmen, toplumsal bilimler alanındaki 'okuma metinleri' eksikliği hala hissedilmektedir . Elinizdeki bu derleme, bu eksikliği gider*mekte 'katkı' olması için çevirisi yapılan makalelerden oluşmaktadır . Yaptığımız bu çevirilerde birtakım kelimelerin, kavramların ve bazen de 'fıkirler'in tercümelerinde bazı eksiklikler olabilir. Yorumlayıcı Sosyoloji makalesinin özellikle 'fenomenoloji' kısmında bunu bizzat hissettiğimizi itiraf etmeliyiz. Fenomenolojiyi konu edinen tüm yazı ve çevirilerde daha büyük hatalara rastlamak bizi rahatlatabilirdi; ancak biz eleştiri ve teklifleri bekliyoruz. Bu derlemenin yayınlanması için bizi teşvik eden hocalarıma, arkadaşlarıma, An
    
Topraksızlar
Metin’in, bu kitapla sağladığı katkı, MST mücadelelerinin ve zaferlerinin ilerici derslerini Türkiye soluna taşımak açısından kilit bir önem taşıyor. James Petras Dünyanın öteki ucunda Avrupa kıtası kadar kocaman bir ülke Brezilya... Ama Üçüncü Dünyalılıktan, IMF’zedelikten ve kesif bir fukaralıktan akraba yaşadığımız coğrafyaya. Neo-liberalizm bütün vahşetiyle Brezilya tarımına ve köylülerine saldırıyor on yıllardır. Sonuç: Genleriyle oynanmış tohumlar, tekelci ekonomilerin dayattığı ekim politikaları, kimyasallara teslim edilmiş bir tarım... Ve bütün bunlara inat uçsuz bucaksız âtıl topraklar... Bu karanlı
    
Tuhaf Hikayeler - Einstein'ın Buzdolabı
Bu kitapta birbirinden tuhaf, inanılması hayli güç öyküler var.  Ancak tuhaf olduğu kadar da ilginç ve eğlenceli olan bu öykülerin her biri gerçektir, yaşanmış olaylardır.
    
Turgut Özal'ın Anıları
*"Menderes'in vizyonu vardı. Ama neyi, nasıl yapacağını bilmiyordu! İsmet Paşa çok tutucuydu... Demirel'in vizyonu, 70'lerden sonra iyice geriledi!"*"Türkiye'yi 27 Mayıs'tan beri seçilmişler değil, atanmışlar yönetiyor."*"Rejim memurları kobay olarak kullanmış..."*"Namaz kılmayı üniversitede öğrendim...Gizli gizli Arapça ezan okurduk."*"Bizi susturabildikleri anda yeni sistem ölecek, eskiye dönüş olacaktır."Elinizdeki kitapta, ülkemizin en yetkin gazetecilerinden Mehmet Barlas'ın Cumhuriyet döneminin en çok tartışılan, en vizyoner liderlerinden rahmetli Turgut Özal'la hayatının son yıllarında gerçekleştirdiği röportajlar yer alıyor. Kitapta Özal, ülkemi
    
Turkiye'de Cağdaşlaşma
Uzun zamandir sahaflarda bile bulmakta güçlük çekilen, Cumhuriyet tarihine damgasini vurmus 75 kitaptan biri sayilan Niyazi Berkes?in bu basyapiti 25 sene sonra yeniden yayimlaniyor. Dünyanin en önemli tarihçileri tarafindan Türkiye tarihi için birinci kaynak olarak gösterilen kitap, ekonomik yapiya, buna bagli olarak teknik gelismelere de isik tutuyor.
    
Tutsak Arzular
Kitap girişinden bir bölüm.. ‘Haberi kuaförden alacaksın’Jason Lombard kendini bildi bileli annesinden bunu duyardı ve artık onun sözlerinde birgerçek payı olduğunu kabullenmişti. En iyi lokantanın hangisi olduğunu, kimin kimdenboşandığını, kimin ortağına kazık attığını ya da güvenilir işadamlarının adlarını, piyasadakivideo filmlerini, sinema ve tiyatroda ne oynadığını başka nereden duyabilirdi insan?Bunlar ilk akla gelenlerdi. Toplumsal sorunlar, en büyük skandalların ayrıntıları, ünlülerintatlı eleştirileri, televizyon haberleri üzerine abartılı yorumlar. Tabii gerçek haberler değil.Kuaförlerde, gerçekler yalan yanlış ortaya dökülür,
    
Tutunamayanlar
Tutunamayanlar hayat gerçeği bir roman. Hayatın kendisi kadar karmaşık, çoğu zaman hayatın kendisi kadar anlaşılmaz... Oğuz Atay'ın vazgeçilmez kişilik analizleri ve ayrıntılar... Aydın bunalımları ve hangi düşünceye tutunmaya çalışsa onun anlamsızlığının farkına vardığında hissettiği hayal kırıklıkları... Bir insanın kendisiyle acımasız savaşı...
    
Tüm Detaylarıyla Hack
Kimimiz hacker olmak isteriz, sanal alemin korsanı olmak için... Ya da en fazla bir msn adresi kırabilmek için... Ancak asıl hacker bu işlere bulaşmaz bile... Sahte hackerlar için ise alabileceğimiz bazı önlemler olabileceğini unutmayalım... Bu e-kitaba bu açıdan bakmanız faydalı olacaktır...
    
Türk Dili Gramerinin Temel Kuralları
Türkçe üzerine Türk ve yabancı birçok yazar tarafından dil bilgisi kitabı yazılmış ve yazılmaktadır. Özellikle Türkçenin kuralları ve işleyiş mantığı, her zaman yabancı dil uzmanlarında hayranlık uyandırmıştır. Yabancı dil uzmanlarının bu hayranlığı Türkçenin hem bir yabancı gözüyle incelenmesini hem de başka diller ile karşılaştırılmasını sağlamıştır. Bu araştırmalar yalnızca yabancı dil uzmanları için değil, aynı zamanda kendi ana dili üzerine çalışan dil uzmanları için de bir zenginlik olmuştur. Balık, içinde olduğu denizin farkında olmaz imiş. DENY’nin bu çalışması bazen bir Türk’ün kendi dilini kullanırken farkına varmadığı ayrımları bazen de not
    
Türk Edebiyatında Sosyal Konular
Çağdaş Türk Edebiyatında Konular adlı yazımız Harvard Üniversitesinin Haziran 1959 da tertiplediği bir seminere konferans olarak sunulmuştu. Birkaç ay sonra bu yazı, bazı değişikliklerle Middle Easfi Journal m iki sayısında makale olarak yayınlandı. Modern Türk edebiyatını ve buraya hâkim bazı fikir akımlarını ele alan bu yazı oldukça geniş ilgi gördü. Amerika’da yayımlanmış bumakaleleri bazı küçük değişikliklerle Türkçeye aktarmayı faydalı bulduk. Bu hususta yardımını esirgemiyen bay Ülkü Tamer’e teşekkür etmek isteriz.
    
Türk Korsanları
Türk Korsanları, Kızıl Tuğ'dan sonra yazarın yazdoğı ikinci tarihi romandır. Türk Korsanları'nda romandan ayrılarak daha çok tarihe yaklaşmıştır...
    
Türk İslam Efsaneleri
Kişioğlunun huzuru maddenin huzuru değildir; kişioğlunun huzurunu ben inancında aradım; inanan insanın huzurunu gördüğüm için...İnancın, bir noktada, bütün kabukları çatlattığı ve tohumda gizli olan yeşil umudu yaşamak ve yaşatmak çabasının gün ışığına ulaştırdığını bizden öncelikler, bizden çok daha iyi, çok daha yararlı, çok daha efendice biliyorlardı...bunu anladım..Bunu anladığım için de tuttukları yolu, kullandıkları motifleri, yararlandıkları espirileri araştırdım. Efsanelerin taşıdığı değer karşıma çıktı. Olmazlık duygusu uyandıran yanlarıyla da çarpıcı olabilen efsaneler bunlara menkıbeler de diyebiliriz; hatta küçük fıkralar da asıl, çizgi sessiz tablolar, f
    
Türk şiirinde Tanriya Kafa Tutanlar
Türk Şiiri'nde, özellikle Tanrı karşısında, insanın durumunu genellikle Divan Şiiri dışında kalan ozanlar ele almışlardır. Diğer ozanlar da insan bir bölünmüşlük, darmadağınıklık içindedir. Bu kitapta incelenen ozanlarda ise, insan bir varlık olarak, kendini Tanrı karşısında tutabiliyor. Ben de Varım' diyebiliyor. Bölünmüşlükten kurtuluyor. Tanrı karşısında bir bütün olarak duyuyor kendini. Özünde Tanrı'lık bir gücün yaşadığına inanıyor. Ozan, benimsediği, inandığı Tanrı'yı kendi özünden yaratmış, onun soluduğunu soluğunda, sıcaklığını sıcaklığında duymuştu. Bu şiirin Tanrı'sı insan bakışlı, ışık gülüşlü bir Tanrı'dır. Boşlukların ötesinden insan yüreklerine ko
    
Türkçe'nin Sırları
"Bir dilin kelimelerini hor görmek, hakir görmek, hele şu veya bu politik veya ideolojik sebeple dilden atılabilir görmek, en az, onların oluş ve yontuluş tarihini bilmemekten, hatta sevmemekten doğan büyük bir gaflettir.Çünkü, milletlerin olduğu gibi, kelimelerin de tarihi vardır.Bir milletin ataları, asırlarca o kelimelerle doymuş, onlarla düşünmüş; birbirlerini ve evlatlarını o kelimelerle tamamıyla milli bir sanatla işleyip Türk yapmışsa, evlatlar, artık o kelimelere düşman kesilemezler."
    
Türkiye Cumhuriyeti Devrim Yasalar
Hukukçu Bahir Mazhar Erüreten'in 'Türkiye Cumhuriyeti Devrim Yasaları' adlı belgesel çalışması, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temel felsefesini içeren, toplumsal yapısını koruyan ve kollayan yasalar üzerine yapılmış bir araştırmadır.Atatürk ilkeleri olarak adlandırılan, akılcı ve çağdaş düşünceyi belirten bu yasalar toplum yaşamına geçirilmeye başlayınca 'Atatürk Devrimi' ya da 'Türk Devrimi' dediğimiz toplumsal eylem biçimi ortaya çıkmıştır.
    
Türkiye Cumhuriyeti Devrim Yasaları
Hukukçu Bahir Mazhar Erüreten'in 'Türkiye Cumhuriyeti Devrim Yasaları' adlı belgesel çalışması, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temel felsefesini içeren, toplumsal yapısını koruyan ve kollayan yasalar üzerine yapılmış bir araştırmadır.Atatürk ilkeleri olarak adlandırılan, akılcı ve çağdaş düşünceyi belirten bu yasalar toplum yaşamına geçirilmeye başlayınca 'Atatürk Devrimi' ya da 'Türk Devrimi' dediğimiz toplumsal eylem biçimi ortaya çıkmıştır.
    
Türkiye'de Kürtler ve Toplumsal Algılar
Bilge Adamlar Stratejik Araştırmalar Merkezi (BİLGESAM), Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinde son 30 yıldır yoğun olarak yaşanan problemleri, sosyal ve ekonomik bağlamları ile incelemek maksadıyla “Türkiye’de Kürtler ve Toplumsal Algılar” kitabını yayınlamaktadır. Türkiye’nin en önemli sorununun Kürt meselesi olduğunu değerlendiren BİLGESAM bu kitapta; gerçekleştirdiği niteliksel ve niceliksel çalışmaların temel bulguları sunmakta, toplumsal kesimlerin birlikte yaşama arzuları yanında ayrımcılık algıları ve bazı kesimlerin ayrılıkçı temeldeki görüşlerini ortaya koymaktadır. Kitap, bölgedeki sorunların tespiti ve nedenlerinin ortaya konulmasında alan çalışmalarına duyulan ihtiyac
    
Türkiye'de ve Dünyada Casuslar
Fahişeler ve ajanların yolları neden hep kesişir? Giardano Buruno neden yakıldı? Peki, Jeanne d’Arc? James Bond filmlerinin kahramanları hangi ajanlardan esinlenerek yaratıldı? Yunanistan’ın, NATO’ya dönmesi konusunda Devlet Başkanı Kenan Evren’i, kim ikna etti? Bu kitapta, bu ve daha birçok sorunun yanıtını bulacaksınızWalter L. Pforzheimer, CIA’dan emekliye ayrılmış çok deneyimli bir casus. Ona göre ilk casusluk olayı Âdem ile Havva arasında geçti. İncil’in ünlü Yılanı ilk casus ve Havva da onun ilk Asseti idi. Arkeologlar, Suriye’de günümüzden 3800 yıl önce yazılmış bir tuğla tablette casuslardan yakınıldığını belirtiyorlar.Son 20 yılda ulusal güvenliği boşlam
    
Türkiyede Azınlıklar
Azınlıklar konusu, her yerde “hassas” bir konudur. Türkiye’de, daha da hassas!Azınlıklarla ilgili sorunlar, kâh resmî kalıpların, kâh tartışmayı men eden bir hamâsetin, kâh “eski komşuları” yâdeden nostaljinin veya “hoşgörü” romantizminin kutusunda kapalı kalır genellikle. Baskın Oran, elinizdeki çalışmasında, kutuyu açıyor!• Azınlıklar konusuyla ilgili kavramsal çerçeveye;• Türkiye’de azınlıklar konusunun temel referansı olan Lozan Antlaşması ve uygulamasına;• Azınlıklarla ilgili bütün hukuksal düzenleme ve teamüllere
    
Türklerde Taşla İlgili İnançlar
Türklerde Taşlarla İlgili İnançlar, Türk tarihi boyunca süregelmiş inançları, bu inançların kökleriyle beraber anlatmaktadır. Şeytan taşlama, türbeden taş alma, taşla dilek tutma ve taşla yağmur yağdırma, büyü yapma gibi âdetlerin ve bazı taşların sihirli güçleri olduğu ve bazı kayaların taşlaşmış insanlar olduğu inancının hâlâ yaşadığını günümüzden örneklerle ve tarihten kaynaklarla gösteren kitap, çeşitli dinlerdeki, eski uygarlıklardaki ve ilkel topluluklardaki inançlar doğrultusunda da taşların yüzyıllardır kutsal bir değere sahip olduğunu ortaya koyuyor.Alanındaki nadir eserlerden biri olan bu kapsamlı araştırmada, gerek Türk kültürün
    
TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVRİM YASALARI
Hukukçu Bahir Mazhar Erüreten'in "Türkiye Cumhuriyeti Devrim Yasaları" adlı belgesel çalışması, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temel felsefesini içeren, toplumsal yapısını koruyan ve kollayan yasalar üzerine yapılmış bir araştırmadır.Atatürk ilkeleri olarak adlandırılan, akılcı ve çağdaş düşünceyi belirten bu yasalar toplum yaşamına geçirilmeye başlayınca "Atatürk Devrimi" ya da "Türk Devrimi" dediğimiz toplumsal eylem biçimi ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda ilkeler, devletin temel felsefesini ve yapısını oluşturan düşünce sistemini; devrimler ise bu sistemin somut hukuksal sonuçlarını kapsamıştır. Böylece ilkeler kuram, yapılan yenilikler onun uygulaması olmuştur. Bah
    
Uçurum İnsanları
Uçurum İnsanları yazıldığında takvimler 1902'yi gösteriyordu. Jack London, son eserini yazmak için araştırma yapıyordu. Eski kıyafetler giyip kendine tam anlamıyla karaya oturmuş bir Amerikan denizcisi kimliği yaratarak, Doğu Londra'nın varoşlarına doğru bir maceraya atılmıştı. Araştırması sırasında London, bu insanların varoşlarda yaşama nedeninin kendi seçimleri ya da tembellikleri değil; yaşlanarak işsiz kalmaları ya da mali durumlarında meydana gelen felaketler olduğunu farketti. Bu insanlar için varoşlardan kurtulmak imkânsıza yakındı, ilerleyen yaşları onlara başka bir yerde yeniden başlama imkânı vermiyordu. Hiçbir kaynakları, gelirleri ya da bunu yeniden elde edecek güçleri kalmamıştı. Açlık için
    
Uçurum İnsanları
Yazar’ın 1902 yılında Londra’nın Doğu Yakası’ndaki gözlemlerini anlattığı Uçurum İnsanları, İngiltere’nin 20. yüzyıl başındaki açlığını, sefaletini anlatır. Yazar, Marx, Darwin, Nietzsche gibi düşünürlerin kuramlarına dayanarak tıpkı bir sosyolog gibi Londra ve İngiltere’nin yıkılmış sosyal sistemini irdeler. Yazar’ın kriteri kendi sözcükleriyle: “Daha uzun bir yaşam için, fiziksel ve ruhsal sağlık için yapılanlar iyidir; daha kısa bir yaşam için yapılanlar, zarar verilmiş, küçültülmüş, çarpıklaştırılmış bir yaşam kötüdür.”
    
Ulastirma, Denizcilik ve Haberlesme Terimleri Sözlügü
.
    
Uluslararası Terörizme Karşı Devletlerin Kuvvete Başvurma Yetkisi
Terörizm bir çeşit suçtur; bir çeşit tiyatrodur; ve bir çeşit savaştır". 11 Eylül terörist saldırıları, sadece uluslararası toplumun terörizmle mücadele çabalarının gelişimi açısından değil aynı zamanda devlet merkezli bir hukuk olan Uluslararası Hukukun gelişimi açısından da bir dönüm noktası teşkil etmektedir. (...)Klasik anlamdaki 'silahlı saldırı' kavramını değiştiren 11 Eylül saldırılarına yanıt olarak ABD Afganistan'a müdahale etmiş ve bu müdahaleyi BM Andlaşması md. 51 çerçevesinde meşru müdafaa hakkına dayandırmıştır. ABD'nin bu meşrulaştırmasının uluslararası toplum tarafından kabul edilmiş olması terörizme karşı kuvvet kullanılma hukukunun gelişimind
    
Uluslararası İktisat Teori Politika ve Uygulama
Dünyada hiçbir toplum tek başına yaşamamakta, tüm ülkeler aynı dünyayı paylaşmaktadırlar. İrili ufaklı ülkelerin oluşturdukları bu topluma dünya toplumu ya da uluslararası toplum adı verilir. Bugün uluslararası topluma üye ülkelerin sayısı iki yüz dolaylarındadır.Ülkeler, nüfus ve coğrafi özelliklerinin yanında sosyal, siyasal ve ekonomik yapı, tarihsel geçmiş, ekonomik gelişme, kültür ve benzeri özellikler yönünden de birbirinden farklılık gösterirler. Ama hepsi aynı dünyada yaşamakta ve aynı dünyanın kaynaklarını kullanmaktadır.
    
Ulusların Etnik Kökeni
Uluslar, ulus-devlet kavrami, milliyetçilik ve etnik köken üzerine yaptigi çalismalarla dünya çapinda bir üne sahip olan Anthony D. Smith'in bu alanda kaleme aldigi en önemli çalismalardan biri. Çalismasini iki temel eksen üzerine kuran Smith, bir taraftan dünya üzerinde var olan ama siyasi ve askeri güçle kültürel donanim bakimindan büyük farkliliklar gösteren insan topluluklarinin 'millet olma' iddiasini, diger taraftan da, milletin antik dönemden beri var oldugunu ileri süren görüse karsi, yeni nesil sosyalbilimci ve tarihçilerin milletin tümüyle 'modern' bir olgu oldugu yönündeki düsüncelerini irdeliyor. Türk&cc
    
Ulusların Pazarlanması
Bu kitabın sayfalarını açan okuyucu, muhtemel olarak ekonomik gelişme konusunda bir çalışmanın yapılma nedenlerini sorgulayacaktır.Bu çalışmanın, konu hakkındaki diğer çalışmalardan farkı nedir? Ve spesifik olarak, kim hedefleniyor? Aşağıdaki paragraflar bu sorununcevabını vermeye çalışıyor.Ekonomik gelişme konusunda neden bir kitap daha? Bugüne kadar, ekonomik gelişme ve ulusların refahını artırmayı konu alan binlerce kitap ve makale yayınlandı. Bu konuya ilişkin çok çeşitli ders kitapları, bir ulusun ekonomik koşullarının iyileşmesini veya istenilenden yavaş gelişmeyi etkileyebilecek tüm faktörler hakkında geniş kapsamlı Öneriler sunar. Ayrıca, bugüne kadar, bir ekonomik gelişme reçetesinin bir başk
    
Unutulanlar Dışında Yeni Bir Şey Yok
General Osman Pamukoğlu, 1993-1995 yılları arasında Hakkari Dağ ve Komando Tugayı ve Güvenlik Komutanlığı Yapmıştır. Bu dönem, Güneydoğu'da PKK'ya karşı yapılan mücadelenin tarz ve yöntemlerinin değiştiği ve PKK'nın omurgasının kırıldığı yıllardır.
    
Uzaklar Yakındır
Adı: Kayı Han Boyu... Kayı Han Boyu, Malazgirt Zaferinden sonra Anadoluya akan yüzlerce boydan sadece biri... Öylesine küçük ki, göç kollarının içinde yitip gitmiş gibi... Küçük, ama inançlı; dünya ötesi ebedi emelleri ve idealleri var. Dünya ötesi ebedi emelleri ve idealleri olduğu içindir ki, Anadolu topraklarında yeniden dirilişi sadece o gerçekleştirebiliyor. Vuslatın ilk durağı Söğüt... Vuruşa-barışa Söğüte gelip yerleşen Kayı Hanlılar, göçlerle örülen emellerini orada besleyip devletleştirecek, oradan Bizansa uzanarak Peygamber müjdesine ulaşacaktır. Bu muhteşem
    
Uzay Yolu Yeni Kuşak Barış Koruyucuları
      “Bu tam bir yaban kazı avıydı, Bir Numara, ama itiraf etmeliyim ki, beni hiç rahatsız etmedi.”       Aslında Kaptan Jean-Luc Picard oldukça memnun görünüyordu. Konforlu koltuğunda arkasına yaslanarak otururken, genellikle oldukça sert çizgilere sahip olan yüzünde hafif bir gülümseme vardı. Ana ekranda, en yakın Yıldız Üssüne doğru Warp1 hızıyla ilerleyen Atılgan’ın yanından kayıp giden yıldızlar görünüyordu. Orion bölgesinin oldukça uzak bir köşesindeydiler.       Picard’ın sağında oturmakta olan Birinci Subay Yarbay William Riker gülümsedi. “En iyi koşu
    
Uzay Yolu Yeni Kuşak Farpoint'te Karşılaşma
Kaptan Jean-Luc Picard uzay gemisi Atılgan’ı ilk gördüğünde geminin zarif çizgilerinden oldukça etkilenmişti. Bu büyüklükte ve güçte bir geminin aynı zamanda güzel de olması ona hoş gelmişti. Uzay gemileri neden güçleri yanında sanatın ve güzelliğin de izlerini taşımasınlar?                 Kaptan Jean-Luc Picard uzay gemisi Atılgan’ı üçüncü kez görüşünde farklı bir açıdan yaklaşıyordu ve geminin tasarımcısının özel bir şakasını fark etti. Sert yüz ifadesinde bir an için belli belirsiz bir gülümseme belirdi. Uzay gemileri nedense hep “dişi&r
    
Uzay Yolu Yeni Kuşak Hamlin Çocukları
Gün, gezegenlerin bir güneş çevresinde dönmelerinden ortaya çıkmış bir kavramdır. Derin uzayda, alevler içindeki yıldızların ışığından ve sıcaklığından uzakta, sonsuz gecenin krallığı hüküm sürer…  “Kaptan, bu saatte hala uyanık ne yapıyorsunuz?”                 Bu sözler Jean-Luc Picard’ı uzayın derinliklerine taşımakta olan narin hava kabarcığını parçaladı. Kaptan boşluktan, uzay gemisinin koruyucu kabuğunun içine geri çekildi. Hemen önündeki pencereye odaklanan gözleri, cama yansıyan silüete odaklandı: güçlü hatlara sahip geniş bir alın, kenarlarda kısa
    
Uzay Yolu Yeni Kuşak Hayatta Kalanlar
      Gezegenin adı Yeni Paris’ti. Atom  dehşetinden sonra kendilerine uzayda barınabilecek bir yer arayan Dünyalı göçmenler, yeni dünyalarının ışık dolu bir yer olmasını istemişlerdi. İnsanların özgürce yaşadığı, sağlıklı, mutlu oldukları, sanatın geliştiği, sevginin büyüdüğü ve nefretin olmadığı bir toplumu arıyorlardı.       Ne yazık ki Yeni Paris 24. Yüzyılda Birleşik Gezegenler Federasyonu tarafından yeniden keşfedildiğinde Toulouse-Lautrec’in resmettiği Paris’ten çok, Victor Hugo’nun anlattığı Paris’e benziyordu. Bu hayal kuşaklar önce unutuldu; önce hayatta kalmak ve daha sonra da özgürlük mücadeleler
    
Vatikan'ın Zindanları
André Gide'in anlatılanların dünyada ve ülkemizde gördüğü büyük ilgi yeterince bilinir. Vatikan'ın zindanları, birbirinden şaşırtıcı olayları, birbirinden ilginç kişileriyle, bu anlatılanların belki de en çekicisi, en sürükleyicisidir. Gide bu kitapta eski ile yeniyi, alaycılıkla şiirselliği benzersiz bir ustalıkla kaynaştırır. Bir zamanlar yazın dünyasında uzun uzun tartışılmış olan kavramını da ilk kez bu kitapta geliştirir. Yalnız bu özelliği bile, Vatikan'ın zindanları'nı okumaya değer kılar. Öyle ya, kitabın yayımlanışının üzerinden yetmiş beş yıl geçmiş olmasına karşın, kavramını kişileştiren Lafcadio'nun günümüzün bir kahramanı gibi görünmesi, Gide'in yazınsa
    
Venüs Bağlantısı
Yaşamda bir neden aramadığımız rastlantı deyip geçtiğimiz temel kırılma noktaları vardır. Oysa her şey birbirine bağıntılı olarak ilerlemektedir; hayatlarımızı evrende akıp giden ortak yaşam içinde esrarlı bir biçimde yaşıyoruz. Venüs Bağlantısı böylesi tuhaf rastlantıların hemen yanı başımızda sıradan hayatlar içindeki kavuşumlarını anlatan fantastik şaşırtıcı bir polisiye gerilim romanı. Yazar sibel Atasoy tıpkı önceki romanı Sırıtkan Kırmızı Ay 'da olduğu gibi; okuyucuyu hayatın içinden bir sunumla hayatın dışına sürüklüyor."Kararsızlıkla yavaşl
    
Veri Tabanında Makrolar
Veri Tabanında Makrolar konulu, MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) tarafından hazırlanan bir kitaptır. Öğretim programlarında amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandırmaya yönelik geliştirilmiş öğretim materyalleri içerir. Bu bilgiler ticari amaçlı kullanılmamış olup Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz verilmektedir.
    
Veri Yapıları
Veri Yapıları konulu, MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) tarafından hazırlanan bir kitaptır. Öğretim programlarında amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandırmaya yönelik geliştirilmiş öğretim materyalleri içerir. Bu bilgiler ticari amaçlı kullanılmamış olup Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz verilmektedir.
    
Veritabanı Planlama
Veritabanı Planlama konulu, MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) tarafından hazırlanan bir kitaptır. Öğretim programlarında amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandırmaya yönelik geliştirilmiş öğretim materyalleri içerir. Bu bilgiler ticari amaçlı kullanılmamış olup Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz verilmektedir.
    
Veritabanında Formlar ve Raporlar
Veritabanında Formlar ve Raporlar konulu, MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) tarafından hazırlanan bir kitaptır. Öğretim programlarında amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandırmaya yönelik geliştirilmiş öğretim materyalleri içerir. Bu bilgiler ticari amaçlı kullanılmamış olup Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz verilmektedir.
    
Veritabanında Kaynak Dosyalar
Veritabanında Kaynak Dosyalar konulu, MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) tarafından hazırlanan bir kitaptır. Öğretim programlarında amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandırmaya yönelik geliştirilmiş öğretim materyalleri içerir. Bu bilgiler ticari amaçlı kullanılmamış olup Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz verilmektedir.
    
Veritabanında Sorgular
Veritabanında Sorgular konulu, MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) tarafından hazırlanan bir kitaptır. Öğretim programlarında amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandırmaya yönelik geliştirilmiş öğretim materyalleri içerir. Bu bilgiler ticari amaçlı kullanılmamış olup Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz verilmektedir.
    
Veritabanında Tablolar
Veritabanında Tablolar konulu, MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) tarafından hazırlanan bir kitaptır. Öğretim programlarında amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandırmaya yönelik geliştirilmiş öğretim materyalleri içerir. Bu bilgiler ticari amaçlı kullanılmamış olup Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz verilmektedir.
    
VII. ve XI. YY. İslamdan Dönenler ve Yalancı Peygamberler
1957 yılında yayınladığım şimdi tükenmiş olan "Islam Tarihinde İlk Sahte Peygamberler" adlı kitabımı bu kez bazı değişiklikler ve genişletmelerle " İslamda!' Dönenler ve İlk Yalancı Peygamberler" adı ile okuyuculara sunuyorum. Araplarda tek Tanrı düşüncesinin doğmasından ve Haniflerin ortaya çıkmalarından Ebu Bekr'in hilafet zamamna de ğin ,siyasi ve dini birtakım olayları açıklarken bu olayları yaratan veya onlarla ilgili olan şahısların birbirine yakın söylenişteki örneğin, Hüseyn, Husayn, Neinir, Nümeyr gibi adlarını bir yanlışlığa yer vermemek içinkitabın sonuna ekledi ğim indekste, parantez içinde, transkripsiyon ile gösterdim.
    
Vimana Tarih Öncesi Uzay Araçları
Bu söz, bir mükemmel yapı haline getirilmiş Fizik Dünya üzerinde, şimdiki beşeriyetin bulacağı, keşfedeceği, çözeceği herşey ve her sorunun, yüzbinlerce yıldır yeryüzünden gelip geçen çeşitli uygarlıklar tarafından da çeşitli şekillerde bulunmuş ve halledilmiş olduğunun güzel bir ifadesidir. Şimdiki teknik uygarlığımızın daha birçok yüzyıllar sonra bulabileceği yenilik ve buluşlar, çok öncelerden olanca geliştirilmiş halde kullanılmışlardır. Sözgelimi, ilkel aerodinamik yasalarına bağlı olan uçak ve uçuş teknikleri, bizim tekniğimizin derecesinin bir İfadesidir. «Güneş altında yeni olmayan birşey de yoktur.» . Bu söz ise, üstteki ilk s&ou
    
WAN Kablolama
WAN Kablolama konulu, MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) tarafından hazırlanan bir kitaptır. Öğretim programlarında amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandırmaya yönelik geliştirilmiş öğretim materyalleri içerir. Bu bilgiler ticari amaçlı kullanılmamış olup Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz verilmektedir.
    
Web Sayfası ve Blog Hazırlama
Kendinize Ait Web Sayfalarınızı ve Web Sitenizi Kendi Başınıza Kolayca İnşa Edin...
    
Yabancıların Gözüyle Atatürk
Atatürk'ün reformlarım ve onların önemini kavrayabilmek için, bu reformların ülke dışında yarattığı etkilerin derinliğine bir incelemesini yapmak ve batılı yazarlarca reformcunun nasıl değerlendirildiğini bilmek gerekir... 
    
Yalnız Kadınlar Sokağı
Biri İrlanda’da diğeri Amerika’da yaşayan iki kadın, yaz tatili için evlerini değiştirmeye karar verirler. Mutsuz bir evliliği olan Ria boşanmanın eşiğinde, bir trafik kazasında oğlunu yitirmiş olan Marilyn ise bunalımdadır. İki kadın da bu değişikliğin hayatlarını değiştireceğine inanmaktadır...
    
Yalnız Kadınlar Sokağı
Biri İrlanda’da diğeri Amerika’da yaşayan iki kadın, yaz tatili için evlerini değiştirmeye karar verirler. Mutsuz bir evliliği olan Ria boşanmanın eşiğinde, bir trafik kazasında oğlunu yitirmiş olan Marilyn ise bunalımdadır. İki kadın da bu değişikliğin hayatlarını değiştireceğine inanmaktadır...  
    
Yapısal Programlama Temelleri
Yapısal Programlama Temelleri konulu, MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) tarafından hazırlanan bir kitaptır. Öğretim programlarında amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandırmaya yönelik geliştirilmiş öğretim materyalleri içerir. Bu bilgiler ticari amaçlı kullanılmamış olup Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz verilmektedir.
    
Yaratılış Atlası 1
Bundan 150 yıl kadar önce, İngiliz doğa gezgini Charles Darwin seyahatlerinde edindiği bazı gözlemlerden yola çıkarak, daha sonra hiçbir bilimsel bulguyla desteklenemeyecek olan bir teori ortaya attı: Evrim teorisi. Bu teori özünde, Darwin'in hayalinde kurguladığı birtakım senaryo, varsayım ve tahminlerden ibaretti. Evrim senaryosuna göre, cansız maddeler sözde tesadüfler sonucunda biraraya gelerek ilk canlı hücreyi oluşturmuşlardı. Bu, kuşkusuz hiçbir bilimsel delil ve bulgu ile ispatlanamamış son derece çarpık bir iddiaydı. Yine bu masala göre, bu tek hücreli canlı zaman içinde yine tesadüfen değişerek yavaş yavaş başka canlı türlerine dönüşmüş, yani s
    
Yaratılış Atlası 2
Dünyada, neredeyse tüm okullarda öğrencilere okutulan biyoloji kitapları, aslında gerçek olmayan bir hayat öyküsü anlatmaktadır. Evrim teorisi başlığı altında öğretilenler, tamamen sahte mekanizmalar, sahte deliller, sahte resim ve çizimler, sahte fosiller ve sahte bir canlı tarihinden ibarettir. Ders kitaplarına konu olan, eğitmenlerin her hafta sayısız kez tekrar ettikleri bu masal, o kadar benimsenmiş, o kadar gerçek gibi kabul edilmiştir ki, bu eğitimi alan hemen hiç kimse, evrimin doğruluğundan neredeyse şüphelenmemektedir. Her kişi okul sıralarında, kendisine hayat boyu yardımcı olacak bir eğitim verildiğini düşünmektedir. Dolayısıyla, yaşamın anlamını da içine alan böyle önemli bir konu
    
Yaratılış Atlası 3
Bir bitki ya da hayvanın eski jeolojik çağlardan bu yana yer kabuğunda korunmuş olan kalıntılarına ya da izlerine fosil denir. Yeryüzünün her tarafından derlenmiş olan fosiller, dünyanın ilk dönemlerinden bu yana yeryüzünde yaşamış canlılar hakkında bilgi veren en önemli kaynaklardan biridir. Fosillerin araştırılması, günümüzde yaşayan canlıların eski formları hakkında olduğu gibi, soyu tükenmiş hayvanlar ve bitkiler konusunda da bilgilenmemizi sağlar. Bu bilgiler sayesinde, hangi zaman dilimlerinde hangi canlıların yaşadığı, bu canlıların özelliklerinin neler olduğu, günümüzdeki canlılara benzeyip benzemedikleri gibi konular da öğrenilmiş olur.
    
Yaratılış Atlası cilt1
Bundan 150 yıl kadar önce, İngiliz doğa gezgini Charles Darwin seyahatlerinde edindiği bazı gözlemlerden yola çıkarak, daha sonra hiçbir bilimsel bulguyla desteklenemeyecek olan bir teori ortaya attı: Evrim teorisi. Bu teori özünde, Darwin'in hayalinde kurguladığı birtakım senaryo, varsayım ve tahminlerden ibaretti. Evrim senaryosuna göre, cansız maddeler sözde tesadüfler sonucunda biraraya gelerek ilk canlı hücreyi oluşturmuşlardı. Bu, kuşkusuz hiçbir bilimsel delil ve bulgu ile ispatlanamamış son derece çarpık bir iddiaydı. Yine bu masala göre, bu tek hücreli canlı zaman içinde yine tesadüfen değişerek yavaş yavaş başka canlı türlerine dönüşmüş, yani s
    
Yaratılış Atlası cilt2
Dünyada, neredeyse tüm okullarda öğrencilere okutulan biyoloji kitapları, aslında gerçek olmayan bir hayat öyküsü anlatmaktadır. Evrim teorisi başlığı altında öğretilenler, tamamen sahte mekanizmalar, sahte deliller, sahte resim ve çizimler, sahte fosiller ve sahte bir canlı tarihinden ibarettir. Ders kitaplarına konu olan, eğitmenlerin her hafta sayısız kez tekrar ettikleri bu masal, o kadar benimsenmiş, o kadar gerçek gibi kabul edilmiştir ki, bu eğitimi alan hemen hiç kimse, evrimin doğruluğundan neredeyse şüphelenmemektedir. Her kişi okul sıralarında, kendisine hayat boyu yardımcı olacak bir eğitim verildiğini düşünmektedir. Dolayısıyla, yaşamın anlamını da içine alan böyle önemli bi
    
Yaratılış Atlası cilt3
Bir bitki ya da hayvanın eski jeolojik çağlardan bu yana yer kabuğunda korunmuş olan kalıntılarına ya da izlerine fosil denir. Yeryüzünün her tarafından derlenmiş olan fosiller, dünyanın ilk dönemlerinden bu yana yeryüzünde yaşamış canlılar hakkında bilgi veren en önemli kaynaklardan biridir. Fosillerin araştırılması, günümüzde yaşayan canlıların eski formları hakkında olduğu gibi, soyu tükenmiş hayvanlar ve bitkiler konusunda da bilgilenmemizi sağlar. Bu bilgiler sayesinde, hangi zaman dilimlerinde hangi canlıların yaşadığı, bu canlıların özelliklerinin neler olduğu, günümüzdeki canlılara benzeyip benzemedikleri gibi konular da öğrenilmiş olur.
    
Yarı İletken Elemanlar
Yarı İletken Elemanlar konulu, MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) tarafından hazırlanan bir kitaptır. Öğretim programlarında amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandırmaya yönelik geliştirilmiş öğretim materyalleri içerir. Bu bilgiler ticari amaçlı kullanılmamış olup Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz verilmektedir.
    
Yarın Çok Geç Olacak
1992 Haziraninda Rio de Janeiro'da dünya zirvesinde dünya liderlerinin bir araya gelmesi küresel sorunlar konusunda kendi görüslerini sunmak için onlara bir firsatti. 107 hükümet baskani yada temsilcisi sirayla konustu.
    
Yazıcılar
Yazıcılar konulu, MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) tarafından hazırlanan bir kitaptır. Öğretim programlarında amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandırmaya yönelik geliştirilmiş öğretim materyalleri içerir. Bu bilgiler ticari amaçlı kullanılmamış olup Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz verilmektedir.
    
Yazının Sınırları
Tahsin Yücel'in yapıtlarını sunduğu alanların çokluğu konusu sıklıkla konuşulur. Ancak romandan siyasete, denemeden öyküye kadar çeşitlilik gösteren bu çokluğun değeri, önemi kabul edilir her zaman. Onun çalışkanlığı, salt Türk kültürüne katkı yapmakla kalmaz, peşinden evrensel bir yankıyı da getirir. Yazının Sınırları bu anlamda, belki de Tahsin Yücel'in varsıllığını en üst düzeyde yansıtıyor. Barthes, Proust, Greimas, Mauppasant, Camus, Butor eşliğinde keyifli bir okuma deneyimi, Yazının Sınırları. "Yazının sınırları çok geniş ve değişkendir kuşkusuz, ama, durmadan biçim değiştirmekle bulutun bulut, kumun kum olmaktan çıkmaması gibi, yazın da sürekli değişimleri i&
    
Yaşamla Yazışma
Albert Einstein çağının yalnızca en büyük değil, en ünlü bilim adamıydı da. Bunun da ötesinde mektupları yanıtlardı. İşte bu bileşim elinizdeki kitabın oluşumunu sağlamıştır.Bu bir yaşam öyküsü değildir ve Einstein ın görüşlerini açıklamamaktadır. Bölümleri, başlıkları, dizini, hatta ilk bakışta temel bir planı ve sınıflaması bile yoktur. Kitap büyük ölçüde Einstciıfııı yayınlamayı düşünmeksizin yazdığı ve şimdiye kadar yayınlanmamış mektup ve değerlendirmelerden oluşmaktadır. Burada metinleri daha ayrıntılı olarak anlatmaya gerek duymuyoruz. çünkü bunlar yeterince açıktır.Metinlerin sıralanışı rastlantısal değildir; zengin bir yaşamın deneyi
    
Yaşamlar
Hümanizma ruhunu anlama ve duymada ilk aşama, insan varlığının en somut anlatımı olan sanat yapıtlarının benimsenmesidir. Sanat dalları içinde edebiyat, bu anlatımın düşünce öğeleri en zengin olanıdır. Bunun içindir ki bir ulusun, diğer ulusların edebiyatlarını kendi dilinde, daha doğrusu kendi düşüncesinde yinelemesi; zekâ ve anlama gücünü o yapıtlar oranında artırması, canlandırması ve yeniden yaratması demektir. İşte çeviri etkinliğini, biz, bu bakımdan önemli ve uygarlık davamız için etkili saymaktayız. Zekâsının her yüzünü bu türlü yapıtların her türlüsüne döndürebilmiş uluslarda düşüncenin en silinmez aracı olan yazı ve onun mi
    
Yaşayan Geleneksel Çocuk Oyunları
Yazarın 10-12 yaş grubundaki çocuklar için yazdığı öykülerden oluşuyor: Nöbetçi Ayakkabıcı Dükkânı, Erika'nın Kuyruğu, Safiye Sultan'ın Sırma Saçları, Geveze'nin Boş Kafesi, Sabırsız Selim, Tülbendin Kenarındaki İplik, Vişneli Dondurma, Yanlış Ezber, Tebeşir Tozu. "Siz hiç nöbetçi ayakkabıcı dükkânı gördünüz mü? Ben görmedim ve bu adı taşıyan öyküyü büyük bir merakla okudum. Öyle ilginç geldi ki... Erika'nın Kuyruğu adlı öykü de öyle. Biliyor musunuz, Erika bir kedi. "Erika denen o şeytan, büyük ekran bu televizyonun üstüne biblo gibi kurulup sincap kuyruğundan farksız kuyruğunu k
    
Yeme Bozuklukları
"Yeme bozuklukları" tabiri yeme davranışına yönelik tüm sorunları kapsar. En çok bilinen yeme bozuklukları, anoreksiya ve bulimiadır. Bu iki hastalık, günümüzde pek çok kişinin sağlığını ciddi biçimde tehdit eder boyuta ulaşmıştır. Çok sayıda genç, "ideal" kiloya ulaşmak adına yeme-kusma tekniğini doğal bir davranış olarak uygulamaktadır.
    
Yeni Atlantis
Kendi çağının en büyük aydın ve düşünürlerinden biri olan Bacon, ki bu nedenle ona "harika hoca" denmiştir, Skolastik'e yaptığı eleştirilerle yeniçağ felsefesinin ve bilimsel deneyciliğinin kurucusu sayılır. Bilimsel ve felsefi çalışmalarıyla, bir ilerlemeci, bir öncü olan Bacon, siyasi açıdan geleneksel iktidarın yanında yer almıştır.Bacon uygulamalı bilgilerimizin gelişmesi ölçüsünde insanlığın kurtulabileceğine inanıyordu. Bacon bilgiyi salt bilgi olduğu için değil; ancak insanlara büyük kolaylıklar ve yararlar sağladığı için, bilimsel deney ve araştırma yapılmasını istiyordu.Yeni Atlantis, modern bilimsel ruhun doğumuna yataklık ede
    
Yeraltından Notlar
11 Kasım 1821 tarihinde Moskova da doğdu. Babası Yoksullar Hastanesi nde çalışan eski bir ordu cerrahı, annesi de bir tüccarın kızıydı. Dostoyevski nin çocukluğu, zorba ve sarhoş bir babayla hasta bir anne arasında geçti. Dostoyevski, annesinin yardımıyla evde başladığı öğrenimini özel bir okulda sürdürdü. On altı yaşındayken annesini kaybetti. 1837 yılında Petersburg Askeri Mühendislik Okulu na girdi. O sıralarda özellikle şiddet ve cinayet konularını işleyen kitaplar okumaya başladı. Okulu bitirdikten bir süre sonra, edebiyatla uğraşabilmek için askerlikten ayrıldı. Daha sonra babası, köylüler tarafından öldürüldü. Bu sırada parasızlık, sefalet ve sara nöbetleri içinde bu
    
Yetişkin Çocuklar
Yetişkin Çocuklar, bildiğimiz, fakat üzerinde düşünme gereğini pek duymadığımız bir öyküyü anlatıyor. Bu öykünün kahramanlarını tanıdıkça umarım çocukluğunuzu, ailenizi, çevrenizdeki insanları, en önemlisi kendinizi daha iyi anlayacaksınız. Yetişkin Çocuklar öyküsünün daha iyi anlatılmasında bana yardımcı olan Ergun Akleman, Mehmet Sülfi Âşık, Ertan Funda, Okan Külköylüoğlu, Üstün Öngel, Funda Soydemir, Şermin Yenice, Erdoğan Yenice ve Hülya Yetişken'e; Kitabın gözden geçirilmiş bu yeni baskısında en çok emeği geçen, hem içerik hem de üslup yönünden önemli katkılarda bul
    
İhtilal
Eser, Habil-Kabil vak’asından başlar ve birinci bölümde mutlak inkılapçılar olarak Nuh Peygamber, İbrahim Peygamber, Musa Peygamber ve İsa Peygamberle beraber, Peygamberler Peygamberinin mutlak inkılâplarını anlatır. Ötesi, insanoğlunun Hak gördüğü ve bildiği yollardaki ayaklanışlarının, mâna, ilim, ve usûl bakımlarından ders çıkarılması gereken romanımsı hikâyeleridir. Eski Yunandan Amerika İstiklal savaşlarına kadarki ihtilâller ikinci bölümde; Büyük Fransız İhtilali üçüncü bölümde; Napolyon Bonapart ve sonrası ihtilaller de dördüncü bölümde anlatılmıştır. Son bölümde ise, «hak va hakikat bağlılarına en fayda
    
İhtilal
Bir bünyenin, kendi içinde, kendi öz nizamını sarsıcı ve yeni bir nizama yol arayıcı her hareket, ihtilaldir ve bu davranış, içi beşeriyet kadar kalabalık tek fertten, üç beş kişilik aileye, sekiz on ailelik kabileye ve koskoca cemiyete, hasılı topluluk belirten her varlığa kadar, esasta ve mücerrette birdir.
    
İhtiras Bağışlanmaz
Julia, birkaç dakika yalnız kalabilmek, kendini yeniden toplayabilmek için düğün salonundan kaçtı. Balkonun oymalı taş koltuğunu kavradı, iliklerine kadar ürperdiğini hissetti. Romeo Demario buraya gelmeye, elinde şampanya kadehiyle konukların arasında dolaşmaya nasıl cesaret etmişti? İtalyan modeli bej takımı, esmerliğini iyice ortaya çıkaran beyaz gömleğiyle, son derece kendine güvenen bir hali vardı. Onu bir daha görmemeyi tüm kalbiyle dilemişti. Ama o, bütün küstah
    
İlân-ı Hürriyet ve Sultan II.ci Abdülhamit Han
Sultan İkinci Abdülhamid Han devri ile tttihat ve Terakki devrini mukayese edenler zaman, mman iki taraftan birini taşkın bir tarzda tutmuşlar veya tekmeîemişlerdir; bu iki devim henüz siyasî tartışma konuları olduğu günlerde taraf tutarak yapılmış olan fikirleri üstat Nizamettin Nazif Tepedelenlioğiu ilk defa tarihin adesesinden umumî efkâr rımıza âksettirmiştir.
    
İleri C Programlama
SĐSTEM PROGRAMLAMADA ĐSLENECEK BELLĐ BASLI KONULAR:1- Fonksiyon göstericiler2- Gösterici göstricileri3- Kesmeler4- Bellekte kalacak programlar5- Haberlesmenin temelleri (seri haberlersme paralel haberlesme)6- Disk islemleri(fat root)7- Kendi kendini çağıran fonksiyonlar (recursive fonksiyonlar)8- Yararlı sistem fonksiyonları kullanımı9- Korumalı mod hakkında temel bilgiler10- Parcing algoritmaları11- Đslemci kavramı ve programlanmaları12- Veri tabanlarının olusturulması hakkında bilgiler13- Özel problemler
    
İmanı Çabuk Anlamak 1
Çevremize baktığımızda gördüğümüz bitkiler, hayvanlar, denizler, dağlar, insanlar ve hatta göremediğimiz mikro alemdeki canlı cansız herşey kendilerini var eden üstün bir aklın apaçık delilleridir. Aynı şekilde tüm evrende var olan denge, düzen, kusursuz yaratılış yine kendilerini kusursuzca tasarlayan üstün bir ilim sahibinin varlığını kanıtlar. İşte bu üstün aklın ve ilmin sahibi Allah’tır. Biz Allah’ın varlığını, yarattığı kusursuz sistemlerden, canlı cansız varlıkların hayranlık uyandırıcı özelliklerinden anlarız. Bu kusursuzluğa Kuran’da da dikkat çekilmiştir:   O, biri diğeriyl
    
İmanı Çabuk Anlamak 2
Alçakgönüllü olmak, Kuran'da önemli bir mümin özelliği olarak geçer. Allah ayetlerinde müminlere alçakgönüllü olmalarını emreder. Büyüklenen ve şımarıp azgınlık yapanların da Allah tarafından sevilmediği yine ayetlerde haber verilir. Müminler, Allah'ın herşeyi yarattığını, herşeyin tek sahibi olduğunu ve insanlara tüm nimetleri verenin O olduğunu bilen insanlardır. Dolayısıyla bir mümin Allah karşısındaki acizliğinin farkında olduğu için yersiz bir büyüklenme ve kibir içine girmez. Ne kadar güzel, ne kadar zengin, ne kadar zeki, ne kadar itibarlı olsa da bunlardan dolayı böbürlenmez, çünkü bunları
    
İmanı Çabuk Anlamak 3
Etrafınızdaki insanlara "Merhamet nedir?" diye sorduğunuzda veya "Merhameti bana tarif eder misin?" dediğinizde birçok farklı cevap ve örnekle karşılaşırsınız. Kimi sokaktaki aç köpekleri doyuran komşusunun hayatında gördüğü en merhametli insan olduğunu söyler. Kimi merhameti, kendisine hastayken bakan bir yakınının gösterdiği ilgi ve yakınlığı örnek vererek tarif eder. Kimi ölenlerin arkasından ağlayan bir arkadaşının adeta merhamet simgesi bir insan olduğundan bahseder. Genelikle tarifler bu şekilde birbirine benzer. Halbuki bunların hiçbiri gerçek merhameti tam anlamıyla ifade etmez..
    
İndigo Çocuklar / Yeni Çağın Çocukları
"Onlara baktığınızda direk sizin gözünüzün içine bakan, derinliği olan bir çift ışık gözün kararlı bakışlarını yakalarsınız. Konuştuğunuzda ise karşınızda asla zavallı, çaresiz, yardıma muhtaç bir bebek bulamazsınız. Cevapları hazırdır. Ve onlar da büyümüş de küçülmüş dediğimiz eda yoktur. Onlar zaten öyledir. Kullanılmaya asla açık olmadıkları gibi kullanmaya kalktığınız her noktada sizi öyle bir hale getirirler ki, siz oradan çıkmak zorunda kalırsınız. Daima size karşı ayna görevini üstlenirler. Vicdan sömürüsü yapmanıza imkan yoktur. Çünkü yaratılışlarında böyle bir kodlama yoktur. Dolayısıyla bir indigoya vicdan s&
    
İnsancıklar
Değerli Varvara Alekseyevna, Dün çok mutluydum, inanılmaz derecede mutluydum! De­mek hayatınızda bir kerecik olsun benim istediğim şeyi yaptı­nız, inatçı kızım. Akşam sekiz civarında uyandım -bilirsiniz işten dönünce bir-iki saat kestirmeyi severim- bir mum yaktım, bir kâğıt buldum, tam kalemimi açarken birden kafamı kaldır- 1    Bu parça V.F. Odoyevsky nin Yaşayan Ölü (1839) adlı kısa hikâye­sinden alınmıştır. 5 dim, kalbim hop etti! Demek zavallı kalbimin ne istediğini an­ladınız! Penceredeki perdenin bir ucunu kıvırıp kınaçiçeği sa
    
İnsancıklar
İnsancıklar'ın mekanı, pek çok Dostoyevski öyküsünde olduğu gibi yine Petersburg. Büyük ustanın, o güçlü üslubuyla anlattığı; sıradan, pek fazla dikkat çekici olmayan, fakir insanların dostluk ve sevgi öyküsü. ‘...Nedense, bahar insanda sıcak ve mutlu hisler uyandırıyor. Tabiatla birlikte insanın duyguları da canlanıyor. Ben ki, hayatta dikili ağacı olmayan zavallı bir ihtiyarım. Düşünebiliyor musun, ben bile hayal kurabiliyorum!Belki kısacaksınız ama, yeni bir kitap aldım. Oldukça duygusal psikolojik ağırlıklı kitap. Kitabın başında bir de şiir var.Ah, niçin kuşlar kadar hür değilim?Beni duvarlar arasına esir edenBu bağlardan nasıl kurtulacağım?Da
    
İnsanlara Tapınma Dini
Tarih boyunca kimi toplumlarda, Allah'ın insanlardan ne istediği değil insanların birbirlerinden ne gibi beklentileri olduğu daha önemli olmuştur. İnsanlar, Allah'ın hak kitabında bildirdiği hükümlerden, insanlara emrettiği yaşam tarzından habersiz şekilde kendilerini toplumun ve içinde yaşadıkları sosyal çevrenin beklentilerini yerine getirmeye şartlandırmışlardır. Günümüzde de yaşadığınız sosyal çevreye şöyle bir baktığınızda Allah'ın emir ve yasaklarının çoğu kimse tarafından tam anlamıyla bilinmediğini ve uygulanmadığını rahatlıkla görebilirsiniz. Üstelik bu durumdan hiç kimse bir rahatsızlık duymamaktadır. Allah'ın gücü, O'nun rızasını kazanmanın ne kada
    
İnsanı Anlamak
Bu kitap da size, ruhbilimin ışığında kendinizi ve başkalarını anlamanın, iletişim ilke ve kurallarına göre başkalarıyla sağlıklı duygu ve düşünce alışverişinde bulunmanın yol ve yöntemlerini sunuyor.
    
İslam Tarihi - Emeviler & Abbasiler
Bu kitapta bütün İslâm devletlerinin tarihi gelişimi değil sâdece Emeviler ve Abbasiler çağı ele alınmış ve bu iki yönetici soyun çabalarıyla üç kıta üzerindeki geniş ülkelerde Müslümanlığın nasıl yayıldığı; ayrılıkların nasıl doğduğu,çağından beri mevcut olan kabile rekabetlerinin zaman zaman nasıl canlandığı,fakat tedbirli, âdil halifeler zamanında kuşku uyandırıcı olayların nasıl önlendiği, seçilmiş olan bazı örneklerle, haftada iki saatlik ders programına uygun düşecek kadar özetlenerek açıklanmıştır.Bu arada İspanya'nın fethi ve Mülsümanların Fransa içlerine yaptıkları akınlar incelenmişse de, başlı başına bir kitap kapsayacak kadar geniş bi
    
İslam Terörü Lanetler
Özellikle son 20 yıldır Batı dünyasının gündeminde "İslami terör" denilen bir kavram bulunmaktadır. 11 Eylül 2001 günü Amerika Birleşik Devletleri nin iki büyük kentine karşı düzenlenen ve onbinlerce masum insanın ölümüne neden olan terörist saldırılar ise, bu kavramı bir kez daha dünya gündemine oturtmuştur.
    
İslam ve Antropoloji
Çağımızda İslamın yeniden doğuşunu öngörmekte, yahut onun önemini değerlendirmekte aciz kalan Batılı İslamiyatçılar ve onun halkları, yakın zamanlarda en parlak yanlışlarından birini yapmaya cesaret etmişlerdi. Onlar islam toplumundaki seküler, laik akımları ikinci Dünya Savaşından sonraki sürecin mantıki bir gelişimi olarak düşünmüşlerdi. Böyle bir istikamete bir kuşak önceki Oryantalistler tarafından işaret edilmişti. Bununla beraber, modern zamanların alimleri kör bir şekilde, seleflerinin açtığı yolu takip ediyor ve aynı hatalara düşüyor görünüyor... Öte yandan Batı'da yetişmiş Müslüman alimler de aynı hatayı yapıyorlar.İslami dirilişin dinamizmi, islam ay
    
İslam Ve Karma Felsefesi
Günümüzde insanların büyük bir bölümü, dünya üzerinde yaşanan kaostan, kargaşadan, kavgalardan, sıkıntılardan, insaniyetsizlikten, çekişmelerden, samimiyetsizliklerden, bencilliklerden ve yalancılıktan uzaklaşmanın, huzur, güven ve barış içinde bir hayat kurmanın yollarını aramaktadır. Bu amaçla bir arayış içine giren bazı kişiler özledikleri huzur ve mutluluğu, Hinduizm ve Budizm gibi dinlerde bulabileceklerini zannederler. Doğu dinlerinin gizemli ve mistik havası, meditasyon benzeri uygulamaları ve bu dine mensup olan kişilerin tavırlarındaki, giyimlerindeki, konuşmalarındaki ve ibadet şekillerindeki farklılık birçok insanın bu dinlerden etkilenmelerine neden olmakta
    
İslamda İlk Fitne
BESMELEYLE BASLIYALIM KĐTABA! ALLAH ADI, EN ĐYĐ BĐR SIĞNAKDIR. NĐMETLERĐ SIĞMAZ,ÖLÇÜ HĐSÂBA, ÇOK ACIYAN, AFVI SEVEN BĐR RABDIR!(Đslâmda Đlk Fitne') kitabımı yazmağa Besmele okuyarak baslıyorum. Allahü teâlâ,dünyâda bütün insanlara acıyor. Fâideli seyleri herkese gönderiyor. Âhiretde,Cehenneme gitmesi gereken mü'minlere ihsan ederek afv edecek, Cennetekavusduracak-dır. Her canlıyı yaratan, her varı, her ân varlıkda durduran,hepsini korku ve dehsetden koruyan yalnız O'dur. Böyle bir Allanın serefliismine sığınarak, bu kitabı yazmağa baslıyorum.Allahü teâlâya hamd olsun!
    
İslamiyyetten Önce Türk Kültür Tarihi
Bir devletin kültürü, geçmişinden süzülüp gelen maddi ve manevi değerlerin tümü ve zaman içinde kendisine has, duyuş, düşünüş, ifade ediş tarzı ile ortaya çıkmaktadır. Dünya milletlerinin, çeşitli kültürleri vardır. Bunların arasında Türk milletinin kendine özgü, köklü ve zengin milli kültürü büyük önem taşır. Bu kültür, Türklüğün doğuşu ile başlamış, zamanla gelişerek, binlerce yıl, Türk toplumlarını “millet” olarak ayakta tutmuş, onlara “Türklük” damgasını vurmuştur… 
    
İslamın Yükselişi
Son yirmi yıldır dünya genelinde Müslümanların sayısında istikrarlı bir artış söz konusudur. 1973 yılında yapılan istatistikler dünya çapında Müslüman nüfusun 500 milyon olduğunu gösterirken, bugün bu rakam 1.5 milyara yaklaşmıştır. Her dört kişiden birinin Müslüman olduğu günümüzde, Müslümanların sayısının tarihte ilk defa Hıristiyanların sayısını geçtiği bildirilmektedir.1 Müslüman nüfusun sayısının yakın gelecekte daha da artacağı ve İslam'ın dünyanın en büyük dini haline geleceği tahmin edilmektedir. Bu istikrarlı yükselişin nedeni, sadece Müslüman ülkelerin nüfuslarının artış hız
    
İSMET İNÖNÜNÜN HATIRALARI 1.cilt
KonuTürkiye Cumhuriyeti'nin ikinci adamının benzersiz hatıraları Cumhuriyet tarihimize ışık tutuyor.Kitap Özeti"Devlet kurmuş olanların hatıra yazmaları kolay değildir. Hatıralarda her şeyin söylenmesi ve doğru olarak söylenmesi lazımdır" diyen, büyük asker, diplomat ve devlet adamı sıfatlarıyla İsmet İnönü, Türkiye'nin en önemli dönemini tüm dürüstlüğü, içtenliği ve "edip" üslubuyla aydınlatıyor.Satış Unsurları Sabahattin Selek'in tarihçi titizliğiyle yönlendirdiği sohbetler sonucu hazırladığı Hatıralar, Türkiye Cumhuriyeti'ni yaratan Kurtuluş Savaşı'nın ve Cumhuri
    
İSMET İNÖNÜNÜN HATIRALARI 2.cilt
KonuTürkiye Cumhuriyeti'nin ikinci adamının benzersiz hatıraları Cumhuriyet tarihimize ışık tutuyor.Kitap Özeti"Devlet kurmuş olanların hatıra yazmaları kolay değildir. Hatıralarda her şeyin söylenmesi ve doğru olarak söylenmesi lazımdır" diyen, büyük asker, diplomat ve devlet adamı sıfatlarıyla İsmet İnönü, Türkiye'nin en önemli dönemini tüm dürüstlüğü, içtenliği ve "edip" üslubuyla aydınlatıyor.Satış Unsurları Sabahattin Selek'in tarihçi titizliğiyle yönlendirdiği sohbetler sonucu hazırladığı Hatıralar, Türkiye Cumhuriyeti'ni yaratan Kurtuluş Savaşı'nın ve Cumhuri
    
İstiklal Mahkemeleri ve Sivas'ta Şapka İnkılabı Duruşmaları
"Bugün İstiklâl Mahkemeleri ve Cumhuriyetin ilk yıllarını değerlendirirken artık daha farklı bakış açıları kullanmak ve peşin hükümleri terk edip olup biteni gerçek çehresiyle algılamak gibi borcumuz var. Böyle bir bakışla Sivas'taki yafta hadisesinin sonuçları değerlendirilirse şu gerçek ortaya çıkacaktır: Muhaliflerin tasfiyesi! Ne var ki bu iki başlı bir tasfiye olmuştur; bir yandan mahallî nüfuz sahipleri de yine aynı şekilde siyasi ve sosyal rakiplerini etkisiz hale getirmeyi başarmışlardır."19 yıl aradan sonra genişleyerek yeniden yayımlanan bu eserde, Ahmet Turan Alkan, İstiklâl Mahkemelerinin kuruluş ve işleyiş süreçlerine ışık tutuyor. Olağanüstü mahkemeler tar
    
İtiraflarım
Ölmeye ve dirilmeye dair yüzlerce olay hatırladım. Gördüm ki ben yalnızca Tanrı’ya inandığımda yaşıyordum. Tanrı’yı düşünmem yetiyordu, o zaman hemen diriliyordum. O’nu unuttuğum, O’na inanmadığım zamanlarda ise, yaşam da yok oluyordu. Yaşamın bu diriliş ve ölümleri neydi? Tanrı’nın varlığına inancı kaybettiğimde, sanki yaşamla ilgili bağlarım da kopuyordu. Tanrı’yı bulmak konusunda az da olsa umudum olmasa, yaşamıma çoktan son verirdim. Fakat yayordum. O’nu hissettiğim ve O’nu aradığım zaman yaşıyordum. Öyleyse,O vardır. O, O’nsuz yaşanmayan şeydir.” Hıristiyanlığın; hayatın varlığı ve anlamına tatmin edici bir cevap verememesi karşısında,
    
Yıkıntılar
Issız YIKINTILAR, kutlu mezarlar, sessiz duvarlar! Tanık gösterdiğim, yalvardığım   sizlersiniz. Evet, anlayışsız bir adamın bakışları, gizli bir korkuyla,   üzerinizde duramazken, ben sizi seyretmeye dalmakta, derin duyguların, yüksek   düşüncelerin çekiciliğini buluyorum. Siz, danışmasını bilenlere, öyle yararlı   dersler, öyle acıklı ya da derin düşünceler veriyorsunuz ki! Bütün dünya,   baştanbaşa köleleşmiş bir durumda, acımasızların önünde ağız açamazken, onların   nefret ettiği gerçekleri haykıran sizlerdiniz. Kralların cesetlerini, son kölenin &nbs
    
Yıldızlar Korsanı
Bana engel olmaya çalıştığı için vurmuştum ona. Evet burnu da kanadı ve bu yüzden beni asacaklar. Benim gibi ölüme mahkum bir tutuklunun böyle büyük bir suç işleyerek Thurston gibi bir gardiyana yumruk attığı için ipe gideceği Californiya Eyalet kanunlarında yazılıdır. Gardiyanın topu topu yarım saat acı çektiği muhakkak, ama ben yine de asılacağım.Budalalar!... Kelepçelerle, darağacından sallandıracakları bir iple ölümsüzlüğümü boğazlayabileceklerini sanıyorlar! Oysa şu yeryüzüne daha sayısız defalar ayak basacağım, doyasıya yaşayacağım, belki bir prens, belki bir köylü, belki bir bilgin, belki de zavallı bir budala olarak; kah yüksek y
    
Yıldızların Zamanı
Astronomi biliminin önde gelen isimlerinden olan Alan Lightman Yıldızlar Zamanı'nda gezegenler, yıldızlar, galaksiler, yıldız sisetmleri, evrenin başlangıcı ve sonu ile ilgili bir çok konuda yaklaşımlarını açık ve canlı bir dille anlatmıştır. Yıldızların Zamanı bir astronomi kitabının olmasının yanı sıra iyi de bir öykü kitabıdır.
    
Yöneticinin Kılavuzu- 525 Kural
Başarılı bir yönetici olabilmeniz için bilmeniz gerekenleri kolayca anlaşılabilen bir dille veren bu kitap, yazarların ve eğitim verdikleri 3000 yöneticinin on iki bölüme ayırmış ve öğrendiklerimizi uygulamamız için bölümlere kişisel denetim planları eklemiştir. Halen bir üst düzey yöneticisi de olsanız, ilk terfisini bekleyen bir eleman da olsanız, 'İyi Bir Yönetici Olmak için 525 Kural' sizin için mutlaka gerekli bir kitaptır.
    
Yöntem Üzerine konuşmalar
Yöntem Üzerine Konuşma’nın 1. ve 2. bölümlerinde Descartes’ın neden bir yöntem arayışı içine girdiğini, bu yönteminin neleri başarabileceğini ve aydınlanmaya giden yoldaki ışıltıları gördük. Kitabın 3.bölümü, bu yöntem arayışının arka planında yatan “ahlak problemi”ni irdelemektedir. Descartes, daha önce de ifade ettiği gibi “bina”ları yıkıp tekrar yapacak ve böylece açık-seçik olarak, oturduğu binanın sarsılmaz bilgisine sahip olacaktır. Bu çaba içerisinde kuramda çözülmemiş sorun şüphesiz filozofu askıda bırakacak, güçlükler çıkaracaktır. Ancak yaşama ve eylemlere dair, çö
    
ݝslam'ın Kışı ve Beklenen Baharı
Vicdan Sahibi İnsanlara Bir Çağrı...   İnsan sıkça rastladığı olaylara karşı hemen bir alışkanlık kazanır. Hatta zaman içinde bu alışkanlık öyle bir hal alır ki, ilk gördüğünde kendisinde şiddetli bir şaşkınlık ya da tepki oluşturan olaylar, bir süre sonra rutin konulara dönüşür. 
    
İşten ve Yaşamdan Zevk Almanın Yolları
İşinizi ne kadar severseniz sevin, hiçbir şeyin yolunda gitmediği günler mutlaka olacaktır. Dale Carnegie'nin bu kitapta yer verdiği, geçerliliği zaman içinde kanıtlanmış öğütlerine kulak verirseniz;* Diğer insanların kendilerini önemli hissetmelerini sağlayabilir, üstelik bunu büyük bir içtenlikle yapabilirsiniz.* Gereksiz gerginliklerden kaçınıp enerjinizi daha yararlı işler için harcayabilirsiniz.* İnsanlara hemen "Evet!" dedirtebilirsiniz.* Rutin işleri motive edici fırsatlar haline getirebilirsiniz.* Düşman kazanmanın yollarını görüp bunlardan kaçınabilirsiniz.* Eleştiriler karşısında gülümseyebilir ve elinizden gelenin en iyisini ya
    
Zaman Çarkı Cilt 10 Kitap 1 Alacakaranlık Kavşağı
ZAMAN ÇARKI SERİSİ BÜYÜK BİR HEYECANLA DEVAM EDİYOR... Rand, Nynaeve’in yardımıyla Gerçek Kaynak’ın eril yarısını temizlerken Zaman Çarkı dünyasında işler gittikçe karışıyor. Afetsınırı korumasız kaldı, Sınırboyu lord ve leydileri güneyde. Karakule’de, Logain ile Mazrim Taim arasındaki ayrım gittikçe daha belirgin oluyor. Rand Taim’e daha ne kadar güvenebilecek? Gawyn Egwene’in aşkı ile Beyaz Kule’nin talepleri arasında kaldı. Seçimi kaderini belirleyecek. Elayne’in taht üzerindeki hak iddiası hâlâ yeterince kuvvetli değil, üstelik Gölge entrikalarına onu da kattı. Masema Seanchanlarla ne iş çeviriyor? Basit savaş yoktur. Bilinen evrenin ta
    
Zeitgeist Ne Anlatıyor
Peter Joseph’in ünlü filmi Zeitgeist The Movie hayatımıza 2007 yılında girdi. 2008 yılındaysa piyasaya Zeitgeist Addendum çıktı. Her iki film de kısa sûrede büyük bir popülerliğe kavuştu. Yakın bir tarihte üçüncü filmin gösterime gireceği ilân ediliyor. Internet üzerinden bedava indirilebilen filmlerin yaklaşık 100 milyon kişi tarafından izlendiği tahmin ediliyor. Mesele sadece sayıyla da ilgili değil. ABD ve sistem karşıtı çevreler arasında Zeitgeist'in savunduğu fikirler hızla yayılıyor. Internet sayesinde Zeitgeist Hareketi adı altında örgütlenmeye çalışılıyor. Peki, Zeitgeist hakikaten bir sistem eleştirisi yapıyor mu? Kaynakları ne kadar güvenilir?İleri s
    
Ziya Gökalp ve Bazi Yazilari
.
    
Ödünç Yaşamlar
Ali Poyrazoğlu'ndan, hayatında fark yaratmak isteyen herkesin kullanması gereken bir yaşam kılavuzu …
    
Ölü bir evden hatıralar
Sibirya'nın  ücra   köylerinde,    stepler,  dağlar,  ge-çilmez  ormanlar arasında, tektük kasabalara raslanır. Bin, en çoğu iki bin nüfuslu, evleri ahşap olan bu kasabaların görünüşleri  hoş değildir.  Şehirden çok  Moskova dolayındaki güzel köylere benziyen bu kasabalarda, biri  kasaba içinde, öteki mezarlıkta, iki kilise var dır.   Birçoğunda emniyet müdürleri, yargıçlar ve maiyetleri oldukça kabarıktır. iklim soğuk olmakla beraber, Sibirya'da memurluk hayatına umumiyetle kolay ısınılır. Orada, liberal fikirlerle aşılanmış basit bir halk yaşar. Nizamlar es kidir, sağlamdır, asırlarla kutsallık k
    
Ölü Canlar
"Elinizdeki roman, ünlüRus romancısı ve oyun yazarı Nikolay Gogol’un Roma’da başladığı ve ilk cildini 1842’de tamamladığı bitmemiş bir romandır. Bitirilmemiş olmasına rağmen dünya edebiyatında bir başyapıt ve çağının özlü bir sosyal eleştirisi sayılan Ölü Canlar’ın kahramanı Çiçikov aracılığıyla Gogol, 19. yüzyıl ortalarındaki Rus toplumunun çürüyen yanlarını ortaya koymaktadır. Çiçikov, Rusya’nın birçok kentini gezerek ölmüş ama adları nüfus kütüğünden silinmemiş serflerin adını kullanarak hileli yoldan zengin olma hayalleri kuran birisidir. Gogol’un bu eleştirel bakışı, Rusya’da reform hareketlerini başlatmak isteyen
    
Ölüm Kapısı 4.Yılan Büyücüsü
Binyıllar önce Sartanlar ile Patrynler arasında bir savaş çıktı. Sartanlar dünyayı dört âleme ayırdılar... sonra yok oldular. Ama şimdi bu iki ırk, birbirlerini Ölüm Kapısı'nın büyüsü sayesinde tekrar buldular -ve yeni bir savaş çıkmak üzere. Dört dünyada aradıktan sonra, Alfred sonunda Chelestra'da, deniz âleminde halkını bulmuştur. Ama yolculukları ona ihtiyatlı olmayı öğretmiştir,..
    
Ölüm Kapısı 6.Labirentte
Abarrach: taş dünyası, eriyik denizlerin ateşlerinin aydınlattığı bir karanlık dünyası, sarkıtlar ve dikiter dünyası, ateş ejderleri dünyası, zehirli hava ve sülfürlü dumanlar dünyası, büyü dünyası. Abarrach: ölülerin dünyası. Xar, Nexus Lordu ve şimdi Abarrach Lordu, sandalyesinde arkasına yaslandı ve gözlerini ovuşturdu. Çalıştığı rün yapıları birbirine kanşmaya başlamıştı. Neredeyse hata yapacaktı -ve bu affedilemezdi. Ama zamanında kendine gelmiş ve toparlanmaştı. Ağrıyan gözlerini kapatarak, zihninde rün yapısını gözden geçirdi.
    
Ömür Diyorlar buna
Narlı Bahçeyi arıyordum. Hangi coğrafyaya ait olduğunu bilebilsem yollara düşmeye hazırdım. Ama bir türlü hatırlayamıyordum Batıda mıydı Narlı Bahçe, doğuda mı? Uzun yolların ucunda mıydı, burnumun dibinde mi? İçimde miydi, dışımda mı? Var mıydı, yok muydu? Kuzeye ve güneye giden yolları büyük denizler kesiyor, rüyalarımda sürekli yer değiştiren Narlı Bahçenin yolu da bir görünüp bir kayboluyordu. Ömür Diyorlar Buna, okurlarımızın yakından tanıdığı ve büyük bir ilgiyle okuduğu Ayfer Tunçun yeni kitabı. Öyküleşmiş Söyleşiler, ya da Söyleşilmiş Öyküler gibi bir alt başlıkla da okunabilecek bu kitap, yaşanmış, tanık olunmuş insan hikâyele
    
Ömür Diyorlar Buna
"Ömür Diyorlar Buna", okurlarımızın yakından tanıdığı ve büyük bir ilgiyle okuduğu Ayfer Tunç’un yeni kitabı. Öyküleşmiş Söyleşiler, ya da Söyleşilmiş Öyküler gibi bir alt başlıkla da okunabilecek bu kitap, yaşanmış, tanık olunmuş insan hikâyelerini anlatıyor. Şapkacı Arlet’ten Aylin Işık’a, Fatma Bayraşevski’den Doktor Manuk’a uzanan bu yazılar, ömürlerimizin birer sanat yapıtı, eşsiz, başlı başına dokunaklı bir hikâye olduğunu gösteriyor.
    
Özel Savaş Terör ve Kontrgerilla
Kamuoyunda 1973 yılından bu yana Kontrgerilla konusu tartışılmaktadır. Ancak bugüne kadar sorunun aydınlandığı söylenilemez. Örneğin, bu dönemde de milletvekili olan, Sayın Azimet KÖYLÜOĞLU’nun 1977 yılında TBMM'ye verdiği soru önergesinde Sayın DEMİREL'den Kontrgerilla konusunda doyurucu yanıt aldığını sanmıyorum (1).Oysa on beş yıl sonra bugün iktidar ortağı iki partide bulunuyorlar. Hala sorun askıda. Bir yıl sonra Sayın ECEVİT Başbakan olunca bu kez de Sayın DEMİREL, iktidarı köşeye sıkıştırma taktiğini yeğledi (2–3). Sorunun üzerine gidebilecek iktidar gücüne egemen olamayan Sayın ECEVİT, bu konuda 1973 yılından bu yana öne sürdüğü ve kendisini bağlayıcı savları unutmuş görü
    
Özgürlük Aşıkları
Simone de Beauvoir ile Jean-Paul Sartre’ın birlikteliği, 20. yüzyılı bir uçtan öbür uca geçen bir aşk hikâyesi, bir dava yoldaşlığı. Aralarındaki, evlilikten çok daha güçlü bir bağ; başka aşkların, uzun ayrılıkların koparamadığı bir ilişki. İnsan hakları savunuculuğundan özgürlük yoluna adanmış bir edebiyata, Cezayir bağımsızlık savaşı ve Vietnam’dan kadınların özgürleşme hareketine kadar birçok kültürel kavgada, siyasal davada birlikte savaşarak güçlendirdikleri bir can yoldaşlığı. Beauvoir’la birlikte uzun yıllar kadın hakları uğrunda savaşım vermiş olan Claudine Monteil, bu iki özgürlük âşığının çapraz biyografisinde, hem b&uum
    
Şarkılar Ülkesi
Emir Ali YAĞAN, 1958 de Tunceli de dodu. Ankara Eğitim Enstitüsünü bitirdi.  Paris VIII Üniversitesinde Lettres Modernes (Modern Edebiyat) bölümünde Lisence eğitimi ald1.   Yazın - sanat dergileri ve günlük gazetelerde değişik türde Áalışmalarıyla yer alan YAĞAN, Şarkılar Ülkesi adlı nehir şiiriyle ı99İ Cahit Sıtkı Tarancı Şiir Ödülü nü paylaştı. Sonraki yıllarda Sanat Hareketi oluşumcuları arasında yer aldı. Bu döneme ait iç-tartışma yazılarından oluşan  Bu Kulaklara Göre Aız Değilim  adlı dosyası, ve yurt-dışında biriktirdii deşişik türdeki yeni dönem çalışmaları, yakın süreçte yayınevimiz tarafından okurlarıyla buluşt
    
Şeker Hastalarına Özel Yemekler
Balkabağı ezmesinden, hindistancevizi çorbasına, fasulye ezmeli fırında alabalıktan, misket limonu ve ahududulu cheesecake’e, elinizdeki bu tarifler ağzınızı sulandırmanın yanında şeker rahatsızlığınızı daha etkili bir şekilde kontrol etmenize ve hayatı dolu dolu yaşamanıza yardımcı olacak.60’ın üzerinde lezzetli ve 30 dakika ya da daha kısa sürede pişirilebilen tarifler.İhtiyaçlarınıza uygun dengeli bir diyet oluşturmanız ve sağlıklı kan şekeri düzeyini muhafaza etmeniz için pratik bilgiler.Tek kişilik pratik bir aperatiften, arkadaşlarınızı ve ailenizi eğlendirecek her türlü yemeği hazırlamanıza yardımcı olacak gösterişli menüler. •KKTC ve Yurtdışına satılan ürünlerde ilgil
    
Şeytanın Atlıları 1: Kutsal Kase'nin Peşinde
"Politik ve dini bir karmaşanın ortasında kanlı bir çatışma; Bay Cornwell ne kadar da iyi bir yazar oldu böyle."The Economist"Gerçekten muhteşem bir tarihi roman"Evening Standartİngilizler'in Fransızlar ile savaşmak için Kanal' ı geçtikleri bir dönemdi. Kral, büyük lordlar ve şövalyeler orduya önderlik ediyordu ama İngilizler' in gizli silahı, hepsi sıradan adamlar olan okçularıydı. Hooktonlu Thomas, bu okçulardan biriydi. Ama aynı zamanda özel bir görevi vardı; dövüşün heyecanı sırasında sık sık unuttuğu bu görev, bir Fransız haydut tarafından öldürülen babasının intikamını almak ve aile hazinesini geri getirmekti. Ama bu yolculuk, sandığından &cc
    
Şeytanın Bir Silahı: Romantizm
Din ahlakından uzak toplumlarda çoğu zaman doğrular yanlış, yanlışlar ise doğru olarak tanıtılır. Allah ın hoşnut olmayacağı, hatalı bir tavır takdir ve teşvik görürken, güzel bir tavır ise son derece sıradan karşılanabilir, hatta eleştiri konusu olabilir. Eğri ve doğruların birbiriyle karışması, dinden uzak yaşayan toplumlarda sıkça rastlanan hatta genel yapıyı oluşturan bir durumdur. Romantizm de "doğru" zannedilen yanlışlıklardan biridir. Romantizm cahiliye toplumları içinde şefkatli, iyi insanlara has, güzel bir özellik gibi gösterilir. Oysa bir insanın karşılaştığı olaylara duygusal bir yaklaşım göstermesi, kitap boyunca tüm detayları ile inceleyeceğimiz gibi, her yönden son derece tehlikelidir. Çü
    
Şeytanın Labirenti
Bu işaret ilk kez 4. yüzyılda Roma lahitlerinin üzerinde görüldü.Daha sonra 16. yüzyılda bir İspanyol elyazmasıyla yeniden ortaya çıktı.Şimdiyse burnumuzun dibinde, tarihi bir binanın altında esrarının çözülmesini bekliyor.Kitapları her zaman en çok satanların arasında yer alan John Saul, otuz yılı aşkın süredir hayal gücünün derinliklerindeki karanlık diyarlardan ilham alan eserlere imza atmaktadır. Her yeni kitabında, en derinlerde sakladığımız korkularımızla kedinin fareyle oynadığı gibi oynama konusunda daha da ustalaşmış ve her defasında işe biraz daha heyecan katmayı başarmıştır. Söz konusu Saul ise, endişenin sınırlarını zorlamak ve insanları korkularıyla yüzleştirmek asla
    
Şimdiki Çocuklar Harika
Bu romanı, salt çocuklar için değil, anababalarla öğretmenler için de yazdım.-Aziz Nesin-Bu romanda, çocukların gözüyle büyüklerin nasıl göründüğü anlatılıyor.Bu romanda çocuklar, anababalarını, öğretmenlerini ve büyüklerini eleştiriyor.Bu roman, çocuk eğitiminde gerekli sanılan, günümüzde geçerli bitakım değer yargılarının yanlışlığım anlatıyor.Bu roman, çocukların büyüklerine karşı haklarını ve kendilerini savunmalarıdır.
    

Benzer Aramalar :
100 yã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â¤ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â±llã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â¤ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â±k yalnã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â¤ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â±zlã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â¤ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â¢ziyapaã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â¥ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â¢ãbir adam girdi ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â¥ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â¢ateã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â¥ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â¿ ve buzun ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â¥ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â¿arkã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â¤ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â±sã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â¤ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢eã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢süper gazeteciler 1 aytüş akalher ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â‚¬å¡ã¢â¬ã£â¢ã¢â¦ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â¥ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â¸eyi anã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â‚¬å¡ã¢â¬ã£â¢ã¢âžã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â±msama sanatã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â‚¬å¡ã¢â¬ã£â¢ã¢âžã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â¢ã£â¢ãdã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â¼sã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â¼nce gã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â¼cã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢âã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢âmichael ende bitmeyecek ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â¦ã£â£ã¢âaptal ivan ve ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â¼ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â§ kã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â¼ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢âziya gã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â¢ãkabã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â¤ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â¢ã£â¢seã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â§ilmiã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â¥ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â¢ãnecip fazã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â¤ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â±l kã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â¤ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â¢ã£âgã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â¶rã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â¢ã£â¢ãã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â¦ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â€šâ¬ã¥â¡ã£â¢ã¢â¬ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â€šâ¬ã¢âžã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â£ãleylanã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â¢ãã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â¥ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â¿ule yã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â¼ksel ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â¥ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â¿enger huzur sokaã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â¤ã£â£ãkã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â¼ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢âkã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢hala cã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â¤ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â¢ãcanan tan en son yã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â£ã£â¢ãlouise l. hay dã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â¦ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â‚¬å¡ã¢â¬ã£â¢ã¢â‚¬âžã¢â¢ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â¼?ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â¦ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â‚¬å¡ã¢â¬ã£â¢ã¢â‚¬âžã¢â¢ã£âhala cã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â¤ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â¢ãmarmara takã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â¤ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â¢ã£â£dolunaya tã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â¦ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â€šâ¬ã¥â¡ã£â¢ã¢â¬ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â€šâ¬ã¢âžã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢âcinselliã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â¯ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â¿ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â½in dayanã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â¯ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â¿ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â½lmaz aã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â¯ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â¿ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â½rlã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â¯ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â¿ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â½ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â¯ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â¿ã£â£ã¢âkafka dã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â¶nã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢âinsanlarã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢âgeã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â¢ã£â¢ãbã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â¼yã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â¢ã£â¢ãhayatã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â¤ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â±n ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â¤ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â±sã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â¤ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â±klarã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â¤ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â¢ã£âturnadan uã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â§an kuã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â¥ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â¢gã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢hande altayliã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â€šâ¬ã¥â¡ã£â¢ã¢â¬ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â€šâ¬ã¢âžã£â¢ã¢â¢ ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â